Home
Pandemic Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Pandemifrokost - Høstprogram 2021

Halvannet år med pandemi har ført til mye viktig forskning, så hva kan vi lære av hverandre? Pandemisenteret inviterer i høst til en seminarserie der du kan høre om pågående prosjekter, møte gode kolleger og komme med nye og spennende ideer.

Pandemifrokost
Pandemisenteret inviterer til Pandemifrokost, alle arrangementer skjer ved Alrek 1.etg kl. 08:30
Photo:
Pandemisenteret

Main content

Det pågår for tiden mye interessant forskning på koronapandemien i Norge. Men fortsatt vet vi for lite om hverandre, og dermed mister vi muligheten til å forstå kompleksiteten i den verdensomspennende utfordringen som pandemien representerer. 

Nå inviterer Pandemisenteret til en seminarserie som vil dekke forskningen på pandemien fra alle fagfelt: fra psykologi til matematikk, juss og humanistiske fag. Målet med serien er å presenterere pågående forskning om pandemi, og inspirere til samarbeid og utveksling mellom fagområder for å forstå pandemien fra flere perspektiver. 

Pandemifrokost-serien blir en del av en langsiktig satsing fra Pandemisenteret. Vi må fortsette å lære og dele kunnskap til den neste pandemien kommer. Derfor setter vi i høst også i gang vår "Pandemi forskningskatalysator" i forlengelsen av frokostserien. Her vil studenter og etablerte forskere bidra med innovative og tverrfaglige ideer.

Prosjekter som presenteres under Pandemifrokost-serien, vil også kunne søke støtte og veiledning gjennom forskningskatalysatoren. Mer informasjon om dette kommer! 

Pandemifrokost, høst 2021

Pandemifrokost #1 - Fredag 17. september, kl. 08:30 - Alrek Helseklyngen 1.etg kantinen

Pandemifrokost #2 - Fredag 22. oktober, kl. 08:30 - Alrek Helseklyngen 1.etg kantinen

Pandemifrokost #3 - Fredag 26. november, kl. 08:30 - Alrek Helseklyngen 1.etg kantinen