Hjem
Universitetsbiblioteket

Ansatte ved Universitetsbiblioteket

Kjersti Aksnes-Hoplands bilde

Kjersti Aksnes-Hopland

Univ.bibliotekar, Fagkontakt for psykologstudiet, bachelor i generell psykologi og masterprogram i psykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 21

Kjersti.Aksnes-Hopland@uib.no

Sigrun Asks bilde

Sigrun Ask

Hovedbibliotekar, Faglig leder Bibliotek for kunst og design, Fagkontakt for Avdeling for design

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 73 35
 • +47 922 14 378

Sigrun.Ask@uib.no

Bjørn Arvid Bagges bilde

Bjørn Arvid Bagge

Univ.bibliotekar, Seksjonsleder - Seksjon for spesialsamlinger

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 72

Bjorn.Bagge@uib.no

Pål Hermod Bakkas bilde

Pål Hermod Bakka

Førstebibliotekar, Fagreferent for statsvitenskap og sosiologi. GLPLSMP

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 28 00

Pal.Bakka@uib.no

Anne Belsviks bilde

Anne Belsvik

Hovedbibliotekar, Faglig leder, Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 83 65

Anne.Belsvik@uib.no

Ragnhild Bjellands bilde

Ragnhild Bjelland

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 31
 • +47 924 39 804

Ragnhild.Bjelland@uib.no

Stein Magne Bjørklunds bilde

Stein Magne Bjørklund

Avdelingsingeniør, PHP, Drupal and database research related development

Universitetsbiblioteket

 • +47 905 08 160

Stein.Bjorklund@uib.no

Kathrine Cohens bilde

Kathrine Cohen

Univ.bibliotekar, Fagkontakt for pedagogikk, barnevern og arbeids- og organisasjonspsykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 86 15

Kathrine.Cohen@uib.no

Gina Dahls bilde

Gina Dahl

Førstebibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 76

G.Dahl@uib.no

Elen Elvebakks bilde

Elen Elvebakk

Univ.bibliotekar, undervisningsstøtte. Fagansvar, rettsvitenskap.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 43

Elen.Elvebakk@uib.no

Torill Elise Endresens bilde

Torill Elise Endresen

Førstekonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 15
 • +47 948 16 424

Torill.Endresen@uib.no

Kjersti Hasle Enerstvedts bilde

Kjersti Hasle Enerstvedt

Førstebibliotekar, Fagreferent i geofag, anvendt fysikk og teknologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 48 24

Kjersti.Enerstvedt@uib.no

Trude Færevaags bilde

Trude Færevaag

Underdirektør, assisterende bibliotekdirektør / seksjonsleder for bibliotektjenester

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 66 83

Trude.Ferevaag@uib.no

Michael Grotes bilde

Michael Grote

Førstebibliotekar, redaktør PhD on Track

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 26 31
 • +47 916 24 845

Michael.Grote@uib.no

Trude Halss bilde

Trude Hals

Hovedbibliotekar, Faglig leder Bibliotek for juridiske fag

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 95 25

Trude.Hals@uib.no

Barbara Hammers bilde

Barbara Hammer

Bibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 64
 • +47 997 07 624

Barbara.Hammer@uib.no

Morten Heiselbergs bilde

Morten Heiselberg

Seniorkonsulent, Fotograf

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 43
 • +47 991 65 248

Morten.Heiselberg@uib.no

Jo Hjelles bilde

Jo Hjelle

Rådgiver, Kommunikasjonsrådgiver

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 89 73
 • +47 909 52 776
 • 90952776

Jo.Hjelle@uib.no

Vigdis Holtets bilde

Vigdis Holtet

Spesialbibliotekar, Bibliotek for humaniora, ansvarlig for innlånstjenesten.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 02

Vigdis.Holtet@uib.no

Michael Høghs bilde

Michael Høgh

Tekniker

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 68 96
 • +47 926 90 016

Michael.Hoegh@uib.no

Kristin Synnøve Kjoss bilde

Kristin Synnøve Kjos

Seniorkonsulent, Arkivar/seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 80
 • +47 928 57 081

Kristin.Kjos@uib.no

Rune Kyrkjebøs bilde

Rune Kyrkjebø

Førstebibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 15
 • +47 958 28 683

Rune.Kyrkjebo@uib.no

Henry Langseths bilde

Henry Langseth

Univ.bibliotekar, fagreferent for samfunnsøkonomi og økonomisk geografi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 42

Henry.Langseth@uib.no

An-Magritt Lindtners bilde

An-Magritt Lindtner

Univ.bibliotekar, Fagkontakt for psykologstudiet, bachelor i generell psykologi og masterprogram i psykologi. Fagkontakt for Helsefremmende arbeid og Global Utvikling.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 36

An-Magritt.Lindtner@uib.no

Paul Meurers bilde

Paul Meurer

Senioringeniør

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 36
 • +47 926 27 674

Paul.Meurer@uib.no

Susanne Ruth Mikkis bilde

Susanne Ruth Mikki

Førstebibliotekar, faglig leder for forskningsstøtte, bibliometriker

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 08
 • +47 909 08 266

Susanne.Mikki@uib.no

Marion Mühlburgers bilde

Marion Mühlburger

Seksjonssjef, Leder seksjon for tilvekst og system

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 68 95
 • +47 988 83 992

Marion.Muhlburger@uib.no

Ekaterina Lvovna Pasnaks bilde

Ekaterina Lvovna Pasnak

Overingeniør, Konservator-NKF-N (papir)

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 35
 • +47 55 58 88 35

Ekaterina.Pasnak@uib.no

Robert Kristof Paulsens bilde

Robert Kristof Paulsen

Overingeniør, norrøn filologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 48 22

Robert.Paulsen@uib.no

Karin Cecilia Rydvings bilde

Karin Cecilia Rydving

Seksjonssjef, Seksjonsleder utdannings- og forskningsstøtte

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 40
 • +47 482 99 721

Karin.Rydving@uib.no

Svein Arne Selviks bilde

Svein Arne Selvik

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 38
 • +47 906 35 760

Svein-Arne.Selvik@uib.no

Else Agathe Skjøndals bilde

Else Agathe Skjøndal

Spesialbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 03
 • +47 55 58 84 69

Else.Skjondal@uib.no

Aurora Borealis Lund Solbergs bilde
Ellen Solviks bilde

Ellen Solvik

Univ.bibliotekar, Faglig leder, System

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 27

Ellen.Solvik@uib.no

Pål Steiners bilde

Pål Steiner

Univ.bibliotekar, for arkeologi, religionsvitenskap og klassisk. Faglig leder for bibliotekets utdanningsstøtte.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 04
 • +47 450 85 351

Pal.Steiner@uib.no

Paul Simon Hansen Rise Svanbergs bilde

Paul Simon Hansen Rise Svanberg

Seniorrådgiver, Faglig leder, Tilvekst

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 07

Paul.Simon.Svanberg@uib.no

Sider