Hjem
Universitetsbiblioteket

Helsefremmende arbeid

Litteratur- og informasjonsressurser for helsefremmende arbeid, helsepsykologi og global development.

Velkommen til bibliotekets fagside for helsefremmende arbeid!

Biblioteket har en person med spesielt ansvar for fagområdet helsefremmende arbeid. Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Tilknyttede masterprogram:

Finne bøker

Pensum

Pensum finner du fysisk på biblioteket i pensumsamlingen, online gjennom søk i Oria, eller som nedlastbare filer i Litteraturkiosken. For å finne fysiske bøker kan du søke opp tittelen i Oria, og se hylleplasseringen under "Finn og bestill".

Pensum som lydbok

Noen pensumbøker er tilgjengelig som lydbok på Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) sine nettsider. Lydbøker er gratis å låne fra NLB for de med spesielle behov. Krever registrering med attest fra lege e.l. Se NLB sine sider for mer informasjon. Universitetsbiblioteket er ikke tilknyttet denne tjenesten og kan ikke rådgive, informere eller attestere i forbindelse med lån fra NLB.

Hylleplassering
 

Helsefremmende emner

306.461 - Medisin og helse
362 - Sosiale velferdsproblemer og tjenester
613 - Helsefremmende arbeid
614 - Epidemiologi/forebyggende medisin

Global development

303.4 - Sosial endring
304.2 - Human økologi
320 - Statsvitenskap
333 - Forvaltning av landområder og energi
338.9 - Økonomisk utvikling og vekst

Metode

001.42 - Forskningsmetoder
025.524 - Informasjonssøk
150.72 - Psykologi - forskning
300 - Samfunnsvitenskap
362.10723 - Helse/omsorg - deskriptiv forskning
401.41 - Diskursanalyse
519.50285 - Statistical mathematics--personal computer programs (Bøker om SPSS)

Klikk her for mer informasjon om hvordan finne bøker.
Se denne siden for informasjon om å låne og fornye.

E-bøker

En del av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form. Det finnes ulike måter å finne e-bøker på.

Oria fanger opp en stor del av E-bøkene vi har tilgang til. Det anbefales likevel å søke direkte i de store E-bokbasene våre. Her blir søkeordene dine matchet mot fulltekst (dersom du ikke velger å avgrense for eksempel til søk i tittel). Dette gir rike muligheter for å fange opp litteratur som kan være relevant, selv om boktittel ikke nødvendigvis gjenspeiler tematikk du er ute etter.

ProQuest Ebook Central
Her har vi tilgang til bøker fra mange forlag. Det er som regel mulig å laste ned som Pdf/skrive ut et antall sider av hver bok. Noen titler kan man laste ned for 14-dagers lån til lesebrett/egen maskin for offline-lesing. Lager du egen konto på Ebrary gir dette flere bruksmuligheter i databasen.

PsycBOOKS
Dette er bøker publisert av American Psychological Association. Her er i tillegg et stort antall eldre, klassiske titler der opphavsrettigheter er utgått. Søkegrensesnittet PsycNET omfatter også søk i APA-publiserte tidsskrift dersom du ikke fjerner haken for PsycARTICLES øverst på søkesiden. De fleste tidsskriftene fra APA vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MedLine.

Springer
Dette er en database med både bøker og tidsskrift fra forlaget Springer. Sorteringsmuligheter, for eksempel Chapters (= bokkapittel) finner du i venstre marg på resultatlisten. De fleste tidsskriftene fra Springer vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MedLine.

Ofte stilte spørsmål om bruk av e-bøker.

Søk

Oria

I Oria kan du søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlinger; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer med mer. 

Her finner du veiledning til Oria med informasjon blant annet om hvordan bestille og reservere bøker og fornye lån.

Fagdatabaser

Web of Science- en av verdens største tverrfaglige indeksbaser- registrerer artikler fra mer enn 21000 tidsskrift- inneholder i tillegg til artikler også publikasjoner fra konferanser m.m.

