Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotekets fagside for barnevern

Barnevern

Litteratur- og informasjonsressurser for barnevern.

Hovedinnhold

Velkommen til bibliotekets fagside for barnevern!

Biblioteket har en person med spesielt ansvar for fagområdet barnevern. Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Under vises et utvalg nyere bøker innen barnevern på biblioteket. Plasser pekeren over boken for informasjon om tilgjengelighet. Om du savner en fagbok som du mener vi skulle ha hatt til utlån her på biblioteket, så send oss et innkjøpsforslag!

Oppslagsverk

Fagspesifikke oppslagsverk

Fagspesifikke oppslagsverk og håndbøker kan være et viktig referansepunkt når du skal innhente kunnskap om og skape deg en oversikt over et tema.  De inneholder oversiktartikler som er skrevet av ledende eksperter innenfor sine felt, og er fagfellevurdert. 

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

Tverrfaglige oppslagsverk

Oxford Reference - inneholder ordbøker og leksikon for mange fagoråder fra forlaget Oxford University Press

Store norske leksikon er også et tverrfaglig oppslagsverk.

Vitenskapelige artikler

Søk i Oria vil fange opp tidsskriftartikler, men Oria har visse begrensninger i søkegrensesnittet. For grundige søk på tidsskriftartikler brukes gjerne store databaser. Disse gir som oftest sammedrag i tillegg til tittel og andre referansopplysninger for tidsskriftartikler.Under finner du en oversikt over databaser som er relevante for pedagogikk. Noen av databasene er fagspesifikke, andre er tverrfaglige.

PsycINFO er den mest omfattende databasen for psykologisk faglitteratur, og er relevant fro barnevern. Den registrerer artikler fra ca 2500 tidsskrift og inneholder i tillegg til artikler også bøker, bokkapittel og doktorgrader. 

ERIC(EBSCO) The Education Resources Information Center er en internasjonal litteraturdatabase innen pedagogikk og inneholder forskning om skole og utdanning, og er også relevant for barnevern. Basen omfatter artikler, bøker, konferanse-papers, rapporter, doktoravhandlinger, med mer. 

Web of Science er en tverrfaglig database (realfag og samfunnsvitenskap) hvor litteratur om barnevern kun utgjør en liten del. Bruk derfor mer generelle og "bredere" nøkkelord når du søker.

IN SUM - Database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Her kan du søke på kategorier av tema.

Epistemonikus (ordet er gresk, brukt av Aristoteles og betyr "hva som er verdt å vite") er en internasjonal, flerspråklig database som inneholder mer enn 150 000 systmatiske oversikter som er relevant for avgjørelser innen helse.

Cochrane Library Gratis for alle i Norge. Fulltekst til Cochrane Database of Systematic reviews, kommentarer til gode oversiktsartikler frå Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) = "Other reviews", og referanser til godt utførte kliniske studier i The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) = "Clinical Trials", samt Health Technology Assessment Database, og NHS Economic Evaluation Database. 

Campbell Collaboration Online Library inneholder systematiske oversikter (systematic reviews) og kontrollerte studier over effekt av tiltak innen sosialfeltet, utdanning, psykologi og krimonologi.

Idunn er en digital publiseringsplattform med norske og nordiske tidsskrift i fulltekst.

Norart er en tverrfaglig database med norske og fellesnordiske tidsskriftartikler, både i papir og med lenke til fulltekst.

Nettbibliotek for barnevern og familievern

Medline er en av verdens største databaser for medisinsk faglitteratur. Her kan du søke på diagnoser, vansker og lidelser.

 

Databaseoversikt

Bibliotekets oversikt på databaser med spesiell relevans for fagområdet barnevern.

Tips!

Bruk de ulike søkemotorer/databaser sine hjelpesider for mer informasjon om hvordan du søker i hver av dem.

E-bøker

E-bøker blir mer og mer vanlige. En del av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form, og det finnes ulike måter å finne dem på.

Oria

Oria er bibliotekets søketjeneste (det blå søkefeltet øverts på siden), og den fanger opp en stor del av E-bøkene vi har tilgang til. Det anbefales likevel å søke direkte i de store E-bokbasene våre. Her blir søkeordene dine matchet mot fulltekst (dersom du ikke velger å avgrense for eksempel til søk i tittel). Dette gir rike muligheter for å fange opp litteratur som kan være relevant, selv om boktittel ikke nødvendigvis gjenspeiler tematikk du er ute etter.

ProQuest Ebook Central (tidligere Ebrary)

Her har vi tilgang til bøker fra mange forlag. Det er som regel mulig å laste ned som pdf/skrive ut et antall sider av hver bok. Noen titler kan man laste ned for 14-dagers lån til lesebrett/egen maskin for offline-lesing. Lager du egen konto på Ebook Central gir dette flere bruksmuligheter i databasen.

