Hjem
Universitetsbiblioteket

Barnevern

Litteratur- og informasjonsressurser for barnevern.

Velkommen til bibliotekets fagside for barnevern!

Biblioteket har en person med spesielt ansvar for fagområdet barnevern. Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Under vises et lite utvalg bøker innen barnevern. Om du savner en fagbok som du mener vi skulle ha hatt til utlån her på biblioteket, så send oss et innkjøpsforslag! De fleste innkjøpsforslag fører til at boken kjøpes.

E-bøker

E-bøker blir mer og mer vanlige. En del av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form, og det finnes ulike måter å finne dem på.

Oria

Oria er bibliotekets søketjeneste (det blå søkefeltet øverts på siden), og den fanger opp en stor del av E-bøkene vi har tilgang til. Det anbefales likevel å søke direkte i de store E-bokbasene våre. Her blir søkeordene dine matchet mot fulltekst (dersom du ikke velger å avgrense for eksempel til søk i tittel). Dette gir rike muligheter for å fange opp litteratur som kan være relevant, selv om boktittel ikke nødvendigvis gjenspeiler tematikk du er ute etter.

ProQuest Ebook Central (tidligere Ebrary)

Her har vi tilgang til bøker fra mange forlag. Det er som regel mulig å laste ned som pdf/skrive ut et antall sider av hver bok. Noen titler kan man laste ned for 14-dagers lån til lesebrett/egen maskin for offline-lesing. Lager du egen konto på Ebook Central gir dette flere bruksmuligheter i databasen.

PsycBOOKS

Dette er bøker publisert av American Psychological Association. Her er i tillegg et stort antall eldre, klassiske titler der opphavsrettigheter er utgått. Søkegrensesnittet PsycNET omfatter også søk i APA-publiserte tidsskrift dersom du ikke fjerner haken for PsycARTICLES øverst på søkesiden. De fleste tidsskriftene fra APA vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MedLine.

Springer

Dette er en database med både bøker og tidsskrift fra forlaget Springer. Sorteringsmuligheter, for eksempel Chapters (= bokkapittel) finner du i venstre marg på resultatlisten. De fleste tidsskriftene fra Springer vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MedLine.

Hvordan bruke E-bøker?

Finne bøker på hyllene

Bøker innen barnevern er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon, som er et emnehierarkisk nummersystem som klassifiserer bøkene. Det vil si at bøker om samme emne får samme nummer og samme oppstillingsplass på hyllene. Du du funner mye av litteraturen innen barnevern under hylleoppstillingsnummeret 362.7, som er nummeret for Barnevern. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

Barnevern

155.4 - Barnepsykologi
361 - Sosiale problemer og tjenester
362 - Sosiale velferdsproblemer og tjenester
362.7 - Barn, barnevern, gatebarn
362.76 - Barn utsatt for overgrep og vanskjøtsel
618.92 - Barn/Pediatri
618.928914 - Barn/psykoterapi
649 - Oppfostring av barn, hjemmepleie av syke og funksjonshemmede

Databaser

Fagdatabaser inneholder vitenskapelige artikler (blant annet). En vitenskapelig artikkel har som formål at den skal presentere ny forskning eller gi ny innsikt i faglige problemstillinger. Det er viktig å kunne søke frem slike artikler for å holde seg oppdatert på et forskningsfelt. Under finner du en oversikt over databaser som er relevante for pedagogikk. Noen av databasene er fagspesifikke, andre er tverrfaglige, men er likvel relevante for pedagogikk.

PsycINFO er den mest omfattende databasen for psykologisk faglitteratur, og er relevant fro barnevern. Den registrerer artikler fra ca 2500 tidsskrift og inneholder i tillegg til artikler også bøker, bokkapittel og doktorgrader. 

ProQuest er en tverrfaglig database som søker i fulltekst, og derfor har mange treff på relevant litteratur for barnevern. Husk å avgrense for peer reviewed og/eller velg scholarly journals.

ERIC(EBSCO) The Education Resources Information Center er en internasjonal litteraturdatabase innen pedagogikk og inneholder forskning om skole og utdanning, og er også relevant for barnevern. Basen omfatter artikler, bøker, konferanse-papers, rapporter, doktoravhandlinger, med mer. Husk å avgrense for peer reviewed og/eller articles om det er dette du vil ha treff på.

