Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

BIO-prisene for 2013 ble presentert på BIOs julefest 6. desember 2013.
Fredag 17. januar disputerer Supat Thongjuea for ph.d.-graden.