Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotek for medisin

For forskere

Om litteratursøk, systematiske oversikter, publisering, datahåndtering og fullteksttilgang

Hovedinnhold

Biblioteket kan hjelpe deg med

Fullteksttilgang til artikler og bøker

Finn fulltekst via fagdatabaser og Oria:
PubMed og andre databaser må åpnes fra Universitetsbibliotekets websider for å få tilgang til fulltekstartikler. Da finner du UBB-knappen ved siden av referansen. UBB-knappen lenker til fullteksten via Oria og gir mulighet for å bestille.
I artikkelreferansen i Oria finner du lenker til fulltekst i avsnittet "Les online".

Mangler det fullteksttilgang, kan du logge deg på Oria og bestille artikkelen:
Klikk "Logg på", velg "Feide" og bruk ditt UiB brukernavn og passord. Mer om dette finner du på hjelpesidene om pålogging og søk i Oria.

Grunnet opphavsrett må artikkelkopier som regel leveres som papirkopi og sendes i internposten. For å bestille artikler eller bøker må du være registrert som bibliotekbruker eller ansatt/student ved UiB.

Tilgang hjemmefra:
Jobber du hjemmefra, kan du benytte deg av VPN for å få tilgang til UiBs nettverk
Ansatte ved Helse Bergen må kontakte sin IT avdeling for å sette opp hjemmekontorløsning.

Innkjøpsforslag:
Har du forslag til bøker eller tidsskrifter, kan du sende et innkjøpsønske eller kontakte oss på ubbmed@uib.no

Litteratursøk og systematiske oversikter

Skal du skrive en vitenskapelig artikkel og søker etter litteratur kan biblioteket gi deg råd om

  • relevante databaser
  • strukturert søking
  • tilgang og bestilling av litteratur
  • referansehåndtering

Bestill en veiledningstime til litteratursøk for individuell veiledning til ditt forskningsprosjekt

Fagdatabaser og tips til litteratursøk finner du på siden Finn faglitteratur.

Skal du skrive en systematisk oversikt (systematic review eller scoping review), kan biblioteket hjelpe deg.

Støtte for systematiske oversikter ved Bibliotek for medisin

Publisering

Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang hjelper med å synliggjøre dine forskningsresultater. Forskning som er finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelig, ifølge nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Universitetet i Bergen har avtaler med flere akademiske forlag om åpen publisering. Ved publisering i andre Open Access tidsskrifter kan forskere ved UiB få dekket publiseringskostnadene. Ved spørsmål om publisering kontakt Universitetsbiblioteket via e-post bora@uib.no.

Det finnes en rekke tjenester som hjelper å gjøre din forskning synlig for andre og å bygge et nettverk av kontakter innen fagfeltet ditt. Du kan holde oversikt over din impact ved hjelp av statistikk for visning, nedlasting og sitering av publikasjoner.
På Universitetsbibliotekets sider kan du lese om hvordan du kan synliggjøre din forskningbibliometriske analyser og finne publiseringsstatistikk

Universitetsbiblioteket kan gi råd om