Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Organisasjon

Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet i Bergen (UiB). UB skal primært gi informasjons- og dokumentasjonstjenester til den forskning og undervisning som er knyttet til UiB. Bibliotekets bredere samfunnsansvar er å gjøre informasjon og tjenester tilgjengelig for allmenheten.

Main content

Universitetsbiblioteket har syv fysiske bibliotek plassert nær brukermiljøene, og består ifølge organisasjonskartet av fire seksjoner:

Seksjon for bibliotektjenester

Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte

Seksjon for tilvekst og system

Seksjon for spesialsamlinger