Web of Science er en tverrfaglig database (realfag og samfunnsvitenskap) hvor litteratur om barnevern kun utgjør en liten del. Bruk derfor mer generelle og "bredere" nøkkelord når du søker.

Epistemonikus (ordet er gresk, brukt av Aristoteles og betyr "hva som er verdt å vite") er en internasjonal, flerspråklig database som inneholder mer enn 150 000 systmatiske oversikter som er relevant for avgjørelser innen helse.

Cochrane Library Gratis for alle i Norge. Fulltekst til Cochrane Database of Systematic reviews, kommentarer til gode oversiktsartikler frå Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) = "Other reviews", og referanser til godt utførte kliniske studier i The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) = "Clinical Trials", samt Health Technology Assessment Database, og NHS Economic Evaluation Database. 

Campbell Collaboration Online Library inneholder systematiske oversikter (systematic reviews) og kontrollerte studier over effekt av tiltak innen sosialfeltet, utdanning, psykologi og krimonologi.

Idunn er en digital publiseringsplattform med norske og nordiske tidsskrift i fulltekst.

Norart er en tverrfaglig database med norske og fellesnordiske tidsskriftartikler, både i papir og med lenke til fulltekst.

Nettbibliotek for barnevern og familievern

Medline er en av verdens største databaser for medisinsk faglitteratur. Her kan du søke på diagnoser, vansker og lidelser.

 

Databaseoversikt

Bibliotekets oversikt på databaser med spesiell relevans for fagområdet barnevern.

Tips!

Bruk de ulike søkemotorer/databaser sine hjelpesider for mer informasjon om hvordan du søker i hver av dem.

Litteratursøk

Oria (søkefeltet øverst på siden) lar deg søke i Universitetsbibliotekets samlede ressurser: bøker, tidsskrifter, oppslagsverk, musikk, filmer, m.m. Bruker du Avansert søk kan du også velge å søke i "Norske fagbibliotek" (egen fane over søkefeltet), og søke i det samlede materialet som finnes ved de fleste fag- og forskningsbibliotek i Norge. Oria lenker også til en mengde materiale fra åpne kilder.

For å inkludere opplysninger om tidsskriftartikler UiB ikke har fulltekst-tilgang til, hak av for "Vis mer - Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til" til venstre under søkefeltet når et søk er gjennomført. Disse artiklene kan bestilles.

Pålogging er en forutsetning for å reservere bøker og fornye lån på bøker, og for å bestille bøker og artikler. Studenter og ansatte ved UiB logger på som til Mitt UiB.

Her finner du veiledning til Oria inkludert søketips og hvordan bestille bøker.

Søke med kontrollert vokabular:

Når en gjør et emnesøk (til forskjell fra forfattersøk f.eks.) kan en søke ved bruk av kontrollert vokabular. Kontrollert vokabular er et kontrollert sett med emneord, og emneord "tagges" til boken/artikkelen for å beskrive innholdet. 

Humord er et norsk kontrollert vokabular/emneordliste primært for humaniora og samfunnsvitenskap. Alle trykte bøker har fått emneord hentet fra Humord fra 2017. Søk i Humord her.

I databasene ERIC og PsycINFO kan du velge å søke i kontrollert vokabular. I ERIC ved å velge "Thesaurus"-fanen oppe til venstre på siden. I PsycINFO ved å hake av for "Map Term to Subject Heading" under søkefeltet.

Hjelp til litteratursøk: 

For å finne frem til en bestemt bok/artikkel eller for enkle søketips, henvend deg gjerne i skranken på biblioteket.

Master i barnevern har også et eget kurs i litteratursøk i 2. semester.

For mer omfattende hjelp til litteratursøk, kan studenter og ansatte bestille time for veiledning via dette skjemaet, eller sende en e-post til bibliotekets kontaktperson for pedagogikk (se nederst på siden).

Nettressursene Søk og Skriv og Phd on Track har egne sider som gir veiledning i søketeknikk.

Når du søker i databaser/søkemotorer, er det hensiktsmessig å bruke databasens/søkemotorens egne hjelpesider om hvordan du søker i hver av dem.

