Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Hva skal du studere?

Studietilbud ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ønsker du å studere samfunnsvitenskapelige fag? Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr vi mange forskjellige bachelor- og masterprogram, i tillegg til forskerutdanning.

Studenter ute i gaten med paraplyer og sykkel. Tre jenter som smiler mot fotografen
Foto/ill.:
Silje K. Robinson, UiB

Hovedinnhold

Hva vil du studere?

Studieprogram

Et studieprogram er en tilrettelagt studievei som leder frem til en bachelorgrad eller mastergrad. Et årsstudium gir deg mulighet til å ta emner i et år. 

Emner

Vil du finne informasjon om et bestemt emne? I emnebeskrivelsene finner du informasjon om blant annet innhold, eksamen, timeplan og litteraturliste.

Er du på utkikk etter emner som du kan ta som frie studiepoeng i graden? Her finner du lister over åpne emner ved hele UiB.

Lærerutdanning

Du kan bli lærer i samfunnsvitenskapelige fag ved å ta et 5-årig lektorprogram i samfunnsfag (sosiologi) eller ved å ta noen utvalgte bachelor- og masterprogram og ta ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

Etter- og videreutdanning

Du kan fortsette studiene dine ved UiB ved siden av jobben. Vi tilbyr studier for faglig påfyll og tilleggsutdanning.

Forskerutdanning

Etter at du har fullført en mastergrad kan du søke om stipend for å ta forskerutdanning og oppnå en ph.d.-grad, den høyeste akademiske utdanningen et universitet kan gi.