Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotek for medisin

Systematiske oversikter

Skal du i gang med å skrive en systematisk oversiktsartikkel?

Hovedinnhold

Til systematiske oversikter (systematic reviews, scoping reviews) kreves det grundige litteratursøk, dokumentasjon og rapportering. En systematisk oversikt tar vanligvis ett år eller mer å fullføre. Ønsker du hjelp fra biblioteket er det lurt å ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen.

Biblioteket tilbyr hjelp til PhD-kandidater og ansatte ved Det medisinske fakultet og ansatte i Helse Bergen. Studenter som skriver en litteraturoppgave får i all hovedsak opplæring i søk og håndtering av referanser som en integrert del av studiene. 

Bibliotek for medisin kan hjelpe med å:

  • Søke etter ferdige eller pågående systematiske oversikter på din problemstilling
  • Anbefale relevante databaser og andre ressurser
  • Bygge opp søkestrategier
  • Tilpasse søkestrategier til ulike databaser for uttømmende litteratursøk
  • Dokumentere søkestrategiene
  • Oppdatere søk nær publisering
  • Overføre referansene og håndtere dem i EndNote
  • Foreslå verktøy og sjekklister for screening og kvalitetsvurdring
  • Følge standarder for protokoller og rapportering

Når du går i gang med ditt prosjekt kan du få hjelp av bibliotekaren på to måter – enten som konsulent eller som medforfatter.

Som konsulent kan bibliotekaren veilede i punktene ovenfor. I alt som har med litteratursøking å gjøre kan bibliotekaren ha en utførende rolle. Som medforfatter kan bibliotekaren i tillegg ta ansvar for metodedelen inkludert appendiks, slik at søkeprosessen er tydelig og transparent beskrevet i artikkelen.

Forberedelser til din systematiske oversikt

Du bør være godt kjent med prosessen av å lage en systematisk oversikt og dens standarder. Følgende nettsider gir et overblikk over hva det vil si å skrive en systematisk oversikt. 

Du kan delta på kurs ved biblioteket "Introduksjon til systematiske oversikter". Mer informasjon i kursoversikten fra Bibliotek for medisin

Kontakt oss

Ta kontakt for å avtale en time når du skal i gang med en systematic review eller en scoping review. For begge kreves uttømmende litteratursøk. For å kunne hjelpe deg best mulig, ber vi om tilbakemelding om hvor langt du har kommet i prosessen.

Fyll ut skjemaet for å bestille veiledning til en systematisk oversikt