Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

– Bærekraftig utnyttelse av ville arter er en nøkkelforutsetning for å kunne oppnå bærekraftsmålene, sier UiB-professor Jeppe Kolding. Han er en av 87 internasjonale eksperter bak en rapport fra Det internasjonale naturpanelet.