Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Ville hunntorsker vil helst ha ville hanner, ikke rømt oppdrettstorsk. Hannene er ikke like nøye på det.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet delte tradisjonen tro ut HMS-prisen til det instituttet med best HMS-praksis.