Hjem
Universitetsbiblioteket

Pedagogikk

Litteratur- og informasjonsressurser for pedagogikk, inkl. generell didaktikk, spesialpedagogikk og universitetspedagogikk

Velkommen til bibliotekets fagside for pedagogikk!

Biblioteket har en person med spesielt ansvar for fagområdet pedagogikk. Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Under ser du et utvalg av nye bøker innen pedagogikk. Klikk på  boken for mer informasjon og hvor du finner den. Om du savner en fagbok som du mener vi skulle ha hatt til utlån her på biblioteket, så send oss et gjerne et innkjøpsforslag!

 

E-bøker

E-bøker blir mer og mer vanlige. En del av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form, og det finnes ulike måter å finne dem på.

Oria

Oria er bibliotekets søketjeneste (det blå søkefeltet øverts på siden), og den fanger opp en stor del av E-bøkene vi har tilgang til. Det anbefales likevel å søke direkte i de store E-bokbasene våre. Her blir søkeordene dine matchet mot fulltekst (dersom du ikke velger å avgrense for eksempel til søk i tittel). Dette gir rike muligheter for å fange opp litteratur som kan være relevant, selv om boktittel ikke nødvendigvis gjenspeiler tematikk du er ute etter.

ProQuest Ebook Central (tidligere Ebrary)

Her har vi tilgang til bøker fra mange forlag. Det er som regel mulig å laste ned som pdf/skrive ut et antall sider av hver bok. Noen titler kan man laste ned for 14-dagers lån til lesebrett/egen maskin for offline-lesing. Lager du egen konto på Ebook Central gir dette flere bruksmuligheter i databasen.

PsycBOOKS

Dette er bøker publisert av American Psychological Association. Her er i tillegg et stort antall eldre, klassiske titler der opphavsrettigheter er utgått. Søkegrensesnittet PsycNET omfatter også søk i APA-publiserte tidsskrift dersom du ikke fjerner haken for PsycARTICLES øverst på søkesiden. De fleste tidsskriftene fra APA vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MedLine.

Springer

Dette er en database med både bøker og tidsskrift fra forlaget Springer. Sorteringsmuligheter, for eksempel Chapters (= bokkapittel) finner du i venstre marg på resultatlisten. De fleste tidsskriftene fra Springer vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MedLine.

Hvordan bruke E-bøker?

Finne bøker på hyllene

Bøker innen pedagogikk er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon, med nummer som begynner på 37. Bøker om samme tema står på samme hylle. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

Pedagogikk

153.1 - Hukommelse og læring
370 - Utdanning og pedagogikk
370.1 - Filosofi og teori, pedagogisk psykologi
370.115 - Utdanning til samfunnsansvar, kritisk pedagogikk
370.15 - Pedagogisk psykologi
370.152 - Kognitive prosesser
370.9 - Komparativ pedagogikk
371 - Skole
371.1 - Lærere, undervisning og lignende virksomhet
371.102 - Undervisning
371.26 - Vurdering
371.3 - Metoder for undervisning og læring
371.33 - Læremidler, utstyr, materiale til undervisning
371.4 - Rådgivning for studenter og elever
372 - Førskole opplæring og grunnskole
372.1 - Organisering og virksomhet, innen førskoleopplæring og grunnskole
372.21 - Førskoleopplæring
373 - Videregående opplæring
374 - Voksenopplæring
375 - Læreplaner
378 - Høyere utdanning
379 - Utdanningspolitikk

Spesialpedagogikk

371.9 - Spesialpedagogikk
371.914 - Språkvansker
371.93 - Elever/studenter med tilpasningsvansker

Også relevant for pedagogikk/spesialpedagogikk:

401.93 - Språktilegnelse, barns språk
407 - Utdanning, forskning, lignende emner
418 - Anvendt lingvistikk
616.855 - Tale og språkforstyrrelser
616.8588 - Psykisk utviklingshemming
616.85882 - Autisme
616.8589 - ADHD
618.928589 - Barn /ADHD

Databaser

Fagdatabaser inneholder vitenskapelige artikler (blant annet). En vitenskapelig artikkel har som formål at den skal presentere ny forskning eller gi ny innsikt i faglige problemstillinger. Det er viktig å kunne søke frem slike artikler for å holde seg oppdatert på et forskningsfelt. Under finner du en oversikt over databaser som er relevante for pedagogikk. Noen av databasene er fagspesifikke, andre er tverrfaglige, men er likvel relevante for pedagogikk.

