Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Høsten 2015 skal 11 emner være piloter for en ny læringsplattform ved UiB. Målet er å bygge en fleksibel og fremtidsrettet plattform som gir et godt digitalt rom for undervisere og studenter i deres undervisnings- og læringsprosesser.
Professor II Kathy Willis has been awarded the Michael Faraday Prize and Lecture for 2015 from the Royal Society (UK) for her outstanding work in science communication