Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

To forskningsprosjekter forankret ved henholdsvis Det juridiske fakultet og Instituttene for kjemi og biomedisin er tildelt midler til hver sin stipendiat.
Studenter i biologi forteller om å reise på tokt med G.O. Sars, og hvordan det er å drive med havforskning som en del av utdanningen.
MatNat-fakultetets pris for god helse, miljø og sikkerhet går i år til to tiltak. Det er 15. gangen prisen deles ut.
Geofaglig utveksling - stipendiat Kristian Jensen er på et forskningsopphold ved University of Texas i Austin, Texas, USA for tiden. Vi har her fått et reisebrev fra oppholdet.
Fire forsknings- og utdanningsinstitusjoner går sammen om kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST, som ble offisielt lansert i november 2019. Målet er å skape en rask og rettferdig energiomstilling, nasjonalt og internasjonalt.
Snart bytter Rotterdam ut kull med norske pellets i kraftproduksjonen. Det gir radikale kutt i klimaavtrykket fra de 600 000 innbyggerne i Nederlands nest største by.
I Antarktis kan sjøvann med kuldegrader smelte is. Det kan påvirke Norges havnivå.
Klimaforsker Kerim Nisancioglu og  kolleger fra Bjerknessenteret og universitetet i Bergen har studert hvordan klimaendringene påvirker innlandsisen på Grønland. 
For hundre tusen år siden sto havet ti meter høyere enn det gjør i dag. Forskere har nå funnet ut hvor vannet kom fra.
Pionerene Fridtjof Nansen og Bjørn Helland-Hansen fikk rett: Endringer i hav og klima kan varsles.
Forskerne har funnet en ny klasse av de viktige plantestoffene som gir bær og blomster farge og beskytter dem mot alskens farer. Oppdagelsen utfordrer den vanlige oppfatningen av når et sentralt trinn i plantenes evolusjonære utvikling fant sted.
Geologi i Fana: Den smeltende isbreen fordelte jorda utover i Fana, åpnet deretter byda for innvandring av planter, dyr og mennesker. Nå vet vi ganske nøyaktig når dette hendte.
Trond Mohn stiftelse feirer sine første 15 år. - Stiftelsen har betydd mye for både Universitetet i Bergen og samfunnet forøvrig, sier rektor Dag Rune Olsen.
Den årlege forelesninga på Det Norske Videnskaps-akademi blei blant anna brukt til å sjå skilnaden mellom issmelting i ferskvatn og saltvatn.
Bioinformatikere ved UiB har laget et dataprogram som avdekker når viktige tidsur i cellene dine begynner å fuske. Programmet er en liten brikke i et verdensomspennende forskningssamarbeid som skal gjøre avansert medisinsk og biologisk analyseteknologi tilgjengelig i helt ny skala.