Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotek for medisin

For forskere

Om systematiske oversikter, litteratursøk, publisering, datahåndtering og fullteksttilgang

Biblioteket kan hjelpe deg med

Tilgang til artikler og bøker

Søk i fagdatabaser:
For å få tilgang til fulltekstartikler må databasene åpnes fra Universitetsbibliotekets websider (Finn databaser). Da finner du UBB-knappen ved siden av referansen. UBB-knappen lenker til fulltekst via Oria og gir mulighet for å bestille. 

Søk i Oria:
Klikk på dokumentets tittel i trefflisten. Under "Les online" finner du lenker til fulltekst. Mangler det fullteksttilgang, kan du logge deg på Oria og bestille artikkelen. Se Oria hjelpesiden om å søke, logge på og bestille i Oria.

Tilgang hjemmefra:
Jobber du hjemmefra kan du enten benytte deg av proxy eller sette opp VPN. Bibliotekets websider vil automatisk benytte proxy-server når det er nødvendig for tilgang utenfor UiBs nett. Bruk ditt UiB brukernavn og passord for å logge på proxy. Ansatte ved Helse Bergen må kontakte sin IT avdeling for å sette opp hjemmekontorløsning.

Tilgang til bøker
Trykte og elektroniske bøker som er tilgjengelig ved Universitetsbiblioteket finner du i Oria. 

Har du forslag til bøker eller tidsskrifter, kan du sende et innkjøpsønske eller kontakte oss på ubbmed@ub.uib.no.

Veiledning i litteratursøk

Skal du skrive en vitenskapelig artikkel og søker etter litteratur kan biblioteket gi deg råd om

  • relevante databaser
  • strukturert søking
  • tilgang og bestilling av litteratur
  • referansehåndtering

Bestill en veiledningstime til litteratursøk

Skal du skrive en systematisk oversikt (systematic review), kan biblioteket hjelpe deg.
Se også våre sider om kurs og veiledning og kildebruk og referanser.

Publisering og profilering

Ved spørsmål om publisering kontakt Universitetsbiblioteket via e-post bora@uib.no.

Det finnes en rekke tjenester som hjelper å gjøre din forskning synlig for andre og å bygge et nettverk av kontakter innen fagfeltet ditt. Du kan holde oversikt over din impact ved hjelp av statistikk for visning, nedlasting og sitering av publikasjoner.
Universitetsbiblioteket gir råd i hvordan du kan maksimere din impact og generering av publiseringsstatistikk

Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang hjelper med å synliggjøre dine forskningsresultater. Forskning som er finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelig, ifølge nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Ved Universitetet i Bergen kan forskere som publiserer i Open Access tidsskrifter få dekket publiseringskostnadene.
Les mer om publiseringstjenesten Bergen Open Access Publishing (BOAP) og forskningsarkivet Bergen Open Research Archive (BORA)

Universitetsbiblioteket kan gi deg råd om