Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forskningsrådet har tildelt Pål Puntervoll og Uni Research Miljø 24 millioner kroner til å utvikle en vaksine mot barnediaré i utviklingsland.
I lys av platetektonikkens historie og slik vitenskapen utvikler seg i dag mener geofysikerne Hilmar Bungum og Olav Eldholm at vitenskapsteoretiker Thomas Kuhns kjente paradigmebegrep er utdatert.
Mick Follows er leiar av 'The Darwin project' på MIT - og ein av dei fremste internasjonalt på modellering av marine økosystem. Han vil foredra på VilVite 3. april kl 14:15 om konkurranse mellom mikrober og korleis nitrogenfiksering er eit viktig trekk for suksess i dei store verdenshava.
Rapport fra spennende kartlegging av stripekarst-området i Glomdalen i Rana.
NORCOWE har nettopp publisert sin årsrapport for 2013
Årlig deler Meltzerfondet ut pris til to yngre forskere for å rose deres fremragende arbeid.
Harald Furnes er nylig avgått professor ved GEO. At han skulle vie hele yrkeslivet sitt til magmatiske bergarter og geokjemi var helt tilfeldig.
Elever og lærere fra fire ulike videregående skoler i Hordaland besøkte Institutt fra informatikk på fagdagen den 6.mars.
Hva har Jens Stoltenberg, Lofoten, globuser og integrasjonsregning til felles? Alt kan knyttes til matematikk!