Hjem

Universitetsbiblioteket

Pedagogikk

Litteratur- og informasjonsressurser for pedagogikk, inkl. generell didaktikk, spesialpedagogikk og universitetspedagogikk

Velkommen til bibliotekets fagside for pedagogikk!

Biblioteket har en person med spesielt ansvar for fagområdet pedagogikk. Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

 

- Om du savner en fagbok som du mener vi skulle ha hatt til utlån her på biblioteket, så send oss et innkjøpsforslag!

E-bøker

En del av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form. Det finnes ulike måter å finne e-bøker på.

Oria fanger opp en stor del av E-bøkene vi har tilgang til. Det anbefales likevel å søke direkte i de store E-bokbasene våre. Her blir søkeordene dine matchet mot fulltekst (dersom du ikke velger å avgrense for eksempel til søk i tittel). Dette gir rike muligheter for å fange opp litteratur som kan være relevant, selv om boktittel ikke nødvendigvis gjenspeiler tematikk du er ute etter.

ProQuest Ebook Central (tidligere Ebrary)Her har vi tilgang til bøker fra mange forlag. Det er som regel mulig å laste ned som Pdf/skrive ut et antall sider av hver bok. Noen titler kan man laste ned for 14-dagers lån til lesebrett/egen maskin for offline-lesing. Lager du egen konto på Ebrary gir dette flere bruksmuligheter i databasen.

PsycBOOKSDette er bøker publisert av American Psychological Association. Her er i tillegg et stort antall eldre, klassiske titler der opphavsrettigheter er utgått. Søkegrensesnittet PsycNET omfatter også søk i APA-publiserte tidsskrift dersom du ikke fjerner haken for PsycARTICLES øverst på søkesiden. De fleste tidsskriftene fra APA vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MedLine.

SpringerDette er en database med både bøker og tidsskrift fra forlaget Springer. Sorteringsmuligheter, for eksempel Chapters (= bokkapittel) finner du i venstre marg på resultatlisten. De fleste tidsskriftene fra Springer vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MedLine.

Ofte stilte spørsmål om bruk av e-bøker.

Finne bøker på hyllene

Trykte bøker innen pedagogikk kjøpt inn i og etter 2017 er blitt klassifisert etter humord.

Bøker innen pedagogikk er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon, med nummer som begynner på 37. Bøker om samme tema står på samme hylle. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

Pedagogikk

153.1 - Hukommelse og læring
370 - Utdanning og pedagogikk
370.1 - Filosofi og teori, pedagogisk psykologi
370.115 - Utdanning til samfunnsansvar, kritisk pedagogikk
370.15 - Pedagogisk psykologi
370.152 - Kognitive prosesser
370.9 - Komparativ pedagogikk
371 - Skole
371.1 - Lærere, undervisning og lignende virksomhet
371.102 - Undervisning
371.26 - Vurdering
371.3 - Metoder for undervisning og læring
371.33 - Læremidler, utstyr, materiale til undervisning
371.4 - Rådgivning for studenter og elever
372 - Førskole opplæring og grunnskole
372.1 - Organisering og virksomhet, innen førskoleopplæring og grunnskole
372.21 - Førskoleopplæring
373 - Videregående opplæring
374 - Voksenopplæring
375 - Læreplaner
378 - Høyere utdanning
379 - Utdanningspolitikk


Spesialpedagogikk

371.9 - Spesialpedagogikk
371.914 - Språkvansker
371.93 - Elever/studenter med tilpasningsvansker
401.93 - Språktilegnelse, barns språk
407 - Utdanning, forskning, lignende emner
418 - Anvendt lingvistikk
616.855 - Tale og språkforstyrrelser
616.8588 - Psykisk utviklingshemming
616.85882 - Autisme
616.8589 - ADHD
618.928589 - Barn /ADHD

Databaser

Fagdatabaser inneholder vitenskapelige artikler (blant annet). En vitenskapelig artikkel har som formål at den skal presentere ny forskning eller gi ny innsikt i faglige problemstillinger. Det er viktig å kunne søke frem slike artikler for å holde seg oppdatert på et forskningsfelt. Under finner du en oversikt over databaser som er relevante for pedagogikk. Noen av databasene er fagspesifikke, andre er tverrfaglige, men er likvel relevante for pedagogikk.