PsycBOOKS

Dette er bøker publisert av American Psychological Association. Her er i tillegg et stort antall eldre, klassiske titler der opphavsrettigheter er utgått. Søkegrensesnittet PsycNET omfatter også søk i APA-publiserte tidsskrift dersom du ikke fjerner haken for PsycARTICLES øverst på søkesiden. De fleste tidsskriftene fra APA vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MedLine.

Springer

Dette er en database med både bøker og tidsskrift fra forlaget Springer. Sorteringsmuligheter, for eksempel Chapters (= bokkapittel) finner du i venstre marg på resultatlisten. De fleste tidsskriftene fra Springer vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MedLine.

Hvordan bruke E-bøker?

Finne bøker på hyllene

Bøker innen barnevern er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon, som er et emnehierarkisk nummersystem som klassifiserer bøkene. Det vil si at bøker om samme emne får samme nummer og samme oppstillingsplass på hyllene. Du du funner mye av litteraturen innen barnevern under hylleoppstillingsnummeret 362.7, som er nummeret for Barnevern. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

Barnevern

155.4 - Barnepsykologi
361 - Sosiale problemer og tjenester
362 - Sosiale velferdsproblemer og tjenester
362.7 - Barn, barnevern, gatebarn
362.76 - Barn utsatt for overgrep og vanskjøtsel
618.92 - Barn/Pediatri
618.928914 - Barn/psykoterapi
649 - Oppfostring av barn, hjemmepleie av syke og funksjonshemmede

Litteratursøk

Oria (søkefeltet øverst på siden) lar deg søke i Universitetsbibliotekets samlede ressurser: bøker, tidsskrifter, oppslagsverk, musikk, filmer, m.m. Bruker du Avansert søk kan du også velge å søke i "Norske fagbibliotek" (egen fane over søkefeltet), og søke i det samlede materialet som finnes ved de fleste fag- og forskningsbibliotek i Norge. Oria lenker også til en mengde materiale fra åpne kilder.

For å inkludere opplysninger om tidsskriftartikler UiB ikke har fulltekst-tilgang til, hak av for "Vis mer - Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til" til venstre under søkefeltet når et søk er gjennomført. Disse artiklene kan bestilles.

Pålogging er en forutsetning for å reservere bøker og fornye lån på bøker, og for å bestille bøker og artikler. Studenter og ansatte ved UiB logger på som til Mitt UiB.

Her finner du veiledning til Oria inkludert søketips og hvordan bestille bøker.

Søke med kontrollert vokabular:

Når en gjør et emnesøk (til forskjell fra forfattersøk f.eks.) kan en søke ved bruk av kontrollert vokabular. Kontrollert vokabular er et kontrollert sett med emneord, og emneord "tagges" til boken/artikkelen for å beskrive innholdet. 

Humord er et norsk kontrollert vokabular/emneordliste primært for humaniora og samfunnsvitenskap. Alle trykte bøker har fått emneord hentet fra Humord fra 2017. Søk i Humord her.

I databasene ERIC og PsycINFO kan du velge å søke i kontrollert vokabular. I ERIC ved å velge "Thesaurus"-fanen oppe til venstre på siden. I PsycINFO ved å hake av for "Map Term to Subject Heading" under søkefeltet.

Hjelp til litteratursøk: 

For å finne frem til en bestemt bok/artikkel eller for enkle søketips, henvend deg gjerne i skranken på biblioteket.

Master i barnevern har også et eget kurs i litteratursøk i 2. semester.

For mer omfattende hjelp til litteratursøk, kan studenter og ansatte bestille time for veiledning via dette skjemaet, eller sende en e-post til bibliotekets kontaktperson for pedagogikk (se nederst på siden).

Nettressursene Søk og Skriv og Phd on Track har egne sider som gir veiledning i søketeknikk.

Når du søker i databaser/søkemotorer, er det hensiktsmessig å bruke databasens/søkemotorens egne hjelpesider om hvordan du søker i hver av dem.

EndNote

EndNote Online

EndNote Online er den nettbaserte versjonen av EndNote Desktop. EndNote Online har noe begrenset funksjonalitet sammenlignet med EndNote Desktop, men den dekker likevel godt behovet til de aller fleste studenter på bachelor- og masternivå.

Her finner du noen enkle trinn for å komme i gang med EndNote Online

Dette veiledningsheftet gir deg innføring i EndNote Onlines viktigste funksjoner.

