Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotek for medisin

Kurs og veiledning

Bibliotekets kurs- og veiledningstilbud for Det medisinske fakultet og ansatte ved Helse Bergen

Hovedinnhold

Bibliotek for medisin tilbyr kurs til studenter som del av studieplanen. 

Vi tilbyr også kurs med påmelding for ansatte ved Det medisinske fakultetet og ansatte ved Helse Bergen. Dersom en gruppe ansatte har behov for kurs utover vårt kurstilbud, er det mulig å avtale et tilpasset kurs eller avdelingsbesøk. 

Ved behov for individuell veiledning i litteratursøk til et prosjekt kan ansatte og stipendiater bestille tid hos en av våre bibliotekarer. Bibliotek for medisin tilbyr veiledning via Teams, Zoom, telefon eller epost.

Bibliotekkurs i studieplanen

Bibliotek for medisin underviser studenter hovedsakelig i litteratursøk, kildebruk og referansehåndtering. Kursinnholdet tilpasses studieprogram og læringsmål.

Bestilling av bibliotekkurs (for undervisere)

Kurs med påmelding

Kurstilbud våren 2023:

Kurs

Dato og tid

Påmeldingsfrist

EndNote

11. januar
kl. 9.15-11.30

6. januar
Info og påmelding

PubMed & Embase

18. januar
kl. 9.15-12.00

13. januar
Info og påmelding

Litteraturstudier
for studenter

25. januar
kl. 11.15-12.00

20. januar
Info og påmelding

EndNote
(engelsk)

1. februar
kl. 9.15-11.30

27. januar
Info og påmelding

PubMed & Embase
(engelsk)

8. februar
kl. 9.15-12.00

3. februar
Info og påmelding

EndNote

15. februar
kl. 9.15-11.30

10. februar
Info og påmelding

Systematiske oversikter
(engelsk)

22. februar
kl. 9.15-12.00

17. februar
Info og påmelding

PubMed & Embase

15. mars
kl. 9.15-12.00

10. mars
Info og påmelding

EndNote

22. mars
kl. 9.15-11.30

17. mars
Info og påmelding

Systematiske oversikter
(engelsk)

29. mars
kl. 9.15-12.00

24. mars
Info og påmelding

Zotero

19. april
kl. 9.15-11.00
14. april
Info og påmelding

Onlinekurs

I tillegg til kursene i PubMed & Embase og EndNote som holdes i bibliotekets kursrom eller via Zoom, finnes det nettbaserte kursopplegg i Mitt UiB for 

Disse kan brukes som fullstendig kurs til selvstudium eller som støtte og oppslagsverk etter du har vært på et bibliotekkurs.

Tilpassede kurs

Har ansatte på din avdeling behov for oppfriskning i litteratursøk, oversikt over faglig relevante databaser eller referansehåndtering? 

Kontakt oss på epost om bibliotekkurs tilpasset akkurat dere for å avtale innhold og tidspunkt. Antall deltakere må være minst 5 personer.

Biblioteket kan holde kurs i våre lokaler eller på din avdeling.

Individuell veiledning

Individuell veiledning tilbys først og fremst til stipendiater og ansatte ved Det medisinske fakultet og Haukeland sykehus. 

Studenter har timeplanfestet opplæring i litteratursøk og referansehåndtering i studieløpet. Har du som student behov for oppfriskning, anbefaler vi onlinekurset Litteratursøk i medisinske databaser i Mitt UiB. Se spesielt på tilnærming til søk og fra spørsmål til søkestrategi.
Studenter som ønsker en avtale med bibliotekar må først gjennomføre egne søk og levere problemstilling, søkestrategi og informasjon om hvilken hjelp det er behov for i forkant (veiledningstid er begrenset til 45 min).

Bibliotek for medisin tilbyr veiledning i litteratursøk for: 

  • Systematiske oversikter
  • Fagprosedyrer
  • Mini-metodevurdering
  • PhD avhandlinger
  • Vitenskapelige artikler
  • Kliniske problemstillinger

Veiledning til andre formål vurderes individuelt.

Bibliotek for medisin tilbyr fysisk veiledning og via Teams, Zoom, telefon eller epost.

Bestill tid hos en bibliotekar