Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotek for medisin

Finn faglitteratur

Databaser, oppslagsverk, tidsskrifter og bøker innen medisin, odontologi og helsefag

Hovedinnhold

Bruk søkefeltet over til å søke i Oria, bibliotekets søkedatabase.
I Oria finner du bøker, tidsskrifter, oppslagsverk, musikk, filmer, m.m. Du kan åpne fullteksten til elektroniske artikler og bøker og finne oppstillingskoden for trykte bøker.

Fagdatabaser og oppslagsverk

Start på Universitetsbibliotekets side for å få tilgang til alt materiale som biblioteket abonnerer på. Klikk på "Finn databaser" under Oria-søkefeltet for å finne relevante databaser.
Viktige databaser og oppslagsverk innenfor medisin, odontologi og helsefag:

PubMed eller Medline via Ovid: Er en av de viktigste databasene for å finne artikler innen medisin og helsefag. Databasen er tilgengelig via ulike tilbydere: PubMed eller Medline via Ovid. 

Embase: Referanser til forskningsartikler innen medisinske fag, med spesielt god dekning innen farmasi.

Web of Science: Flerfaglig artikkeldatabase som er nyttig for søk utover rent kliniske problemstillinger. Web of Science inneholder referanselistene til alle artikler. Du kan derfor også søke på hvem som har sitert en gitt artikkel.

NEL: Norsk elektronisk legehåndbok er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene. Tilgang bare for UiB.

UptoDate: Kunnskapsbasert oppslagsverk for kliniske spørsmål, vesentlig om diagnose og behandling. For leger i primær- og spesialisthelsetjeneste. Oppdateres kontinuerlig og inneholder informasjon for pasienter. 

BMJ Best Practice: Gir kunnskapsbasert beslutningsstøtte til diagnose, prognose, behandling og forebygging. Kombinerer ”evidence” med vurderte retningslinjer og ekspertuttalelser. Inneholder informasjon for pasienter. 

Se databaseoversikten innen medisin og helsefag for flere databaser og oppslagsverk.

Tidsskrifter og bøker

Oria kan du også søke etter tidsskrifter for å se om Universitetsbiblioteket abonnerer på dem, enten trykt eller online.

En stadig større del av Universitetsbibliotekets boktilbud består av e-bøker. Du har tilgang til over 400 000 e-bøker via Universitetsbiblioteket. 
Les mer om å bruke e-bøker

Trykte bøker står oppstilt etter emne i biblioteket. I Oria kan du finne oppstillingskoden for disse. Bruk "lokaliser" knappen for å finne bokens plassering i biblioteket.

Savner du tidsskrifter eller bøker ved Bibliotek for medisin, kan du sende oss et innkjøpsønske.

Tips til litteratursøk

Søk i Oria:

Bruker du Avansert søk kan du også velge å søke i "Norske fagbibliotek". Det betyr at du finner materiale som finnes ved de fleste fag- og forskningsbibliotek i Norge. Oria lenker også til en mengde materiale fra åpne kilder.

Huk av "Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til" når et søk er gjennomført for å se materialet Universitetetsbiblioteket ikke har tilgang til, men som kan bestilles.

Flere søketips og informasjon om bestilling og reservere av bøker og artikler finner du på Oria hjelpesiden. Se også hjelpesiden hvor skal jeg søke.

Søk i fagdatabaser: 

Det er vanlig å søke i fagdatabaser ved å skrive relevante søkeord direkte inn i ett søkefelt for å så få en treffliste over artikler som inneholder søkeordene. Den måten å søke på kalles for fritekstsøk, som kan levere gode resultater om den brukes på en strukturert måte. 

Bruk flere synonymer i fritekstsøket for å få treff på flest mulig relevante artikler. Det er ofte ryddigst å søke på hvert begrep for seg og så kombinere søkene i søkehistorikken med operatorene AND og OR (bruk OR for å kombinere synonymer).

Mange databaser benytter seg av et emneordsystem i tillegg til fritekstsøk, som f.eks. PubMed/MEDLINE, SveMed+, EMBASE og CINAHL. Det betyr at alle artikler i databasen er tagget med emneord som beskriver artikkelens tematikk.

PubMed/MEDLINE bruker Medical Subject Headings (MeSH) som emneord, som kan søkes opp i MeSH katalogen til National Center for Biotechnology Information (NCBI). Databasen har to forskjellige grensesnitt. Søket i PubMed er et fritekstsøk som automatisk inkluderer emneord i søket, noe som gir søkeresultater veldig raskt. I MEDLINE er det mulig å velge bestemte emneord i forkant av søket, eller å søke bare på fritekst. Dette gir en veldig ryddig søkehistorikk for å bygge opp et strukturert søk.

Det anbefales å søke på emneord og supplere med fritekst for å dekke tematikken en er interessert i best mulig.

Når du søker i databaser/søkemotorer, er det hensiktsmessig å bruke databasens/ søkemotorens egne hjelpesider om hvordan du søker i hver av dem.

Hvordan du går frem for å bygge et strukturert søk i en fagdatabase kan du lese om i bibliotekets onlinekurs litteratursøk i medisinske databaser (Mitt UiB).

På nettsidene Søk og Skriv og PhD on Track finner du også mer om søketeknikker.

Tilgang til fulltekst

Finn fulltekst via fagdatabaser og Oria:
PubMed og andre databaser må åpnes fra Universitetsbibliotekets websider for å få tilgang til fulltekstartikler. Da finner du UBB-knappen ved siden av referansen. UBB-knappen lenker til fullteksten via Oria og gir mulighet for å bestille.
I artikkelreferansen i Oria finner du lenker til fulltekst i avsnittet "Les online".

Mangler det fullteksttilgang, kan du logge deg på Oria og bestille artikkelen. For detaljert informasjon, se hjelpesidene om pålogging og søk i Oria.
Grunnet opphavsrett må artikkelkopier som regel leveres som papirkopi. For å bestille artikler eller bøker må du være registrert som bibliotekbruker eller ansatt/student ved UiB.

Tilgang hjemmefra:
Jobber du hjemmefra, kan du benytte deg av VPN for å få tilgang til UiBs nettverk.
Ansatte ved Helse Bergen må kontakte sin IT avdeling for å sette opp hjemmekontorløsning.