Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotek for medisin

For klinikere

Bibliotekets tilbud for ansatte ved Helse Bergen - Oppslagsverk, databaser, hjelp til litteratursøk

Hovedinnhold

Biblioteket kan hjelpe deg å finne raskt pålitelige svar på kliniske problemstillinger.
Under finner du nyttige ressurser til dette.

Kliniske oppslagsverk og retningslinjer

Via helsebiblioteket.no har all helsepersonell i Norge tilgang til UpToDate og BMJ Best practice og kliniske retningslinjer. 

UptoDate er et kunnskapsbasert oppslagsverk for kliniske spørsmål, vesentlig om diagnose og behandling. For leger i primær- og spesialisthelsetjeneste. Oppdateres kontinuerlig og inneholder informasjon for pasienter. 

BMJ Best Practice gir kunnskapsbasert beslutningsstøtte til diagnose, prognose, behandling og forebygging. Kombinerer ”evidence” med vurderte retningslinjer og ekspertuttalelser. Inneholder informasjon for pasienter. 

Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene. Tilgang for alle med tilknytting til UiB, men også fra PCer på biblioteket.

Nasjonale og internasjonale retningslinjer finner du via helsebiblioteket.no.

Oppsummert forskning

Det finnes en rekke databaser som har spesialisert seg på å samle og presentere oppsummert forskning.

Cochrane Library er en samling av databaser som inneholder forskjellige typer studier av høy kvalitet. Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) inneholder alle Cochrane Collaborations systematiske oversikter i fulltekst. Cochrane Clinical Answers er en lettlest samling av svar på kliniske spørsmål basert på Cochrane Systematic Reviews.

Epistemonikos inneholder referanser til systematiske oversikter om kliniske spørsmål. Systematiske oversikter, oversikter over oversikter og enkeltstudier er koblet sammen. Epistemonikos søker systematisk i PubMed og andre databaser etter relevante oversikter om behandling, diagnose, prognose, skade, og etiologi.

Pyramidesøket for helsebiblioteket.no (av McMaster) søker gjennom mange databaser samtidig. Spesielt verdifullt er seksjonen PLUS, der ansatte ved McMaster universitet har kvalitetsvurdert og inkludert oppsummeringer og enkeltstudier etter et sett av kriterier.

Flere databaser og tips til litteratursøk finner du på siden Finn faglitteratur.

Kunnskapsbasert praksis

Å jobbe kunnskapsbasert betyr blant annet å inkludere relevant forskning i beslutningsprosessen. Mest interessant er oppsummert forskning.

Kunnskapsbasertpraksis.no på helsebibliotekets sider gir en fin introduksjon til kunnskapsbasert praksis.

Biblioteket tilbyr veiledning i å bruke databaser for å finne oppsummert forskning.

Tilgang til artikler og bøker

Ansatte ved Helse Bergen har samme tilgang til elektronisk litteratur som ansatte ved UiB (unntatt enkelttilfeller). Det gjelder fra maskiner på sykehusnettet - på kontoret eller via hjemmekontorløsning. For å finne faglitteratur kan du søke direkte i fagdatabaser som PubMed eller i Oria.

Finn fulltekst via fagdatabaser og Oria:
PubMed og andre databaser må åpnes fra Universitetsbibliotekets websider for å få tilgang til fulltekstartikler. Da finner du UBB-knappen ved siden av referansen. UBB-knappen lenker til fullteksten via Oria og gir mulighet for å bestille.
I artikkelreferansen i Oria finner du lenker til fulltekst i avsnittet "Les online".

Mangler det fullteksttilgang, kan du logge deg på Oria og bestille artikkelen:
Klikk "Logg på", velg "brukernavn og passord" og bruk ditt lånekortnummer som brukernavn (f.eks. ubbXXXXXXX eller XXX-XXXX). Mer om dette finner du på hjelpesidene om pålogging og søk i Oria.

Grunnet opphavsrett må artikkelkopier som regel leveres som papirkopi og sendes i internposten. For å bestille artikler eller bøker må du være registrert som bibliotekbruker. Kom innom Bibliotek for medisin for å få brukerkonto og lånekort.

Tilgang hjemmefra:
Ansatte ved Helse Bergen må kontakte sin IT avdeling for å sette opp hjemmekontorløsning. Har du i tillegg en UiB-konto, kan du bruke UiBs VPN.

Innkjøpsforslag:
Har du forslag til bøker eller tidsskrifter, kan du sende et innkjøpsønske eller kontakte oss på ubbmed@uib.no

Veiledning i litteratursøk

Ved Bibliotek for medisin kan du få veiledning i og praktisk hjelp til litteratursøk for

  • vitenskapelige artikler
  • fagprosedyrer
  • minimetodevurdering

Biblioteket hjelper deg å finne relevante databaser, å gjennomføre strukturerte søk, håndtering av referanser og fullteksttilgang.

Bestill en veiledningstime til litteratursøk

Skal du skrive en systematisk oversikt (systematic review), kan biblioteket hjelpe deg.