Hjem
Institutt for informatikk
Informatikk - ph.d.

Ph.d.-studier i informatikk

Forskerutdanning ved Institutt for informatikk.

Doktorpromosjon i Håkonshallen. Ph.d.-er i realfag har grønne krager på sine doktorkapper.

Hovedinnhold

Hvorfor ta en doktorgrad?

En doktorgrad i informatikk åpner for utallige spennende karriereveier både innen akademia og forskning men også innen næringsliv og industri. Se bare her:

Hvordan ta en doktorgrad?

Ph.d.-programmet har en varighet på 3 år. For å bli en ph.d.-kandidat må man søke på og få en stipendiatstilling. En stipendiatstilling har en varighet på enten 3 år eller 4 år. En stipendiatstilling som varer 4 år innebærer at kandidaten bruker 25% av tiden sin til undervisning.

Ph.d.-studier ved Institutt for informatikk er organisert under forskerskolen IKT.

Sentral informasjon om forskerutdanningen ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet inneholder alt som er relevant for en doktorgrad i informatikk. Her kan du også finne råd om format på avhandlingen.

Alle ledige stipendiatstillinger ved Institutt for informatikk blir annonsert på instituttets hjemmeside og på jobbnorge.no

Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Ytterligere info om forskningsgrupper, aktiviteter og ressurser for stipendiater kan du finne på forskerskolen sine egne nettsider.