Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotek for medisin

For undervisere

Bibliotekkurs i studieplanen, pensumlitteratur, bokforslag til biblioteket

Hovedinnhold

Universitetsblioteket kan bidra til undervisingen ved UiB:

Bibliotekkurs i studieplanen

For emner der studentene har behov for kunnskap og ferdigheter i litteratursøk, kildevurdering og referansebruk tilbyr Universitetsbiblioteket kurs som integreres i timeplanen. Tidspunkt og innhold bør tilpasses studieforløpet.
For å avtale et bibliotekkurs:

  1. Se gjennom Universitetsbibliotekets kurskatalog
  2. Velg ut relevant innhold
  3. Kontakt oss på ubbmed@uib.no

Vi kan så sette sammen et passende kursopplegg. Det kan være et kurs som er relevant i et bestemt emne eller en kursrekke fordelt over flere semester.

Eksempel for kurs i et masterstudium:

  • Introduksjon til litteratursøk og kildebruk (1. semester)
  • Avanserte litteratursøketeknikker i relevante databaser (3. semester)
  • Bruk av referansehåndteringsverktøy som EndNote (3. semester)

Pensumlitteratur

Universitetsbiblioteket vil sikre tilgang til pensumlitteratur for flest mulig studenter. Det er derfor nødvendig at biblioteket får tilgang til pensumlister for emner ved UiB. For dokumenter på pensumlistene gjelder:

  • Bøker blir kjøpt til bibliotekets samling enten trykt eller elektronisk
  • Vitenskapelige artikler er tilgjengelig via abonnement eller litteraturkiosken

Leganto, systemet for å behandle og publisere litteraturlister, gjør det lettere for studenter å få oversikt av og tilgang til pensumlitteratur. De digitale pensumlistene er kvalitetssikret og lett tilgjengelig for studenter, undervisere, koordinatorer, Universitetsbiblioteket og Akademika.
Les mer om digitale litteraturlister 

Forslag til innkjøp

Vurderer du å skifte ut pensumlitteratur og/eller vil anbefale bøker til biblioteket?
Du kan sende oss et innkjøpsønske.

Bibliotekets fagansvarlige vil vurdere forslaget og gi deg tilbakemelding om boken tas opp i våre samlinger.