Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotek for medisin

For forskere

Om litteratursøk, systematiske oversikter, publisering, datahåndtering og fullteksttilgang

Biblioteket kan hjelpe deg med

Fullteksttilgang til artikler og bøker

Via fagdatabaser:
For å få tilgang til fulltekstartikler må databasene åpnes fra Universitetsbibliotekets websider (Finn databaser). Da finner du UBB-knappen ved siden av referansen. UBB-knappen lenker til fulltekst via Oria og gir mulighet for å bestille. 

Via Oria:
Klikk på dokumentets tittel i trefflisten. Under "Les online" finner du lenker til fulltekst. Mangler det fullteksttilgang, kan du logge deg på Oria og bestille artikkelen. Se Oria hjelpesiden om å søke, logge på og bestille i Oria.

Tilgang hjemmefra:
Jobber du hjemmefra kan du enten benytte deg av proxy eller sette opp VPN. Bibliotekets websider vil automatisk benytte proxy-server når det er nødvendig for tilgang utenfor UiBs nett. Bruk ditt UiB brukernavn og passord for å logge på proxy. Ansatte ved Helse Bergen må kontakte sin IT avdeling for å sette opp hjemmekontorløsning.

Tilgang til bøker
Trykte og elektroniske bøker som er tilgjengelig ved Universitetsbiblioteket finner du i Oria. 

Har du forslag til bøker eller tidsskrifter, kan du sende et innkjøpsønske eller kontakte oss på ubbmed@ub.uib.no.

Litteratursøk og systematiske oversikter

Skal du skrive en vitenskapelig artikkel og søker etter litteratur kan biblioteket gi deg råd om

  • relevante databaser
  • strukturert søking
  • tilgang og bestilling av litteratur
  • referansehåndtering

Bestill en veiledningstime til litteratursøk for individuell veiledning til ditt forskningsprosjekt

Fagdatabaser og tips til litteratursøk finner du på siden Finn faglitteratur.

Skal du skrive en systematisk oversikt (systematic review eller scoping review), kan biblioteket hjelpe deg.

Støtte for systematiske oversikter ved Bibliotek for medisin

Publisering

Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang hjelper med å synliggjøre dine forskningsresultater. Forskning som er finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelig, ifølge nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Universitetet i Bergen har avtaler med flere akademiske forlag om åpen publisering. Ved publisering i andre Open Access tidsskrifter kan forskere ved UiB få dekket publiseringskostnadene. Ved spørsmål om publisering kontakt Universitetsbiblioteket via e-post bora@uib.no.

Det finnes en rekke tjenester som hjelper å gjøre din forskning synlig for andre og å bygge et nettverk av kontakter innen fagfeltet ditt. Du kan holde oversikt over din impact ved hjelp av statistikk for visning, nedlasting og sitering av publikasjoner.
På Universitetsbibliotekets sider kan du lese om hvordan du kan synliggjøre din forskningbibliometriske analyser og finne publiseringsstatistikk

Universitetsbiblioteket kan gi råd om