PsycINFO- den mest omfattende databasen for psykologisk faglitteratur- registrerer artikler fra ca 2500 tidsskrift- inneholder i tillegg til artikler også bøker, bokkapittel og doktorgrader

Medline- en av verdens største databaser for medisinsk faglitteratur- registrerer artikler fra ca 5600 tidsskrift- Medline har i det alt vesentligste identisk innhold med PubMed.

Dersom du ønsker å søke i andre databaser, se oversikt over litteratur- og informasjonsressurser for fagområdet helsefremmende arbeid.

Søk&Skriv

Skal du skrive en oppgave? Gå inn på Søk & Skriv for å hente inspirasjon.

 

APA6th

APA 6th (utgitt av American Psychological Association) er en av mange standarder / format for faglitteratur. Stilen inkluderer normer for struktur i tekst, overskriftsnivå, språkbruk, siteringspraksis og siteringsformat for ulike typer kilder.

Hjelp til korrekt APA-stil:

Biblioteket har flere eksemplar av APA-manualen til utlån i tillegg til eksemplar som er til bruk i biblioteket.

APA har egne hjelpesider, blant annet en søkbar blog

Nettstedet Søk og Skriv presenterer en norsk bearbeidelse av APA 6th.

Ny norsk versjon av APA-manualen er utarbeidet av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, Unit.

EndNote  

Nyeste versjon er X9 (kom høsten 2018).Dersom du har X8 og ønsker å oppgradere til X9, husk å av avinstallere X8 før du installerer X9.EndNote-bibliotek opprettet med X8 vil fungere helt fint også med X9. Her kan du laste ned EndNote-programmet

Hva er EndNote Online?

EndNote Online (også kalt EndNote Web) er en "light-versjon" av EndNote desktop (EndNote desktop krever nedlastet programvare, versjon X8 eller X9). Det vanligste er at navnet EndNote brukes om desktop-programmet, og at man presiserer Online, når man mener EndNote Online.Komme i gang med EndNote Online

Mulighet for å dele et EndNote-bibliotek (EndNote Desktop)

Dette forutsetter at alle samarbeidsparter har versjon X9 eller X8 av EndNote Desktop, og at alle bruker tekstbehandlingsprogram som er tilrettelagte for EndNote. Word fungerer på tvers av PC/ Mac. Dersom alle bruker PC vil også Open Office Writer fungere, og dersom alle bruker Mac vil Pages fungere.
Veiledning for deling av et EN-bibliotek finner du her.

EndNote-veiledning:

- Grunnleggende bruk av EndNote X9 (kurs-hefte)
- Grunnleggende bruk av EndNote Desktop (kurs-hefte X8)
- Se UiB sin omfattende nettveiledning.
- EndNote-produktet sine egne veiledningssider (bla. FAQ-side, Frequently asked questions)
- Spør i skranken på biblioteket eller henvend deg til kontaktpersonen for ditt fagområde (se nederst på siden).

Kurs:
Kurs i EndNote gis ved de fleste studieprogrammene ved Psykologisk fakultet.For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktpersonen for ditt fag, som du finner nederst på denne siden.

PhD on Track

Fra kartlegging av litteratur til publisering.

Gå inn på PhD on Track dersom du ønsker å vite mer om det å få oversikt over litteraturen i ditt fagfelt, eller om publisering.

Phd on Track er delt inn i tre moduler:

  • modul én tar for seg effektive måter å kartlegge og å systematisere forskningslitteratur på.
  • modul to handler om publiseringsprosessen med temaer som innsending av manuskript for publisering og spørsmål om opphavsrett.
  • modul tre omhandler evaluering og rangering av publiseringskanaler.

Det er mulig å velge innhold ved bruk av "My content" (f.eks. tekster, figurer o.l.) og lagre som pdf-fil.