Hjem
Universitetsbiblioteket

Organisasjon

Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet i Bergen (UiB). UB skal primært gi informasjons- og dokumentasjonstjenester til den forskning og undervisning som er knyttet til UiB. Bibliotekets bredere samfunnsansvar er å gjøre informasjon og tjenester tilgjengelig for allmenheten.

Hovedinnhold

Universitetsbiblioteket har syv fysiske bibliotek plassert nær brukermiljøene, og består ifølge organisasjonskartet av fire seksjoner:

Seksjon for bibliotektjenester

Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte

Seksjon for tilvekst og system

Seksjon for spesialsamlinger