ERIC (EBSCO) er den viktigste fagdatabasen for pedagogikk. Husk å avgrense for peer reviewed og/eller articles om det er dette du vil ha treff på.

Web of Science er også en nyttig database for pedagogikk. Dette er en tverrfaglig database (realfag og samfunnsvitenskap) hvor pedagogisk litteratur kun er en liten del. Bruk derfor mer generelle og "bredere" nøkkelord når du søker.

PsycINFO er den mest omfattende databasen for psykologisk faglitteratur. Den registrerer artikler fra ca 2500 tidsskrift og inneholder i tillegg til artikler også bøker, bokkapittel og doktorgrader. Relevant for psykologididaktikk, pedagogisk psykologi, spesialpedagogikk og barnevern.

Campbell Collaboration Online Library inneholder systematiske oversikter (systematic reviews) og kontrollerte studier over effekt av tiltak innen utdanning, sosialfeltet, psykologi og krimonologi.

ProQuest Education Database inneholder studier og forskning om pedagogikk og utdanning. Den inkluderer vitenskapelige tidsskrift, doktorgrader og andre relevante ressurser fra 1988 til gjeldende.

Norart er en tverrfaglig database med norske og fellesnordiske tidsskriftartikler.

Idunn er Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform for fag- og forskningstidsskrifter. Her finner du kvalitetssikrede artikler innenfor pedagogikk i tillegg til en rekke andre fagområder. I "avansert søk"-funksjonen har du blant annet mulighet til å filtrere etter fagområder og/eller tidsskrifter.

Medline er en av verdens største databaser for medisinsk faglitteratur. Her kan du søke på diagnoser, vansker og lidelser. Mest relevant for spesialpedagogikk.

For andre relevante litteraturressurser, se fagområde

Tips:

Bruk de ulike søkemotorer/databaser sine hjelpesider for mer informasjon om hvordan du søker i hver av dem.

Litteratursøk

Oria (søkefeltet øverst på siden) lar deg søke i Universitetsbibliotekets samlede ressurser: bøker, tidsskrifter, oppslagsverk, musikk, filmer, m.m. Bruker du avansert søkefunsjon kan du også velge å søke i "Norske fagbibliotek" (egen fane over søkefeltet), og dermed søke i det samlede materialet som finnes ved de fleste fag- og forskningsbibliotek i Norge. Oria lenker også til en mengde materiale fra åpne kilder.

For å inkludere opplysninger om tidsskriftartikler UiB ikke har fulltekst-tilgang til, hak av for "Vis mer - Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til" til venstre under søkefeltet når et søk er gjennomført. Disse artiklene kan bestilles.

Pålogging er en forutsetning for å reservere bøker og fornye lån på bøker, og for å bestille bøker og artikler. Studenter og ansatte ved UiB logger på som til Mitt UiB.

Her finner du veiledning til Oria inkludert søketips og hvordan bestille bøker.

Søke med kontrollert vokabular:

Når en gjør et emnesøk (til forskjell fra forfattersøk f.eks.) kan en søke ved bruk av kontrollert vokabular. Kontrollert vokabular er et kontrollert sett av emneord, og emneord "tagges" til boken/artikkelen for å beskrive innholdet. 

Humord er et norsk kontrollert vokabular/emneordliste primært for humaniora og samfunnsvitenskap. Alle trykte bøker har fått emneord hentet fra Humord fra 2017. Søk i Humord her.

I databasene ERIC og PsycINFO kan du velge å søke i kontrollert vokabular. I ERIC ved å velge "Thesaurus"-fanen oppe til venstre på siden. I PsycINFO ved å hake av for "Map Term to Subject Heading" under søkefeltet.

Hjelp til litteratursøk: 

For å finne frem til en bestemt bok/artikkel eller for enkle søketips, henvend deg gjerne i skranken på biblioteket.

De fleste studieprogrammene innen pedagogikk har også eget kurs i litteratursøk.

