Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Pandemifrokost - Vårprogram 2022

Pandemien er fortsatt med oss, og våre forskere jobber med mange spennende tematikker på tvers av fagfelt. Gjennom våren fortsetter vi med Pandemifrokost der du kan høre om pågående prosjekter, møte gode kolleger og komme med dine tanker og ideer.

Pandemifrokost
Pandemisenteret inviterer til Pandemifrokost, alle vårens arrangementer skjer på Christie café.
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

Det pågår tiden mye interessant forskning på koronapandemien i Norge. Men fortsatt vet vi for lite om hverandre, og dermed mister vi også muligheten til å forstå kompleksiteten i den verdensomspennende utfordringen som pandemien representerer. 

Våren 2022 fortsetter Pandemisenteret med vår seminarserie som vil dekke forskningen på pandemien fra alle fagfelt: fra psykologi til matematikk, juss og humanistiske fag. Målet med serien er å presenterere pågående forskning om pandemi, og inspirere til samarbeid og utveksling mellom fagområder for å forstå pandemien fra flere perspektiver. 

Pandemifrokost vil til våren holdes på Christie café (etasjen under Universitetsaulaen på Muséplass).


Pandemifrokost, vår 2022

Pandemifrokost #4 - Torsdag 27. januar, kl 08.30 - Bergen global, Jekteviksbakken 31 (Arrangementet kan også følges digitalt). 

Deltakere: Jens Kjeldsen, professor i retorikk, SV-fakultetet (Retorikk og troverdighet i myndighetenes COVID-19 kommunikasjon) + Torgils Fossen, Kjemisk institutt (SARS CoV-2 drug discovery -Nyoppdagede naturstoffer mot nytt pandemisk virus). 

Pandemifrokost #5 - Fredag 25. februar, kl 08.30 - Christie café, Muséplassen 3

Deltakere: Yael Harlap, vise-dekan, Det psykologiske fakultet + Eirik Holmøyvik, professor, Det juridiske fakultet. 

Pandemifrokost #6 - Fredag 25. mars, kl 08.30 - Christie café, Muséplassen 3

Deltakere: Julian Vedeler Johnsen, førsteamanuensis, Insitutt for økonomi (Velferdstap ved pandemitiltak: Mental helse) 

Viggo Krüger, førsteamanuensis, Leder for GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking. 

Pandemifrokost #7 - Fredag 22. april, kl 08.30 - Christie café, Muséplassen 3

Deltakere: Per Lægreid fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og førstemanuensis Ellen Merethe Melingen Haug fra Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) ved Det psykologiske fakultet

Pandemifrokost #8 - Fredag 20. mai, kl 08.30 - Christie café, Muséplassen 3

Deltakere: Førsteamanuensis Kjetil Rommetveit fra Senter for vitenskapsteori og professor Tore Elling Ulvestad fra Klinisk institutt 2


Pandemifrokost, høst 2021

Pandemifrokost #1 - Fredag 17. september, kl. 08:30 - Alrek Helseklyngen 1.etg kantinen

Pandemifrokost #2 - Fredag 22. oktober, kl. 08:30 - Alrek Helseklyngen 1.etg kantinen

Pandemifrokost #3 - Fredag 26. november, kl. 08:30 - Alrek Helseklyngen 1.etg kantinen 

Pandemifrokost #4 - Torsdag 27. januar, kl. 08:30 - Bergen Global