Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotek for medisin

Kurs og veiledning

Bibliotekets kurs- og veiledningstilbud for Det medisinske fakultet og ansatte ved Helse Bergen

Hovedinnhold

Bibliotek for medisin tilbyr kurs til studenter som del av studieplanen. 

Vi tilbyr også kurs med påmelding for ansatte ved Det medisinske fakultetet og ansatte ved Helse Bergen. Dersom en gruppe ansatte har behov for kurs utover vårt kurstilbud, er det mulig å avtale et tilpasset kurs eller avdelingsbesøk. 

Ved behov for individuell veiledning i litteratursøk til et prosjekt kan ansatte og stipendiater bestille tid hos en av våre bibliotekarer. Høsten 2021 tilbyr Bibliotek for medisin veiledning via Teams, Zoom, telefon eller epost.

Bibliotekkurs i studieplanen

Bibliotek for medisin underviser studenter hovedsakelig i litteratursøk, kildebruk og referansehåndtering. Kursinnholdet tilpasses studieprogram og læringsmål.

Bestilling av bibliotekkurs (for undervisere)

Kurs med påmelding

Kurstilbud høsten 2021:

Kurs

Dato og tid

Påmeldingsfrist

PubMed & Embase
AVLYST

25. august
kl. 9.15-12.00

20. august
Info og påmelding

EndNote
 

1. september
kl. 9.15-11.00

27. august
Info og påmelding

EndNote lynkurs
DIGITALT

8. september
kl. 9.15-10.30

3. september
Info og påmelding

Systematiske oversikter
AVLYST

22. september
kl. 9.15-12.00

17. september
Info og påmelding

PubMed & Embase

29. september
kl. 9.15-12.00

24. september
Info og påmelding

EndNote
(engelsk)

6. oktober
kl. 9.15-11.00

1. oktober
Info og påmelding

EndNote crash course
(engelsk) DIGITALT

8. oktober
kl. 10.15-11.30

4. oktober
Info og påmelding

Systematic reviews
(engelsk)

20. oktober
kl. 9.15-12.00

15. oktober
Info og påmelding

PubMed & Embase
(engelsk)

27. oktober
kl. 9.15-12.00

22. oktober
Info og påmelding

Zotero
(engelsk)

3. november
kl. 9.15-11.00

29. oktober
Info og påmelding

Onlinekurs

I tillegg til kursene i PubMed & Embase og EndNote som holdes i bibliotekets kursrom eller via Zoom, finnes det nettbaserte kursopplegg i Mitt UiB for 

Disse kan brukes som fullstendig kurs til selvstudium eller som støtte og oppslagsverk etter du har vært på et bibliotekkurs.

Tilpassete kurs

Har ansatte på din avdeling behov for oppfriskning i litteratursøk, oversikt over faglig relevante databaser eller referansehåndtering? 

Kontakt oss på epost om bibliotekkurs tilpasset akkurat dere for å avtale innhold og tidspunkt. Antall deltakere må være minst 5 personer.

Biblioteket kan holde kurs i våre lokaler eller på din avdeling.

Individuell veiledning til stipendiater og ansatte

Individuell veiledning tilbys til stipendiater og ansatte ved Med.fak. og Haukeland sykehus. Studenter får opplæring i litteratursøk i sine studieplaner, og kan ikke regne med individuell veiledning i tillegg. 

Bibliotek for medisin tilbyr veiledning i litteratursøk for: 

  • Systematiske oversikter
  • Fagprosedyrer
  • Mini-metodevurdering
  • PhD avhandlinger
  • Vitenskapelige artikler
  • Kliniske problemstillinger

Veiledning til andre formål vurderes individuelt.

NB: Høsten 2021 tilbyr Bibliotek for medisin veiledning via Teams, Zoom, telefon eller epost.

Bestill tid hos en bibliotekar