ERIC (EBSCO) er den viktigste fagdatabasen for pedagogikk. Husk å avgrense for peer reviewed og/eller articles om det er dette du vil ha treff på.

Web of Science er også en nyttig database for pedagogikk. Dette er en tverrfaglig database (realfag og samfunnsvitenskap) hvor pedagogisk litteratur kun er en liten del. Bruk derfor mer generelle og "bredere" nøkkelord når du søker.

PsycINFO er den mest omfattende databasen for psykologisk faglitteratur. Den registrerer artikler fra ca 2500 tidsskrift og inneholder i tillegg til artikler også bøker, bokkapittel og doktorgrader. Relevant for psykologididaktikk, pedagogisk psykologi, spesialpedagogikk og barnevern.

Campbell Collaboration Online Library inneholder systematiske oversikter (systematic reviews) og kontrollerte studier over effekt av tiltak innen utdanning, sosialfeltet, psykologi og krimonologi.

ProQuest Education Database inneholder studier og forskning om pedagogikk og utdanning. Den inkluderer vitenskapelige tidsskrift, doktorgrader og andre relevante ressurser fra 1988 til gjeldende.

Norart er en tverrfaglig database med norske og fellesnordiske tidsskriftartikler.

Idunn er Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform for fag- og forskningstidsskrifter. Her finner du kvalitetssikrede artikler innenfor pedagogikk i tillegg til en rekke andre fagområder. I "avansert søk"-funksjonen har du blant annet mulighet til å filtrere etter fagområder og/eller tidsskrifter.

Medline er en av verdens største databaser for medisinsk faglitteratur. Her kan du søke på diagnoser, vansker og lidelser. Mest relevant for spesialpedagogikk.

For andre relevante litteraturressurser, se fagområde.

Tips:

Bruk de ulike søkemotorer/databaser sine hjelpesider for mer informasjon om hvordan du søker i hver av dem.

Litteratursøk

Oria (søkefeltet øverst på siden) lar deg søke i Universitetsbibliotekets samlede ressurser: bøker, tidsskrifter, oppslagsverk, musikk, filmer, m.m. Bruker du Avansert søk kan du også velge å søke i "Norske fagbibliotek" (egen fane over søkefeltet), og søke i det samlede materialet som finnes ved de fleste fag- og forskningsbibliotek i Norge. Oria lenker også til en mengde materiale fra åpne kilder.

For å inkludere opplysninger om tidsskriftartikler UiB ikke har fulltekst-tilgang til, hak av for "Vis mer - Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til" til venstre under søkefeltet når et søk er gjennomført. Disse artiklene kan bestilles.

Pålogging er en forutsetning for å reservere bøker og fornye lån på bøker, og for å bestille bøker og artikler. Studenter og ansatte ved UiB logger på som til Mitt UiB.

Her finner du veiledning til Oria med søketips, hvordan bestille og reservere bøker og fornye lån.

Søke med kontrollert vokabular:

Når en gjør et emnesøk (til forskjell fra forfattersøk f.eks.) kan en søke ved bruk av kontrollert vokabular. Kontrollert vokabular er et kontrollert sett av emneord.

Humord er et norsk kontrollert vokabular primært for humaniora og samfunnsvitenskap. Søk i Humord her.

I databasene ERIC og PsycINFO kan du velge å søke i kontrollert vokabular. I ERIC ved å velge "Thesaurus"-fanen oppe til venstre på siden. I PsycINFO ved å hake av for "Map Term to Subject Heading" under søkefeltet.

