Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo hjelper studenter og forskere i Tanzania med å heve kunnskapen innen geologi.
Torsdag 6. mars arrangerer Institutt for geovitenskap fagdag for elever fra videregående skole.
Senterleder ved GEOBIO, Rolf Birger Pedersen, la ned grunnsteinen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til stede.
For deg som vil lære om programmering, vite hva informatikk er, hva du kan bli og hva du kan jobbe med som informatiker.
For deg som vil lære om meteorologi og oseanografi og forstå hvorfor det er nyttig.
Jostein Bakke (UiB) og Ray Bradley på UMASS har dratt i gang en felles web-basert forelesningsrekke i kvartærgeologi og paleoklima.
BIO-prisene for 2013 ble presentert på BIOs julefest 6. desember 2013.
Fredag 17. januar disputerer Supat Thongjuea for ph.d.-graden.
Tre nye bachelorprogam og en ny integrert master i aktuarfag starter opp høsten 2014 ved Matematisk institutt.
Ved Institutt for geovitenskap har en bak seg 40 års bruk av modelltanker.