Hjem
Universitetsbiblioteket

Segl-prosjekt

Prosjektet om segl som startet i 2021 tar for seg digitalisering og databasebygning av alle bevarte segl tilknyttet det gammelnorske diplommaterialet ved Manuskript- og librarsamlingen (ManLib). Prosjektet sikter også mot å etablere en standard for kodering av segl (TEI-xml) og å komme med forslag til en internasjonal standard for relevante metadata.

Bilde av segl fra samling ved UBB
Foto/ill.:
Nils Kristian Eikeland/UBB

Hovedinnhold

Hva er et segl?

Et segl eller sigill (eiermerke) er et avtrykk av et stempel i voks, lakk eller annet materiale som hadde en funksjon tilsvarende en personlig underskrift til eieren av signetet/seglet. Disse seglene henger ved remmer nederst på et diplom (aktstykke fra middelalderen) og er knyttet til vitner nevnt i selve diplomteksten. 

Segl ved Manuskript- og librarsamlingen

Segl er veldig sårbare og blir dessverre veldig skjøre med tid slik at de fleste diplomene ikke har noen bevarte segl igjen. Men i samlingen hos Manuskript- og librarsamlingen har vi likevel til sammen 80 diplomer i samlingen som fremdeles har segl bevart. Disse har forskjellig tilstand, og rekker fra seglfragmenter til segl som fremdeles viser alle detaljer fra stempelen i avtrykket. Segl i samlingen henger ofte ved diplomer gjennom såkalte seglremmer, men noen segl er også plassert i voks eller med papir direkte på diplomet.

Segl-prosjektet

Arbeidet i dette prosjektet har de følgende skritt:

  • Digitalisering: avfotografering av segl 
  • Dokumentasjon av metadata: informasjon om hvert enkelt segl 
  • Tilgjengeliggjøring: integrasjon av innsamlede dataer i Spesialsamlingenes portal Marcus.

Selv om segl ble brukt i hele spektrum av diplomsamlingens periode, begynner vi i dette digitaliserings- og dokumentasjonsprosjektet med segl fra perioden 1245 til 1570. Grensene tilsvarer det eldste diplomet i samlingen og kobler seg til Diplomatarium Norvegicum som i første omgang tar hensyn til diplomer inntil 1570. For prosjektet gir dette resultat på 194 separate segl (på til sammen 64 diplomer).

Diplom datert 1495, 5. februar, Bergen.
Foto/ill.:
Diplom datert 5. februar 1495 signert av abbedisse Birgitte i Munkeliv kloster med påhengende personlig segl; Spesialsamlingene ved Universitetet i Bergen

Digitalisering/Avfotografering

Digitalisering av 3-dimensionale gjenstander som er så sårbare som segl og som finnes i ulik tilstand ved Manuskript- og librarsamlingen er ikke lett og trenger både utprøving og faglige/tekniske diskusjoner for å oppnå best mulig resultat. Digitaliseringens utvikling de siste 30 årene er et tydelig eksempel på at man må ta høyde for at det man gjør i dag, kanskje ikke regnes som godt nok om noen år. Det kan være av rene kameratekniske grunner, med høyere forventning til bildekvalitet, eller at annen lyssetting kan fremheve detaljer man ikke så før.

Ved en første avfotograferingsrunde har vi testet ut hvordan belysning, vinkel og stacking av fotografiene påvirker resultatet av digitaliseringsprosessen helt frem til opplastning til vår formidlingsplattform Marcus. Her har vi samlet verdifull erfaring om hvordan vi ønsker å få disse gjenstandene presentert og hvilke vinkler vi vil ta med i en publikasjon av segl-materialet.

Nå er vi i gang med andre runde, der fotografen forsøker å bruke et konsentrert lys, samtidig som å unngå skarpe høylys (hvite områder uten detaljer) og skygger som dekker for informasjon. Det er det en del variasjon fra segl til segl: Noen har fortsatt tydelige preg, andre er utjevnet og vanskeligere å tyde. Hvert segl krever derfor individuelt tilpasset lyssetting for å fremheve detaljer best mulig. Likevel har vi bestemt oss at den endelige databasen skal bestå av tre bilder for hvert segl: en recto og verso-side, samt et sidebilde fra den tjukkeste kanten av objektet for å kunne vise forskjellige lag.

