Hjem
Universitetsbiblioteket

Måle og maksimere impact

Impact (inflytelse) av forskning kan måles på forskjellige måter. For vitenskapelig arbeid er det hovedsakelig siteringer som brukes for å beregne impact av tidsskrifter, artikler eller forfattere.

Det er viktig å ha en forståelse for hvordan impact måles og gjøre en innsats for å maksimere sin egen impact.  

Måle impact

For forfattere brukes ofte h-index, som beregnes ut fra antall publikasjoner og antall ganger hver publikasjon er sitert (mer her). H-indexen kan finnes i tjenester som Web of Science, SCOPUS eller Google Scholar.  

For tidsskrifter brukes det gjerne impact factor fra ISI- Journal Citation Report (Web of Science). Impact factor er basert på gjennomsnittlig antall siteringer hver artikkel innen ett og sammen tidsskrift har fått. En alternativ er The SCImago Journal & Country Rank som er basert på data fra SCOPUS.

Google Scholar Metrics tilbyr en lignende tjeneste basert på en h-indeks for tidsskrifter.

I Norge finnes det også et eget system for å vurdere kvaliteten av publikasjonskanaler. Publikasjonskanaler er delt inn i nivå 1 og nivå 2, der nivå 2 omfatter de prestisjetunge tidsskriftene. Registeret over vitenskapelige publiseringskanaler med nivåinndeling blir oppdatert hvert år.

For å måle impact av en artikkel er det hovedsakelig siteringer som gjelder. Disse kan også finnes i tjenester som Web of Science, SCOPUS eller Google Scholar. Tjenestene dekker fagfeltene ulikt og derfor kan siteringstallene varierer. 

En annen mulighet å måle impact er altmetrics – ideen her er ikke måle siteringer, men omtaler i sosiale medier, nyheter og andre 'alternative' kilder. Her kan du laste ned altmetric bookmarklet for nettleseren din, for å spore hvor ofte en bestemt artikkle er omtalt.

Mer om research impact og diskusjonen rundt finnes her.

Maksimere impact

Generelle råd til deg som skal publisere:

  • Skriv på engelsk og publiser i internasjonale tidsskrifter som er indeksert i de store databaser (Web of Science/ SCOPUS eller andre fagspesifiske databaser)
  • Publiser i åpen access tidssskrifter og last opp akseptert versjon i BORA via Cristin.
  • Opprett profiler i (sosiale) akademiske tjenester (se nederst). 
  • Delta i offentlige vitenskapelige diskusjoner


Pubkasjonslister inkludert siterings- eller bruksstatistikk er ofte tilgjengelig online og synlig for alle. Gjør deg kjent med tjenestene og informasjonen som finnes om deg og juster og fullstendiggjør i den grad det er mulig. Tjenestene dekker fagfeltene ulikt. Velg de tjenestene som representerer deg og ditt fagfelt best og bruk disse bevisst.

 

Akademiske tjenester og forfatterprofiler 

Google Scholar er kjent av de fleste forskere men det er ukjent for mange at det kan opprettes en profil. Profilen opprettes nesten automatisk og det er mulig å tilføye eller slette publikasjoner som ikke skal vises i din profil. Profilen viser h-indeks og siteringstrend. Her får du informasjon hvordan du oppretter en Google Scholar profil.

ORCIDog SCOPUS gjør det mulig å få en entydig digital ID og således skille deg fra andre forskere med samme navn. Når du har publisert i et tidsskrift som er indeksert i SCOPUS har du automatisk fått tildelt en profil. Sjekk om tjenesten har gjenkjent deg rett, slå eventuelt sammen ulike navnetrekk. I ORCID kan du da enkelt laste opp dine referanser fra SCOPUS. Du kan også laste opp din CV og tilføye mer informasjon.

Personsiden ved UiB

Alle ansatte har en egen personside. Skriv gjerne lit om forskningen din og legg til kompetansefelter. Siden vil sannsynligvis være et av de øverste treffene om noen søker på ditt navn i eksempelvis Google. Derfor er det viktig at denne siden presenterer deg slik du ønsker. Kommunikasjonsavdelingen har laget et manual som forklarer hvordan lage en fin side og laste opp relevant informasjon. 

Sosiale akademiske tjenester

På sosiale akademiske tjenester kan du opprette din egen profil med informasjon om dine forskningsinteresser, legge ut publikasjoner og data. Du kan også delta i diskusjoner og ta kontakt med andre forskere. Du får i tillegg oversikt over din egen og andres innflytelse ved å se på antall views, dowloads, citations. 

Når du laster opp publikasjoner må du passe på at du ikke bryter opphavsretten. Se bibliotekets nettside her for å få oppklart dette.

 

ResearchGate

Academia.edu

Mendeley

Mer om å påvirke egen impact

PhD on Track