Hjem
Universitetsbiblioteket

Ansatte ved Universitetsbiblioteket

Kjersti Aksnes-Hoplands bilde

Kjersti Aksnes-Hopland

Univ.bibliotekar, Fagkontakt for psykologstudiet, bachelor i generell psykologi og masterprogram i psykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 21

Kjersti.Aksnes-Hopland@uib.no

Sigrun Asks bilde

Sigrun Ask

Hovedbibliotekar, Faglig leder Bibliotek for kunst og design, Fagkontakt for Avdeling for design

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 73 35

Sigrun.Ask@uib.no

Bjørn Arvid Bagges bilde

Bjørn Arvid Bagge

Univ.bibliotekar, Seksjonsleder - Seksjon for spesialsamlinger

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 72

bjorn.bagge@uib.no

Pål Hermod Bakkas bilde

Pål Hermod Bakka

Førstebibliotekar, Fagreferent for statsvitenskap og sosiologi. GLPLSMP

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 28 00

pal.bakka@uib.no

Anne Belsviks bilde

Anne Belsvik

Hovedbibliotekar, Faglig leder, Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 83 65

Anne.Belsvik@uib.no

Stein Magne Bjørklunds bilde

Stein Magne Bjørklund

Avdelingsingeniør, PHP, Drupal and database research related development

Universitetsbiblioteket

 • +47 905 08 160

Stein.Bjorklund@uib.no

Kathrine Cohens bilde

Kathrine Cohen

Univ.bibliotekar, Fagkontakt for pedagogikk, barnevern og arbeids- og organisasjonspsykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 86 15

Kathrine.Cohen@uib.no

Gina Dahls bilde

Gina Dahl

Førstebibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 76

g.dahl@uib.no

Elen Elvebakks bilde

Elen Elvebakk

Univ.bibliotekar, undervisningsstøtte. Fagansvar, rettsvitenskap.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 43

Elen.Elvebakk@uib.no

Kjersti Hasle Enerstvedts bilde

Kjersti Hasle Enerstvedt

Førstebibliotekar, Fagreferent i geofag, anvendt fysikk og teknologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 48 24

Kjersti.Enerstvedt@uib.no

Trude Færevaags bilde

Trude Færevaag

Underdirektør, assisterende bibliotekdirektør / seksjonsleder for bibliotektjenester

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 66 83

Trude.Ferevaag@uib.no

Michael Grotes bilde

Michael Grote

Førstebibliotekar, redaktør PhD on Track

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 26 31

michael.grote@uib.no

Trude Halss bilde

Trude Hals

Hovedbibliotekar, Faglig leder Bibliotek for juridiske fag

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 95 25

trude.hals@uib.no

Jo Hjelles bilde

Jo Hjelle

Rådgiver, Kommunikasjonsrådgiver

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 89 73
 • 90952776

Jo.Hjelle@uib.no

Vigdis Holtets bilde

Vigdis Holtet

Spesialbibliotekar, Bibliotek for humaniora, ansvarlig for innlånstjenesten.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 02

vigdis.holtet@uib.no

Henry Langseths bilde

Henry Langseth

Univ.bibliotekar, fagreferent for samfunnsøkonomi og økonomisk geografi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 42

Henry.Langseth@uib.no

An-Magritt Lindtners bilde

An-Magritt Lindtner

Univ.bibliotekar, Fagkontakt for psykologstudiet, bachelor i generell psykologi og masterprogram i psykologi. Fagkontakt for Helsefremmende arbeid og Global Utvikling.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 36

an-magritt.lindtner@uib.no

Susanne Ruth Mikkis bilde

Susanne Ruth Mikki

Førstebibliotekar, faglig leder for forskningsstøtte, bibliometriker

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 08

susanne.mikki@uib.no

Marion Mühlburgers bilde

Marion Mühlburger

Seksjonssjef, Leder seksjon for tilvekst og system

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 68 95

Marion.Muhlburger@uib.no

Ekaterina Lvovna Pasnaks bilde

Ekaterina Lvovna Pasnak

Overingeniør, Konservator-NKF-N (papir)

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 35

Ekaterina.Pasnak@uib.no

Robert Kristof Paulsens bilde

Robert Kristof Paulsen

Overingeniør, norrøn filologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 48 22

Robert.Paulsen@uib.no

Sider