Hjem
Universitetsbiblioteket

Nyhetsarkiv for Universitetsbiblioteket

Magnus Lagabøte var middelalderkongen som aldri deltok i krig, men han valde å forsvare dei svakaste av undersåttane sine. For 750 år sidan innførte han den viktige Landslova som endra heile det norske samfunnet.
Det humanistiske fakultet sin formidlingspris vert tildelt Revisjonsprosjektet for innsatsen med å gjere norsk språk og språkforsking tilgjengeleg og engasjerande for et breitt publikum.
Universitetsbiblioteket avslutter testperioden for Keenious, og studenter og ansatte vil derfor ikke lenger ha tilgang til Keenious Plus.
Digital lab ved Universitetsbiblioteket i Bergen, Senter for Digitalt Liv Norge, ELIXIR Norge og NRIS har i samarbeid arrangert et tverrfaglig kurs som gir forskere nødvendige verktøy for effektiv og reproduserbar dataanalyse.
Universitetsbiblioteket vil i 2023 undersøke muligheter og holdninger til KI-basert katalogarbeid i den norske biblioteksektoren. Resultater fra intervjuer og en spørreundersøkelse skal danne et kunnskapsgrunnlag i forprosjektet.
På grunn av pågående forhandlinger skrur Wiley nå av og på lesetilgang til artikler med publiseringsdato i 2023
Sjekk tilbudene ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Denne høsten legges UiB Innsikt for første gang til Universitetsbiblioteket. – Vi tror det kan gi en mer uformell ramme rundt disse arrangementene, sier rektor Margareth Hagen.
Velkommen til en rekke spennende foredrag i Frille og Dyvekes vinkjeller. I høst er temaet for foredragene «Kirkebyen Bergen i middelalderen».
Norsk Ordbok, ei skikkeleg gullgruve av ei ordbok, finst no i ei komplett nettbasert utgåve, frå a til å. I tillegg er nytt materiale publisert for første gong sidan Universitetet i Bergen overtok ordboka i 2016.
Søndag 10. oktober er det er 160 år siden Fridtjof Nansen ble født, og Universitetsbiblioteket har i den anledning satt sammen en stor utstilling.
Wittgensteinarkivet (WAB) er tildelt 1 670 000 NOK til kvalitetssikring og oppdatering av verdens forskningsinfrastruktur for Wittgensteins Nachlass.
Velkommen til en rekke spennende foredrag om Kongebyen Bergen i høstens Middelalderforum.
Etter tre uker med både hjemmekontor, -skole og -barnehage var det kanskje mange som hadde en variant av dette postkortet som et indre bilde av den kommende påskeuken hjemme. Sjeldent har vel dette gamle påskekortet vært så treffende som denne annerledespåsken hvor mange kanskje kjenner litt på brakkesyken.
Lær deg verktøyet som nesten alle fastleger bruker. Universitetsbiblioteket har skaffet tilgang til NEL.
Programmet for Middelalderforum er klart!
Alle UiBs fakulteter går nå over til digitale litteraturlister. Tre fakulteter er allerede i gang med digitale lister for vårens emner.

Sider