Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Du luker og luker, men trøst deg med én ting: Om ikke ugress hadde spredd seg som ugress, ville vi ikke hatt trær i dette landet.
Småfisk har eit enormt potensiale i kampen mot å utrydde svolt. Eit tverrfagleg prosjekt ved Universitetet i Bergen og partneruniversitet i fleire land får no ti millionar kroner til eit prosjekt direkte knytt til tre av FN sine berekraftsmål.