Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Johan Torås Halseth, masterstudent i algoritmer ved institutt for informatikk, kan på torsdag vinne prisen som Årets student.
For GEO-studentene på kurset GEOV362 i Spania går kunnskap og naturopplevelser hånd i hånd.
Vårens uteksaminerte GEO master kull hadde avslutning med ny sermoni.
For første gang gjennomførte mat.nat-fakultetet en seremoni for sine ferdige mastergradstudenter.