For mer omfattende hjelp til litteratursøk, kan studenter og ansatte bestille time for veiledning via dette skjemaet, eller sende en e-post til bibliotekets kontaktperson for pedagogikk (se nederst på siden).

Nettressursene Søk og Skriv og Phd on Track har egne sider som gir veiledning i søketeknikk.

Når du søker i databaser/søkemotorer, er det hensiktsmessig å bruke databasens/søkemotorens egne hjelpesider om hvordan du søker i hver av dem.

EndNote

Nyeste versjon er X9 (kom høsten 2018). Dersom du har X8 og ønsker å oppgradere til X9, husk å av avinstallere X8 før du installerer X9. EndNote-bibliotek opprettet med X8 vil fungere helt fint også med X9. Her kan du laste ned EndNote-programmet .

Veiledning for nedlasting (Windows)

Veiledning for nedlasting (Mac)

Mulighet for å dele et EndNote-bibliotek (EndNote Desktop)

Dette forutsetter at alle samarbeidsparter har versjon X7.2 eller nyere av EndNote Desktop,  og at alle bruker tekstbehandlingsprogram som er tilrettelagte for EndNote. Word fungerer på tvers av PC/ Mac. Dersom alle bruker PC vil også Open Office Writer fungere, og dersom alle bruker Mac vil Pages fungere.

Veiledning for deling av et EN-bibliotek

EndNote desktop-veiledning: 

Grunnleggende bruk av EndNote X9 (kurs-hefte)

Grunnleggende bruk av EndNote X8 (kurs-hefte)

UiB sin EndNote-veiledning - Windows

UiB sin EndNote-veiledning - Mac

- EndNote-produsenten sin egen søkbare veiledningsside.

- Spør i skranken på biblioteket eller henvend deg til kontaktpersonen for ditt fagområde (se nederst på siden).

APA 6th Bokmål/Nynorsk

I APA 6th Bokmål og APA 6th Nynorsk er småord som "Eds", "Retrieved from" og "in" er erstattet med norske ord. Nynorsk og bokmål APA-stil til EndNote kan lastes ned her. NB! Bruk nettleser Firefox eller Chrome når du laster ned.

Her finner du veiledning for hvilke felt som skal fylles ut for ulike referanstyper når du bruker én av disse stilene.

EndNote Online

EndNote Online er den nettbaserte versjonen av EndNote Desktop. EndNote Online har noe begrenset funksjonalitet sammenlignet med EndNote Desktop, men den dekker likevel godt behovet til de aller fleste studenter på bachelor- og masternivå.

Her finner du noen enkle trinn for å komme i gang med EndNote Online.

Kurs

Kurs i EndNote gis ved de fleste studieprogrammene ved Psykologisk fakultet.For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktpersonen for ditt fag, som du finner nederst på denne siden.

APA6th

APA 6th (utgitt av American Psychological Association) er en av mange standarder / format for faglitteratur. Stilen inkluderer normer for struktur i tekst, overskriftsnivå, språkbruk, siteringspraksis og siteringsformat for ulike typer kilder.

Hjelp til korrekt APA-stil 

Biblioteket har flere eksemplar av APA-manualen til utlån i tillegg til eksemplar som kun  er til bruk i biblioteket.

APA har egne hjelpesider, blant annet en søkbar blog

Det er utarbeidet en norsk APA-manual av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, UNIT

 

DOI-nummer

I henhold til APA 6th, brukes DOI-nummer dersom artikkelen har dette. Ønsker du å sjekke om en kilde har doi-nummer og eventuelt hvilket? Gå til nettstedet CrossRef.

Kurs og veiledning

Kurs:

De kursene som holdes for studenter her på biblioteket er planlagt og organisert i samarbeid med fagmiljøet i pedagogikk. De fleste studieprogrammene innen pedagogikk har programmerte kurs i bibliotekets ressurser, etikk i akademisk skrivearbeid, APA, EndNote og litteartursøk. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktpersonen for ditt fag her på biblioteket, som du finner nederst på denne siden.

Kurs for ansatte skreddersyr vi etter ønske. Ta kontakt!

Nyttige nettsider

  • NOVA - Velferdsforskningsinstituttet 
  • NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  • Ungsinn - Elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse 
  • Institutt for samfunnsforskning