Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Om den frie viljen finnes, er den felles for både mennesker og fisk, mener biologiprofessor Anders Fernø.
Emnet BIO381 Fiskehistopatologi har gjentatte år fått svært positive studentevalueringer.
Forrige uke var Lise Langård og Arne Johannessen fra BIO sammen med sildeforskere fra Havforskningsinstituttet i Grimstad/Arendal for å studere atferd/reproduksjon hos en sildebestand som gyter i "ferskvann". Silda kommer kommer fra marint miljø og går opp gjennom en kanal til Landvik-vannet der den gyter.
«Hjernevask» har vært et av årets heteste diskusjonstema. Studvest lot studenter fra sosiologi og biologi drøfte programmet.
Den årvisse hekkingen på Realfagbygget er oppgradert til state-of-the-art teknologi.