Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotek for medisin

Kildebruk og referanser

Om kildevurdering, referanser og referanseverktøy som EndNote

Hovedinnhold

Forskning bygger på eksisterende kunnskap, derfor er det vanlig å nevne andres arbeid når du skriver en vitenskapelig tekst. Å vurdere kilder for deres relevans og kvalitet er nødvendig før du bruker dem i egen oppgave.

Kilder du bruker i eget arbeid må refereres til. Det gjør du ved å henvise til kilden i teksten og oppgi fullstendig referanse i litteraturlisten, enten manuelt eller ved hjelp av referanseverktøy.

Kildevurdering

Det finnes mange informasjonskilder, men ikke alle er like relevante, troverdige eller pålitelige. Før du bruker en kilde i en vitenskapelig oppgave aller artikkel, bør du nøye vurdere kildens relevans og kvalitet.
Du finner mange gode tips om kildevurdering i Søk og Skriv.

For å vurdere kvaliteten av vitenskapelige artikler, kan du bruke sjekklister der du vurderer en artikkel punkt for punkt. For ulike studiedesign (for eksempel kasus-kontroll studier, kvalitative studier, randomiserte kontrollerte studier) er det laget ulike sjekklister. Innen medisin og helsefag kan du bruke Folkehelseinstituttets sjekklister for vurdering av forskningsartikler.

Referere til tekst

Bruker du andres arbeid i din tekst, skal du henvise til kilden, både for å kreditere opphavsperson og for å gi leseren mulighet til selv å oppsøke kildene. Ved å unnlate å henvise til andres arbeid, risikerer du at din tekst blir oppfattet som plagiat. Alt som ikke regnes som allmenn kunnskap må henvises til.

Ifølge åndsverkloven har du lov til å bruke mindre utdrag av publisert tekst om du henviser korrekt til kilden. Les mer om hvordan du som student forholder deg til opphavsrett på DelRett.no.

Hvordan du henviser til en kilde kan du lese om i Søk og Skriv.

Referere til bilder

Bruker du bilder som ikke er dine egne må du henvise til kilden. Til forskjell fra sitering av tekst må du i de fleste tilfeller også innhente tillatelse til bruk fra rettighetshaveren.

BONO er en opphavsrettsorganisasjon for bildekunst. Sjekk om din institusjon har avtale med BONO eller se på mulighet for å søke om enkeltlisens.

Sitering og referanselister

Du refererer til en kilde både ved å skrive en sitering i teksten og en tilhørende referanse i din referanseliste. Siteringen i teksten må inneholde nok informasjon til å finne riktig referanse i referanselisten. Det kan f.eks. være et tall eller forfatternavnet og årstall.

Referanser skal inneholde all informasjon som er nødvendig for å finne tilbake til kilden. I tillegg bør det være lett å lese og forstå en referanseliste, noe som kan sikres ved å bruke enhetlig stil for referansene. En referansestil er en standard for hvordan en bestemt type kilde utformes som sitering i teksten og i referanselisten.

Søk og Skriv inneholder en omfattende eksempelsamling for de mest brukte referansestiler. Der kan du gjøre deg kjent med hvordan forskjellige kilder ser ut i en bestemt referansestil.

Det finnes mange ulike referansestiler å velge imellom. Innen medisin og helsefag er det mest vanlig med referansestilene Vancouver og APA 7th. Vær oppmerksom på at fakultetet eller emneansvarlig kan ha føringer på hvilken referansestil du skal bruke i oppgaven.

Referanseverktøy

Bruker du et stort antall kilder kan det være tidsbesparende å bruke et referanseverktøy, som formaterer referansene automatisk i ønsket referansestil.
Referanser kan overføres til referanseverktøyet fra databaser eller legges inn manuelt. Derfra kan referansene enkelt brukes i et tekstbehandlingsprogram som Word.

Studenter og ansatte ved UiB kan laste ned programvaren til EndNote (for Windows & Mac). Helse Bergen har egne lisenser.

EndNote er et referanseverktøy som UiB har kjøpt lisens til. Det finnes både som desktop- og onlineversjon. På bibliotekets nettside for referanseverktøy finner du en installasjonsguide og veiledning til bruk av begge versjoner av programvaren. 

Biblioteket tilbyr kurs og brukerstøtte for EndNote:
Bibliotekets kurstilbud for EndNote - introduksjonskurs i EndNote 20 på Bibliotek for medisin
Bibliotekets EndNote-kurs i MittUiB - onlinekurs for å komme i gang med EndNote 20
Brukerveiledning til EndNote - inneholder den grunnleggende funksjonaliteten av EndNote 20
Spørsmål om EndNote? - kontakt biblioteket via chat, epost eller i skranken

Har du behov for en referanseliste på norsk?
Referansestilene som følger med EndNote er på engelsk. Du kan laste ned og lagre en norsk versjon av ulike populære referansestiler for EndNote fra NTNUs nettsider (se avsnitt Last ned oversettelser av referansestiler).

Det finnes en rekke andre referanseverktøy som er gratis til bruk, som Mendeley, Zotero eller BibTex. Microsoft Word har også et enkelt integrert referanseverktøy med et lite utvalg av vanlige referansestiler.