Hjem
Universitetsbiblioteket
Fagsider innenfor humaniora

Italiensk

Hovedinnhold

Biblioteket gir tilgang til et stort utvalg bøker, avhandlinger, tidsskriftartikler og andre dokumenttyper. Disse finner du enklest ved å søke i Oria. Trefflistene inneholder både trykt og elektronisk materiale. Du kan avgrense trefflisten slik at du bare får fulltekstdokumenter. Det er også viktig å bruke andre databaser, for å finne oppdatert, relevant informasjon. Alt dette får du også tilgang til når du er utenfor campus.
 

Oppstilling av bøkene på Bibliotek for humaniora

Faglitteraturen er oppstilt etter dewey nummer, der hvert fag og emne får en tallkode, som bestemmer bokens plass på hyllen.

Italiensk språkvitenskap med Deweynummer 450 til 458 er plassert i 2. etasje

Italiensk litteraturvitenskap 850 til 858 er plassert i 1. etasje (boktårnet)

Italiensk skjønnlitteratur har plasseringskodene S 21 og S 22, og er plassert i 5. etasje (boktårnet).

Eldre tekster er merket med "H", og er plassert i 4. etasje (boktårnet)

Tidsskrifter må bestilles i Oria.

 

Italiensk har ingen fagreferent ved biblioteket.