Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Moglegheitene for å pirre nysgjerrigheita var godt til stades for dei besøkande elevane på Open dag 2019.
Den erfarne geologen Gunn Mangerud går inn i fakultetsledelsen for å styrke satsingen på energiomstilling. – Målet er å bidra til at UiBs forskning og utdanning på området fortsetter å øke i omfang, styrke og synlighet.
Mottek undervisningspris for si forskingsbaserte utdanning og internasjonale engasjement.