Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotek for medisin

Kurs og veiledning

Bibliotekets kurs- og veiledningstilbud for Det medisinske fakultet og ansatte ved Helse Bergen

Hovedinnhold

Bibliotek for medisin tilbyr kurs til studenter som del av studieplanen. 

Vi tilbyr også kurs med påmelding for ansatte ved Det medisinske fakultetet og ansatte ved Helse Bergen. Dersom en gruppe ansatte har behov for kurs utover vårt kurstilbud, er det mulig å avtale et tilpasset kurs eller avdelingsbesøk. 

Ved behov for individuell veiledning i litteratursøk til et prosjekt kan ansatte og stipendiater bestille tid hos en av våre bibliotekarer. Bibliotek for medisin tilbyr veiledning via Teams, Zoom, telefon eller epost.

Bibliotekkurs i studieplanen

Bibliotek for medisin underviser studenter hovedsakelig i litteratursøk, kildebruk og referansehåndtering. Kursinnholdet tilpasses studieprogram og læringsmål.

Bestilling av bibliotekkurs (for undervisere)

Kurs med påmelding

Kurstilbud høsten 2024:

Kurs

Dato og tid

Påmeldingsfrist

Litteratursøk i PubMed & Embase (zoom)11. september 2024

9.15-12.00

6. september 2024
Info og påmelding

Introduksjon til EndNote (zoom)

18. september 2024

9.15-11.30
13. september 2024
Info og påmelding
Introduksjon til Zotero (i biblioteket)

25. september 2024

10.15-12.00
20. september 2024
Info og påmelding
Introduksjon til Systematic reviews i medisin
og helsefag (på engelsk, i biblioteket)

2. oktober 2024

9.15-12.00
27. september 2024
Info og påmelding
Litteraturoppgaver for studenter
(på zoom)

16. oktober 2024

13.15-14.00
11. oktober 2024
Info og påmelding
Litteratursøk i PubMed & Embase
(på engelsk, i biblioteket)
 
23. oktober 2024
9.15-12.00
18. oktober 2024
Info og påmelding
Introduksjon til EndNote for medisinere
(på engelsk, i biblioteket)

30. oktober 2024

9.15-11.30
25. oktober 2024
Info og påmelding
Introduksjon til Zotero for medisinere
(på engelsk, zoom)

6. november 2024

10.15-12.00
1. november 2024
Info og påmelding

Onlinekurs

Bibliotek for medisin har laget nettbaserte kurs. Disse kan brukes som selvstudium eller som støtte og oppslagsverk etter du har vært på et bibliotekkurs.  

 • Litteratursøk i medisinske databaser (UB MED 102)
  Kurset dekker forberedelser til litteratursøk, og de tre store fagdatabaser PubMed, Embase og Web of Science. Ferdighetene du lærer i kurset kan du overføre til andre databaser.
   
 • Litteraturoppgaver i medisin og helsefag (UB MED 103)
  Kurset er for studenter som skal skrive en litteraturopgave som sin Bachelor- eller Masteroppgave. kurset består av ulike moduler som kan hjelpe deg i arbeidet med en litteraturoppgave i medisin og helsefag. Kursets siste modul er for veiledere.


Se også Universitetsbibliotekets online kurs om referansehåndteringsverktøyet EndNote 

 • EndNote 20 (UB101 End)
  Kurset består av tre deler, om grunnleggende funksjoner i EndNote, om referanser i EndNote, og om bruk av Endnote og Word

Tilpassede kurs

Har ansatte på din avdeling behov for oppfriskning i litteratursøk, oversikt over faglig relevante databaser eller referansehåndtering? 

Kontakt oss på epost om bibliotekkurs tilpasset akkurat dere for å avtale innhold og tidspunkt. Antall deltakere må være minst 5 personer.

Biblioteket kan holde kurs i våre lokaler eller på din avdeling.

Individuell veiledning

Individuell veiledning tilbys først og fremst til stipendiater og ansatte ved Det medisinske fakultet og Haukeland sykehus. 

Studenter har timeplanfestet opplæring i litteratursøk og referansehåndtering i studieløpet. Har du som student behov for oppfriskning, anbefaler vi onlinekurset Litteratursøk i medisinske databaser i Mitt UiB. Se spesielt på tilnærming til søk og fra spørsmål til søkestrategi.
Studenter som ønsker en avtale med bibliotekar må først gjennomføre egne søk og levere problemstilling, søkestrategi og informasjon om hvilken hjelp det er behov for i forkant (veiledningstid er begrenset til 45 min).

Bibliotek for medisin tilbyr veiledning i litteratursøk for: 

 • Systematiske oversikter
 • Fagprosedyrer
 • Mini-metodevurdering
 • PhD avhandlinger
 • Vitenskapelige artikler
 • Kliniske problemstillinger

Veiledning til andre formål vurderes individuelt.

Bibliotek for medisin tilbyr fysisk veiledning og via Teams, Zoom, telefon eller epost.

Bestill tid hos en bibliotekar