Hjem
Universitetsbiblioteket

Helsefremmende arbeid og global development

Litteratur- og informasjonsressurser for helsefremmende arbeid, helsepsykologi og global development.

Velkommen til bibliotekets fagside for helsefremmende arbeid og global development!

På denne siden vises et utvalg av ressurs og informasjon relevant for helsefremmende arbeid og global development. Send biblioteket gjerne en epost om du har spørsmål, eller ta kontakt med fagreferent (kontakt informasjon nederst på siden).

Universitetsbiblioteket er åpen (sjekk åpningstider her). Smittevernråd for studenter kan leses her.

Finne bøker på hyllen

For å finne fysiske bøker kan du søke opp tittelen i Oria, og se hylleplasseringen under "Finn og bestill". 

Se denne siden for informasjon om å låne og fornye.

Biblioteket tar gjerne imot innkjøpsforslag på bøker!

Pensum
All pensumlitteratur finnes tilgjengelig i biblioteket. Vi har minst et eksemplar til utlån og et eksemplar i pensumsamlingen til bruk i biblioteket.

Litteratursøk

Oria

I Oria kan du søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlinger; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer med mer. Her finner du veiledning til Oria med informasjon blant annet om hvordan bestille og reservere bøker og fornye lån.

Tidsskriftartikler

Søk i Oria vil fange opp tidsskriftartikler, men Oria har visse begrensninger i søkegrensesnittet. For grundige søk på tidsskriftartikler brukes gjerne store indeksbaser. Disse gir som oftest sammedrag i tillegg til tittel og andre referansopplysninger for tidsskriftartikler. 

I indeksbasene finnes lenker til fulltekst der universitetsbiblioteket har abonnement til det enkelte tidsskriftet. Dersom du ikke får lenke til fulltekst, vil du få lenke til et bestillingsskjema. Store indeksdatabaser:

 • PsycINFO- den mest omfattende databasen for psykologisk faglitteratur- registrerer artikler fra ca 2500 tidsskrift- inneholder i tillegg til artikler også bøker, bokkapittel og doktorgrader
   
 • Web of Science- en av verdens største tverrfaglige indeksbaser- registrerer artikler fra mer enn 21000 tidsskrift- inneholder i tillegg til artikler også publikasjoner fra konferanser m.m.
   
 • Medline- en av verdens største databaser for medisinsk faglitteratur- registrerer artikler fra ca 5600 tidsskrift- Medline har i det alt vesentligste identisk innhold med PubMed

Dersom du ønsker å søke i andre databaser, se oversikt over litteratur- og informasjonsressurser for fagområdet helsefremmende arbeid.

Bøker, doktorgrader

Fanges opp ved søk i Oria. E-bøker kan med fordel også søkes etter i e-bokbaser. Se egen fane for informasjon om e-bøker.

Rapporter, offentlige dokumenter

Oria fanger opp en del, men søk også på organisasjoners nettsider. For offentlige dokumenter, se regjeringen.no (øverst på siden en egen fane: Dokument).

Andre nyttige ressurser

 • forebygging.no Helsedirektoratets kunnskapsbase for forebyggende og helsefremmende arbeid.
 • helsebiblioteket.no Oppdatert fagkunnskap for norsk helsepersonell: retningslinjer for behandling, oppsummert forsking, pasientinformasjon m.m.

Hjelp til litteratursøk

For å finne frem til en bestemt bok/artikkel eller for enkle søketips, henvend deg gjerne i skranken på biblioteket. For mer omfattende hjelp til litteratursøk, kan studenter og ansatte bruke dette kontaktskjemaet, eller henvende seg til kontaktpersonen for sitt fagområde (se nederst på siden).

Nettressursene Søk og Skriv og Phd on Track har egne sider som gir veiledning i søketeknikk.

Kurs

I de fleste studieprogrammene ved Psykologisk fakultet gir biblioteket kurs i litteratursøk. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktpersonen for ditt fag, som du finner nederst på denne siden.

E-bøker

En del av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form. Det finnes ulike måter å finne e-bøker på.

Oria fanger opp en stor del av E-bøkene vi har tilgang til. Det anbefales likevel å søke direkte i de store E-bokbasene våre. Her blir søkeordene dine matchet mot fulltekst (dersom du ikke velger å avgrense for eksempel til søk i tittel). Dette gir rike muligheter for å fange opp litteratur som kan være relevant, selv om boktittel ikke nødvendigvis gjenspeiler tematikk du er ute etter.