Segl 1 på diplom datert 25. feb. 1457, Spesialsamlingene ved Universitetet i Bergen/Nils Kristian Eikeland
Foto/ill.:
Segl 1 på diplom datert 25. feb. 1457, Spesialsamlingene ved Universitetet i Bergen/Nils Kristian Eikeland

Dokumentasjon av metadata

For å sikre effektiv og enhetlig gjennomføring av prosjektarbeidet har prosjektlederen Juliane Tiemann utarbeidet et skjema over definerte relevante metadata samt en nøkkel/veiledning til dokumentasjon av segl ved Manuskript- og librarsamlingen. Dette brukes ved innhenting av informasjon om hvert enkelt segl og følger dokumentasjon av segl fra andre nasjonale, men også internasjonale digitaliseringsprosjekter og legger til rette for en detaljert beskrivelse av segl. På den faglige siden gir hun også instruks for ønskete vinkler for avfotografering som tas av fotograf Nils Kristian Eikeland. Registrering av metadata ble gjort under digitaliseringsprosessen og en første runde med avfotografering, gjennomført av Pedro Vasquez, Tonje Waldersnes og Valerio Rossetti.

Hvert registrert segl får en unik indentifikator i samlingen som beregner seg på diplomnummeret, remnummer, og tilhengene segl på remmen. Slik leses signatur til ubb-diplom-0045-r03-s03 som tredje seglrem og tredje segl. Har diplomet et segl som er brekket i flere stykker, så markeres dette med a og henholdsvis b osv.: ubb-diplom-0045-r03-s03a, ubb-diplom-0045-r03-s03b.

Segl-identifikator
Foto/ill.:
Marianne Paasche/UBB

Tilgjengeliggjøring av resultater

Alle resultater av dette dokumentasjons- og digitaliseringsprosjektet vil etterhvert bli tilgjengelig på Spesialsamlingenes portal Marcus. Vi er i ferd med å laste opp en del bilder i høy kvalitet samt tilhørende metadata for hvert segl. Disse har også en kryssreferanse til det overordnete objektet som er diplomen de henger ved, slik at det blir mulig å undersøke segl i kontekst.

Videre blir det utarbeidet en XML-koderingsstandard for å integrere informasjoner rundt segl i en header til eksisterende eller nye filer med transkripsjoner av diplomer som også inneholder metainformasjon om objektet selv. Slike transkripsjoner finnes både på Marcus, emroon.no og Menota.org og videre transkripsjoner hører til løpende prosjekt ved UBB.

I tillegg til de digitale publikasjonene av arbeidet er det også planlagt en katalogpublikasjon med prosjektdeltakerne mot slutten av prosjektet. 

Prosjektpresentasjoner

Presentasjon av Segl-prosjektet på universitetsbibliotekets middelalderdag i oktober 2021
Konferansebidrag på Norske historiedager 2022

Presentasjon av noen reultater av Segl-prosjektet på universitetsbibliotekets middelalderdag i oktober 2022

Diplom datert 1542, 14. mai. Vereide
Foto/ill.:
Diplom datert til 14. mai 1542 med segl direkte trykket på papir; Spesialsamlingene ved Universitetet i Bergen

Forresten omfatter samlingen og prosjektet ikke bare vokssegl som henger ved diplomer på seglremmer. Allerede i middelalderen og i den perioden som er omfattet i prosjektets første fase finnes det diplomtekster skrevet på papir som har segl som er trykt på selve dokumentet og ikke påhengende segl.

Videre arbeid

I samarbeid med internasjonale kontakter innenfor sigillografi og diplomstudier sikter vi å presentere en TEI-standard for koderingen av segl-beskrivelser.