EndNote

Nyeste versjon er X9 (kom høsten 2018). Dersom du har X8 og ønsker å oppgradere til X9, husk å av avinstallere X8 før du installerer X9. EndNote-bibliotek opprettet med X8 vil fungere helt fint også med X9. Her kan du laste ned EndNote-programmet .

Veiledning for nedlasting (Windows)

Veiledning for nedlasting (Mac)

Mulighet for å dele et EndNote-bibliotek (EndNote Desktop)

Dette forutsetter at alle samarbeidsparter har versjon X7.2 eller nyere av EndNote Desktop,  og at alle bruker tekstbehandlingsprogram som er tilrettelagte for EndNote. Word fungerer på tvers av PC/ Mac. Dersom alle bruker PC vil også Open Office Writer fungere, og dersom alle bruker Mac vil Pages fungere.

Veiledning for deling av et EN-bibliotek

EndNote desktop-veiledning: 

Grunnleggende bruk av EndNote X9 (kurs-hefte)

Grunnleggende bruk av EndNote X8 (kurs-hefte)

UiB sin EndNote-veiledning - Windows

UiB sin EndNote-veiledning - Mac

- EndNote-produsenten sin egen søkbare veiledningsside 

- Spør i skranken på biblioteket eller henvend deg til kontaktpersonen for ditt fagområde (se nederst på siden).

APA 6th Bokmål/Nynorsk

I disse stilpakkene er småord som "Eds", "Retrieved from" og "in" er erstattet med norske ord. Nynorsk og bokmål APA-stil til EndNote kan lastes ned her. NB! Bruk nettleser Firefox eller Chrome når du laster ned.

Her finner du veiledning for hvilke felt som skal fylles ut for ulike referanstyper når du bruker én av disse stilene.

EndNote Online

EndNote Online er den nettbaserte versjonen av EndNote Desktop. EndNote Online har noe begrenset funksjonalitet sammenlignet med EndNote Desktop, men den dekker likevel godt behovet til de aller fleste studenter på bachelor- og masternivå.

Her finner du noen enkle trinn for å komme i gang med EndNote Online.

Kurs

Kurs i EndNote gis ved de fleste studieprogrammene ved Psykologisk fakultet.For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktpersonen for ditt fag, som du finner nederst på denne siden.

APA6th

APA 6th (utgitt av American Psychological Association) er en av mange standarder / format for faglitteratur. Stilen inkluderer normer for struktur i tekst, overskriftsnivå, språkbruk, siteringspraksis og siteringsformat for ulike typer kilder.

Hjelp til korrekt APA-stil 

Biblioteket har flere eksemplar av APA-manualen til utlån i tillegg til eksemplar som kun  er til bruk i biblioteket.

APA har egne hjelpesider, blant annet en søkbar blog

Det er utarbeidet en norsk APA-manual av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, UNIT

DOI-nummer

I henhold til APA 6th, brukes DOI-nummer dersom artikkelen har dette. Ønsker du å sjekke om en kilde har doi-nummer og eventuelt hvilket? Gå til nettstedet CrossRef.

 

Kurs og veiledning

Kurs

De kursene jeg holder for studenter er planlagt og organisert i samarbeid med fagansvarlig på HEMIL-senteret. Som student tilknyttet master i barnevern, tilbys du i 1. semester kurs i bibliotekets ressurser, etikk i akademisk skrivearbeid og APA, samt kurs i EndNote. I 2. semester tilbys du kurs i litteratursøk til prosjektplan og masteroppgaven.

Kurs for ansatte skreddersyr vi etter ønske. Ta kontakt!

Veiledning

Ønsker du hjelp til litteratursøk i forbindelse med oppgaveskriving, kan du bestille time for veiledning via dette skjemaet.

Nyttige nettsider

NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Ungsinn.no - Elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse 

Institutt for samfunnsforskning

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

helsetilsynet.no

Velferdsforskningsinstituttet NOVA - se eget forskningsområde for barn og barnevern

Barnevernloven

Fra Regjeringen:
regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnevern/id1058/

Fra Barneombudet:
barneombudet.no/barnevernet/

Fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
bufdir.no/Barnevern/
 

Atferdssenteret.no
 

Forebygging.no - Kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid

Fra Danmark:
Vidensportalen.servicestyrelsen.dk