Hjelp til litteratursøk: 

For å finne frem til en bestemt bok/artikkel eller for enkle søketips, henvend deg gjerne i skranken på biblioteket.

For mer omfattende hjelp til litteratursøk, kan studenter og ansatte bestille time for veiledning via dette skjemaet, eller sende en e-post til bibliotekets kontaktperson for pedagogikk (se nederst på siden).

Nettressursene Søk og Skriv og Phd on Track har egne sider som gir veiledning i søketeknikk.

Når du søker i databaser/søkemotorer, er det hensiktsmessig å bruke databasens/søkemotorens egne hjelpesider om hvordan du søker i hver av dem.

Kurs:

De kursene som holdes for studenter her på biblioteket er planlagt og organisert i samarbeid med fagmiljøet. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktpersonen for ditt fag her på biblioteket, som du finner nederst på denne siden.

Kurs for ansatte skreddersyr vi etter ønske. Ta kontakt!

Kurskatalogen

EndNote

Alle studenter og ansatte ved UiB tilgang til referansehåndterings-verktøyet EndNote desktop både på campus og hjemmefra. Klikk her for mer informasjon og brukerveiledning. Se eventuelt også Grunnleggende bruk av EndNote Desktop (kurs-handout).

Versjon X8 (kom november 2016) har ny layout, men i liten grad ny funksjonalitet. Dersom du har X7 og ønsker å oppgradere til X8, husk å av avinstallere X7 før du installerer X8.
EndNote-bibliotek opprettet med X7 vil fungere helt fint også med X8.

EndNote Online

EndNote Online er den nettbaserte versjonen av EndNote Desktop. EndNote Online har noe begrenset funksjonalitet sammenlignet med EndNote Desktop, men den dekker likevel godt behovet til de aller fleste studenter på bachelor- og masternivå. Her finner du noen enkle trinn for å komme i gang med EndNote Online.

APA 6th

APA 6th Edition (utgitt av American Psychological Association) er en av mange standarder / format for faglitteratur. Stilen inkluderer blant annet normer for siteringspraksis og siteringsformat for ulike typer kilder.

Hjelp til korrekt APA-stil:

Biblioteket har flere eksemplar av APA-manualen til utlån, samt eksemplar som er til bruk i biblioteket. APA har i tillegg egne hjelpesider, og den autoriserte APA stil bloggen gir deg også svar på dine spørsmål. Nettstedet Søk & skriv har laget en norsk bearbeidelse av APA 6th som kan anbefales hvis du skriver på norsk.  Skriver du på engelsk, eller har fått krav om å bruke en engelsk manual, oppfordres det til å bruke den originale APA-manualen eller APA stil bloggen.

EndNote og APA-stil

APA 6th-UB er Universitetsbiblioteket i Bergen sin reviderte versjon av EndNote sin APA 6th-stil. Detaljfeil er rettet opp, og det er lagt til muligheten av å inkludere en URL i referansetypen Legal Rule or Regulation.

Bruker du APA6th-UB på egen PC eller Mac, må du selv laste ned den oppdaterte versjonen fra IT-avdelingen sine sider. Se Informasjon om stilen APA 6th-UB.

APA 6th-UB for EndNote Online: 

Dette gjøres i første gang du bruker EndNote i Word. Åpne et Word-dokument, velg EndNote fanen i Word, gå til Style, velg Select another style øverst i rullegardin-menyen, velg deretter APA 6th-UB i neste rullegardin-meny.

DOI-nummer

I henhold til APA 6th, brukes DOI-nummer dersom artikkelen har dette. Ønsker du å sjekke om en kilde har doi-nummer og eventuelt hvilket? Gå til nettstedet CrossRef.

Nyttige nettsider

  • NOVA - Velferdsforskningsinstituttet 
  • NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  • Ungsinn - Elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse 
  • Institutt for samfunnsforskning