Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Se dekan Helge K. Dahles presentasjon fra allmøtet 22. mars. Scenario 2030-rapporten viser at fakultetet står foran store utfordringer.
Professor emeritus John Birks skal leia prosjektet HOPE, som skal finne ut kva påverknad forhistoriske menneske kan ha hatt på jorda. Prosjektet vert gjort mogeleg ved hjelp av det prestisjefylte ERC Advanced Grant frå EU.
Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at professor Jacqueline Andreè Naze Tjøtta sovnet inn 9. mars.