Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

I løpet av 1900-tallet har Nordsjøen blitt så mye mørkere at den årlige oppblomstringen av planteplankton er forskjøvet med flere uker. Mye av årsaken til formørkningen finner vi faktisk på land.