Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

På bryggekanten i enden av «Plastgaten» fortalte tre unge forskere engasjert om deres arbeid med plast og mikroplast. Om du gikk glipp av arrangementet, kan du lese om det her.
– I sommer skal vi undersøke mangan-avsetninger i et dypt havområde nord for Jan Mayen, og skaffe mer kunnskap om det biologiske livet i området. Dette er viktig for å kunne vurdere miljøkonsekvenser av eventuell industriell aktivitet.
Finn Gunnar Nielsen, Kristin Guldbrandsen Frøysa, Sigrid Eskeland Schütz og Ignacio Herrera Anchustegui skriver om Equinor sitt planlagte prosjekt om en havvindpark utenfor Bergen som vil kunne forsyne Troll- og Osebergfeltene, samt prosessanlegget på Kollsnes, med strøm.
On Friday 17. June Edoseghe Osagiede defended his thesis "The structural evolution of rift fault networks: From pre-existing structural controls to topological characterisation of the northern North Sea Rift System"
Hvordan kan havvindturbiner festes til havbunnen og hvordan kan store mengder hydrogen mellomlagres på norsk sokkel? To nye forskningsprosjekter skal gi kunnskapsbidrag til et viktig felt for Norge.
The R/V G.O. Sars has reached day 5 of its 10 day cruise to the offshore wind sites Utsira Nord and Sørlige Nordsjø II in the North Sea.
The online exhibition presents works-in-process of young scientists from the EvoCELL network. The researchers are studying animal evolution from a cellular perspective, by applying cutting-edge technologies to uncover a previously invisible world.
Friday 10th of June R/V G.O. Sars set its course towards the southern North Sea to start UiB's first scientific cruise to investigate ground conditions for foundations and anchoring of offshore wind farms.
The first week in June UIB GEO has been hosting the Summer School for the Marie Curie Innovative Training Project "S2S Future: Signal Propagation from Source to Sink for the Future of Earth Resources and Energy". 13 PhD candidates have come from universities in France, Germany, UK, Netherlands, Norway, Spain and Switzerland to learn and work together in western Norway.
Stortingets energi- og miljøkomité peker på Bergen som kunnskapssenter for flytende havvind.
Det siste året har vist hvor utsatte vi er for ustabil energiforsyning. Mindre tilgang på olje og gass har sendt prisen til værs og gjør at mange europeere nå må spare inn på oppvarming, matlaging og annen energibruk......
Regjeringen ønsker å satse stort på havvind og kunnskapsgrunnlaget trengs å videreutvikles for å svare på denne satsingen.
I en høytidelig seremoni i Universitetsaulaen ble i dag de åtte nye æresdoktorene ved UiB hedret. De fikk utnevnelsen for sitt fremragende arbeid for vitenskapen.