Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Biologen Katherine Jane Willis er utnemnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.