ProQuest Ebook Central
Her har vi tilgang til bøker fra mange forlag. Det er som regel mulig å laste ned som Pdf/skrive ut et antall sider av hver bok. Noen titler kan man laste ned for 14-dagers lån til lesebrett/egen maskin for offline-lesing. Lager du egen konto på Ebrary gir dette flere bruksmuligheter i databasen.

PsycBOOKS
Dette er bøker publisert av American Psychological Association. Her er i tillegg et stort antall eldre, klassiske titler der opphavsrettigheter er utgått. Søkegrensesnittet PsycNET omfatter også søk i APA-publiserte tidsskrift dersom du ikke fjerner haken for PsycARTICLES øverst på søkesiden. De fleste tidsskriftene fra APA vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MedLine.

Springer
Dette er en database med både bøker og tidsskrift fra forlaget Springer. Sorteringsmuligheter, for eksempel Chapters (= bokkapittel) finner du i venstre marg på resultatlisten. De fleste tidsskriftene fra Springer vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MedLine.

Ofte stilte spørsmål om bruk av e-bøker.

Tilgang hjemmefra

Søker du i Oria og i UiB sine databaser gjennom Universitetsbibliotekets hjemmesider, vil du få opp et påloggingsvindu når du kommer til en ressurs som ikke er gratis. Mitt UiB brukernavn/passord gir deg tilgang.Flere tips om å bruke egen datamaskin/ jobbe hjemmefra finner du her.

APA 6th/7th

APA-stilen (utgitt av American Psychological Association) er en av mange standarder / format for faglitteratur. Stilen inkluderer normer for struktur i tekst, overskriftsnivå, språkbruk, siteringspraksis og siteringsformat for ulike typer kilder.

Høsten 2019 ble den oppdaterte versjonen APA7 lansert. I en overgangsperiode vil det trolig kunne være greit å bruke APA6 i mange sammenhenger. Er du student - spør veileder for skriftlige arbeid!

Hjelp til korrekt APA-stil:

 • Biblioteket har eksemplar av APA-manualen, både 6. og 7. utgave, til utlån. I tillegg finnes eksemplar som er reservert til bruk i biblioteket.
 • APA7 har egne hjelpesider og blogAPA6 blog vil fremdeles være mulig å søke i, men blir ikke oppdatert.
 • Det er utarbeidet en norsk APA-manual av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, UNIT.
 • Søk og Skriv presenterer også en norsk bearbeidelse av APA7 og APA6.

EndNote  

Nyeste versjon er X9 (kom høsten 2018). Dersom du har X8 og ønsker å oppgradere til X9, husk å av avinstallere X8 før du installerer X9. EndNote-bibliotek opprettet med X8 vil fungere helt fint også med X9. Her kan du laste ned EndNote-programmet

Hva er EndNote Online?

EndNote Online (også kalt EndNote Web) er en "light-versjon" av EndNote desktop (EndNote desktop krever nedlastet programvare, versjon X8 eller X9). Det vanligste er at navnet EndNote brukes om desktop-programmet, og at man presiserer Online, når man mener EndNote Online. Komme i gang med EndNote Online

Mulighet for å dele et EndNote-bibliotek (EndNote Desktop)

Dette forutsetter at alle samarbeidsparter har versjon X9 eller X8 av EndNote Desktop, og at alle bruker tekstbehandlingsprogram som er tilrettelagte for EndNote. Word fungerer på tvers av PC/ Mac. Dersom alle bruker PC vil også Open Office Writer fungere, og dersom alle bruker Mac vil Pages fungere.
Veiledning for deling av et EN-bibliotek finner du her.

EndNote-veiledning:

- Grunnleggende bruk av EndNote X9 (kurs-hefte)
- Se UiB sin omfattende nettveiledning.
- EndNote-produktet sine egne veiledningssider (bla. FAQ-side, Frequently asked questions)
- Spør i skranken på biblioteket eller henvend deg til kontaktpersonen for ditt fagområde (se nederst på siden).

Kurs:
Kurs i EndNote gis ved de fleste studieprogrammene ved Psykologisk fakultet. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktpersonen for ditt fag, som du finner nederst på denne siden.