Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Rasmus flytta til Bergen for å begynne å studere molekylærbiologi, men hadde ein ullen plan om å kunne hoppe over til medisin seinare, men fant etter kvart ut at forsking høyrtes mykje meir gøy ut.
Se dekan Helge K. Dahles presentasjon fra allmøtet 22. mars. Scenario 2030-rapporten viser at fakultetet står foran store utfordringer.
Professor emeritus John Birks skal leia prosjektet HOPE, som skal finne ut kva påverknad forhistoriske menneske kan ha hatt på jorda. Prosjektet vert gjort mogeleg ved hjelp av det prestisjefylte ERC Advanced Grant frå EU.
Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at professor Jacqueline Andreè Naze Tjøtta sovnet inn 9. mars.