Hjem
Universitetsbiblioteket

Ansatte ved Universitetsbiblioteket

Kjersti Aksnes-Hoplands bilde

Kjersti Aksnes-Hopland

Univ.bibliotekar, Fagkontakt for psykologstudiet, bachelor i generell psykologi og masterprogram i psykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 21

Kjersti.Aksnes-Hopland@uib.no

Bjørn Arvid Bagges bilde

Bjørn Arvid Bagge

Univ.bibliotekar, Seksjonsleder - Seksjon for spesialsamlinger

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 72

bjorn.bagge@uib.no

Anne Belsviks bilde

Anne Belsvik

Hovedbibliotekar, Faglig leder for bibliotektenester - Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 83 65

Anne.Belsvik@uib.no

Kathrine Cohens bilde

Kathrine Cohen

Univ.bibliotekar, Fagkontakt for pedagogikk, spesialpedagogikk, barnevern og arbeids- og organisasjonspsykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 86 15

Kathrine.Cohen@uib.no

Gina Dahls bilde

Gina Dahl

Førstebibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 76

g.dahl@uib.no

Manon Julie Dazeys bilde

Manon Julie Dazey

Bibliotekar, Seksjon for bibliotektjenester, Bibliotek for juridiske fag

Universitetsbiblioteket

manon.dazey@uib.no

Irene Eikefjords bilde

Irene Eikefjord

Hovedbibliotekar, faggruppe Forskningsstøtte

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 45

Irene.Eikefjord@uib.no

Trude Færevaags bilde

Trude Færevaag

Underdirektør, assisterende bibliotekdirektør / seksjonsleder for bibliotektjenester

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 66 83

Trude.Ferevaag@uib.no

Line Førre Grønstads bilde

Line Førre Grønstad

Førstebibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 31 54
 • +47 97612783

line.gronstad@uib.no

Jo Hjelles bilde

Jo Hjelle

Seniorrådgiver, Kommunikasjonsrådgiver

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 89 73
 • +47 909 52 776
 • 90952776

Jo.Hjelle@uib.no

Vigdis Holtets bilde

Vigdis Holtet

Hovedbibliotekar, Faglig leder for bibliotektjenester, Bibliotek for juridiske fag

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 02

vigdis.holtet@uib.no

Henry Langseths bilde

Henry Langseth

Univ.bibliotekar, fagreferent for samfunnsøkonomi og økonomisk geografi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 42

Henry.Langseth@uib.no

An-Magritt Lindtners bilde

An-Magritt Lindtner

Univ.bibliotekar, Fagkontakt for Helsefremmende arbeid og Global Utvikling. Fagkontakt for psykologstudiet, bachelor i generell psykologi og masterprogram i psykologi.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 36

an-magritt.lindtner@uib.no

Paul Meurers bilde

Paul Meurer

Senioringeniør

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 36
 • 92627674

Paul.Meurer@uib.no

Adriana Magdalena Morys-Fornals bilde

Adriana Magdalena Morys-Fornal

Spesialbibliotekar, Tilvekst og system

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 30

adriana.morys-fornal@uib.no

Marion Mühlburgers bilde

Marion Mühlburger

Seksjonssjef, Leder seksjon for tilvekst og system

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 68 95

Marion.Muhlburger@uib.no

Ekaterina Lvovna Pasnaks bilde

Ekaterina Lvovna Pasnak

Overingeniør, Konservator-NKF-N (papir)

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 35

Ekaterina.Pasnak@uib.no

Robert Kristof Paulsens bilde

Robert Kristof Paulsen

Overingeniør, norrøn filologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 48 22

Robert.Paulsen@uib.no

Elisabeth Irgens C. Pihls bilde

Elisabeth Irgens C. Pihl

Bibliotekar, Bibliotek for Humaniora og Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Universitetsbiblioteket

Elisabeth.Pihl@uib.no

Heidi Rohde Raftos bilde

Heidi Rohde Rafto

Univ.bibliotekar, Skeivt arkiv

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 48 17

heidi.rafto@uib.no

Karin Cecilia Rydvings bilde

Karin Cecilia Rydving

Seksjonssjef, Seksjonsleder utdannings- og forskningsstøtte

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 40
 • +47 482 99 721

Karin.Rydving@uib.no

Eli Heldaas Selands bilde

Eli Heldaas Seland

Førstebibliotekar, Forskningsstøtte og bibliometri

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 41

eli.h.seland@uib.no

Svein Arne Selviks bilde

Svein Arne Selvik

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 38
 • +47 906 35 760

Svein-Arne.Selvik@uib.no

Sider