EndNote Desktop

Nyeste versjon er EndNote20. Dersom du har en tidligere versjon og ønsker å oppgradere til EndNote 20, husk å av avinstallere tidligere versjon først.EndNote-bibliotek opprettet med tidligere versjon vil fungere helt fint også med EndNote 20. 

Her kan du laste ned EndNote-programmet

Veiledning for nedlasting (Windows)

Veiledning for nedlasting (Mac)

Mulighet for å dele et EndNote-bibliotek (EndNote Desktop)

Dette forutsetter at alle samarbeidsparter har versjon X7.2 eller nyere av EndNote Desktop,  og at alle bruker tekstbehandlingsprogram som er tilrettelagte for EndNote. Word fungerer på tvers av PC/ Mac. Dersom alle bruker PC vil også Open Office Writer fungere, og dersom alle bruker Mac vil Pages fungere.

Veiledning for deling av et EN-bibliotek

EndNote desktop-veiledning: 

UiB sin EndNote-veiledning - Windows

UiB sin EndNote-veiledning - Mac

- EndNote-produsenten sin egen søkbare veiledningsside.

- Spør i skranken på biblioteket eller henvend deg til kontaktpersonen for ditt fagområde (se nederst på siden).

Sykronisering av EndNote desktop mot EndNote Online

Du kan synkronisere biblioteket i EndNote og EndNote online. Det betyr i praksis at du sørger for at referansene i de to programmenes bibliotek er like. Synkronisering kan kun startes fra EndNote-programmet. EndNote online har for tiden ikke denne muligheten. Her finner du fremgangsmåten.

APA 6th/7th Bokmål/Nynorsk

I APA Bokmål og Nynorsk er småord som "Eds", "Retrieved from" og "in" er erstattet med norske ord. Hvis du ikke allerede har stilpakken i EndNote, kan nynorsk og bokmål APA-stil til EndNote lastes ned her. Hvis du trenger en veileder for hvordan stilpakken lastes ned fra nettsiden, finner du det her. NB! Bruk nettleser Firefox eller Chrome når du laster ned.

Søk & skriv sin APA 7th veiledning viser deg hvilke felt som skal fylles ut for ulike referanstyper når du bruker én av disse stilene.

Kurs

Kurs i EndNote Online gis ved de fleste studieprogrammene ved Psykologisk fakultet.For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktpersonen for ditt fag, som du finner nederst på denne siden.

APA6th/7th

APA-stilen (utgitt av American Psychological Association) er en av mange standarder / format for faglitteratur. Stilen inkluderer normer for struktur i tekst, overskriftsnivå, språkbruk, siteringspraksis og siteringsformat for ulike typer kilder. Høsten 2019 ble den oppdaterte versjonen APA7th lansert. De viktigste endringene gjennomgås her. I en overgangsperiode vil det trolig kunne være greit å bruke APA6th i mange sammenhenger. Er du student, - spør veileder for skriftlige arbeid!

Hjelp til korrekt APA-stil:

Biblioteket har eksemplar av APA-manualen, både 6. og 7. utgave, til utlån. I tillegg finnes eksemplar som er reservert til bruk i biblioteket.

APA har egne hjelpesider, - disse er oppdaterte til APA7. I tillegg anbefales den søkbare APA Style Blog.

Det er utarbeidet en norsk APA 7-manual av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, UNIT. Nettstedet Søk og Skriv presenterer også en norsk bearbeidelse av APA 7th.

 

DOI-nummer

I henhold til APA 6th, brukes DOI-nummer dersom artikkelen har dette. Ønsker du å sjekke om en kilde har doi-nummer og eventuelt hvilket? Gå til nettstedet CrossRef.

Kurs og veiledning

Kurs

De kursene jeg holder for studenter er planlagt og organisert i samarbeid med fagansvarlig på HEMIL-senteret. Som student tilknyttet master i barnevern, tilbys du i 1. semester kurs i bibliotekets ressurser, etikk i akademisk skrivearbeid og APA, samt kurs i EndNote Online. I 2. semester tilbys du kurs i litteratursøk til prosjektplan og masteroppgaven.

Kurs for ansatte skreddersyr vi etter ønske. Ta kontakt!

Veiledning

Ønsker du hjelp til litteratursøk i forbindelse med oppgaveskriving, kan du bestille time for veiledning via dette skjemaet.

Nyttige nettsider

Ungsinn.no - Elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse 

Institutt for samfunnsforskning

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

helsetilsynet.no

Velferdsforskningsinstituttet NOVA - se eget forskningsområde for barn og barnevern

Barnevernloven

Fra Regjeringen:
regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnevern/id1058/

Fra Barneombudet:
barneombudet.no/barnevernet/

Fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
bufdir.no/Barnevern/
 

Atferdssenteret.no
 

Forebygging.no - Kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid