Hjem
Universitetsbiblioteket
BIBLIOMETRI

Synliggjøre egen forskning og impact

Her finner du enkle tips og verktøy for å øke synligheten til din egen forskning.

Impact (innflytelse/gjennomslag) av forskning er et vidt begrep, men evnen til å spre og kommunisere forskningen effektivt spiller en rolle. I tillegg til spredning av forskningen gjennom tradisjonelle kanaler (via nettverket ditt, presentasjoner på konferanser og "klassiske" medier), kan du øke din synlighet med smarte valg i publiseringsprosessen, bevissthet rundt hvordan du fremstå på nett og bruk av sosiale medier.

I fanene under har vi samlet noen enkle tips til hvordan du kan øke din synlighet, samt informasjon om relevante tjenester.

Øke innflytelse & synlighet med smarte valg gjennom publiseringsprosessen

Det er flere grep en kan ta for å øke gjenfinnbarheten til publikasjoner:

 • Indeksering i databaser: Publiser gjerne i tidsskrifter som er indeksert i de store tverrfaglige databasene som Web of Science og SCOPUS (eller i mindre databaser relevant for ditt fagfelt) for å gjøre det enkelt for andre forskere å finne publikasjonene dine.
 • Sjekk at det er tydelig hvem du er: Bruk alltid same navn på publikasjonen din (inkludert mellomnavn), og helst en entydig digital ID for dermed å skille deg fra andre forskere med samme navn. Vi anbefaler ORCiD. Du kan lese mer under i "Om: Akademiske profiler".
 • Tenk nøye gjennom emneord/keywords: Husk å inkludere alle relevante ord i sammendraget ditt og som emnetermer. Husk synonymer og skriv ut forkortelser. Det kan være en fordel å ta med de mest relevante termene i tittelen, som kan gi publikasjonen en høyere rangering i trefflister.
 • Gjør publikasjonene dine åpent tilgjengelige: Åpen vitenskap er bra for forskningen og øker siteringstall for dine publikasjoner. Det finnes forskjellige måter å gjøre publikasjoner åpent tilgjengelig - publisere i open access tidsskrift, publisere åpent i lukkede tidsskrift gjennom UiBs open access avtaler eller ved å arkivere publikasjoner i BORA. Det anbefales (delvis kreves) også å gjøre forskningsdata åpent tilgjengelig – enten i et fagspesifikt arkiv, eller i UiBs Open Research Data repository.

Øke innflytelse & synlighet med digital tilstedeværelse

Din digitale tilstedeværelse/identitet omhandler mange elementer - bade privat og akademisk. Den handler om din ansattside, akademiske profiler og sosiale medier:

 • Ta kontroll: Ha en oversikt over din digital identitet, og presenter deg slik du ønsker å fremstå. Det er viktig at informasjonen om forskningen din er riktig og konsistent.
 • Hold den oppdatert: Hold informasjon om deg, forskningen din og prosjektene dine oppdatert. Unngå at gammel og urelevante informasjon ligger og skaper forvirring om dine forskningsinteresser eller tilhørighet.
 • Bestem hvor mye du vil gjøre: Er du en veldig ivrig bruker av sosiale medier og liker å delta i diskusjoner? Da er kanskje akademisk twitter noe for deg. Eller syns du sosiale medier er bortkastet tid? Da holder det sikkert med en ORCiD profil og oppdatert UiB personside (les mer under i "Om: din UiB personside").
 • Opprett profiler i (sosiale) akademiske tjenester og databaser: Les mer nederst på siden i "Om: Akademiske sosiale nettverk".
 • Vurdér den digitale tilstedeværelsen for prosjektene dine: Mange prosjekter har en webside, og det er også mulig å opprette en Twitter-konto eller profiler på sosiale akademiske nettsider. På ResearchGate er det for eksempel mulig å lage prosjektsider som andre kan følge, få oppdateringer fra og dele publikasjoner.

Om: din UiB personside

Alle ansatte har en egen personside. Siden vil sannsynligvis være en av de øverste treffene om noen søker på navnet ditt!

Det er viktig at denne siden presenterer deg slik du ønsker å fremstå. Skriv gjerne litt om forskningen din slik at alle vet og forstår hva du jobber med – gjerne ikke bare forskere i ditt eget fagfelt men også andre forskere, studenter og journalister.

Du kan også legge til kompetansefelter og publiseringslistene blir automatisk oppdatert fra CRIStin. Du kan også lenke til ORCiD, akademiske profiler, Twitter og andre sosiale medier.

Du kan lese mer om personsiden på ansattsidene og UiBs webmanual.

Om: Akademiske profiler (ORCiD, Google Scholar, Publons, Scopus)

Med akademiske profiler menes profiler som har som hovedmål å gi en entydig digital ID og profilere din forskningsaktivitet (publikasjoner, prosjekter, reviews m.m.). Akademiske sosiale nettverk er beskrevet i fanen nederst.

Entydig identifikasjon: ORCiD, ResearcherID fra Publons (Web of Science) og Scopus Author IDs (Elsevier) gjør det mulig å få en entydig digital ID og således skille deg fra andre forskere med samme navn. Vi anbefaler å bruke ORCiD, som er en ikke-kommersiell, ikke-proprietær og transparent organisasjon. IDen kan legges direkte til på publikasjoner slik at de blir automatisk knyttet til profilen din, eller publikasjoner kan legges til profilen i etterkant.

Vis fram forskningsaktiviteten din: Du kan lage en forskerprofil og vise fram forskningen din på ORCiD, Google Scholar, Publons (Web of Science), Scopus og Microsoft Academic.

På slike profiler kan man enkelt samle publikasjoner i en fullstendig liste, legge til utdanning, arbeidssted og angi kompetansefelt. På noen av dem kan du også legge til en tekst med informasjon om forskningen din, fagfelle- og redaktørarbeid m.m. Profilene som er knyttet til siteringsdatabaser (Google Scholar, Publons, Scopus, Microsoft Academic) gir i tillegg informasjon om forskjellig metrikk som siteringer eller h-indeksen.

ORCiD og Google Scholar krever at profilen opprettes manuelt mens andre tjenester, som er tettere knyttet til siteringsdatabaser, oppretter profiler automatisk når du har publisert i et tidsskrift som er indeksert i databasen. Sjekk gjerne om tjenestene har gjenkjent deg korrekt, slå eventuelt sammen ulike profiler eller legg til publikasjoner.

Om: Akademiske sosiale nettverk

De mest kjente akademiske sosiale nettverkene er ResearchGate, Adademia.edu og Mendeley (Elsevier). På disse tjenestene kan du:

 • Opprette profiler med informasjon om forskningen din
 • Dele publikasjoner og forskningsdata
 • Følge andre forskere
 • Delta i diskusjoner og enkelt ta kontakt med andre forskere
 • Overvåke innflytelsen av forskningen din ved å se på antall visninger, nedlastinger og siteringer

Når du laster opp publikasjoner må du passe på at du ikke bryter opphavsretten. Se informasjon om opphavsrett på bibliotekets nettsider. Det er ofte større begrensinger på hva som kan legges lovlig ut i et kommersielt forskningsarkiv (som sosiale nettverk) enn i eit institusjonelt arkiv - opplasting i et institusjonelt arkiv som BORA og lenking derfra kan være et godt alternativ.