Hjem
Universitetsbiblioteket

Nyhetsarkiv for Universitetsbiblioteket

Wittgensteinarkivet (WAB) er tildelt 1 670 000 NOK til kvalitetssikring og oppdatering av verdens forskningsinfrastruktur for Wittgensteins Nachlass.