Hjem
Universitetsbiblioteket
Kurs for forskere

Lagring av åpne forskningsdata

Kurset gir veiledning hvordan forskingsdata kan gjøres åpent tilgjengelig. Videre gir kurset oversikt over FAIR prinsippene og praktiske krav som følger med.

Hovedinnhold

Mål og innhold:

Kurset gir veiledning hvordan forskingsdata kan gjøres åpent tilgjengelig. Videre gir kurset oversikt over FAIR prinsippene og praktiske krav som følger med, kurset presenterer fagspesifikke/institusjonelle og generelle forskningsarkiv.

Læringsutbytte:

  • bli kjent med forskningsdata-støttetilbud fra UiB
  • bli kjent med politikk for åpen vitenskap ved UiB
  • bli kjent med politikk for åpen vitenskap ved Ui
  • ha oversikt over krav for åpen tilgjengeliggjøring av forskningsdata fra NFR, European Commission
  • «så åpent som mulig, så lukket som nødvendig»
  • kjenne til FAIR-prinsippene og praktiske krav som følger med
  • kjenne til forskningsdatas livssyklus, provenance
  • kjenne til data dokumentasjon og metadata, persistente filformat
  • kjenne til dataregistre fagspesifikke/institusjonelle/generelle forskningsdataarkiv
  • kjenne til åpne lisenser, spesielt creative commons

Språk: Norsk, engelsk.

Varighet: 1 time

Målgruppe: Ph.d. kandidater, yngre forskere, fast vitenskapelig ansatte, forskningsrådgiver, ingeniører innen forskning