Hjem
Universitetsbiblioteket

Ansatte ved Universitetsbiblioteket

Kjersti Aksnes-Hoplands bilde

Kjersti Aksnes-Hopland

Univ.bibliotekar, Fagkontakt for psykologstudiet, bachelor i generell psykologi og masterprogram i psykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 21

Kjersti.Aksnes-Hopland@uib.no

Caroline S Armitages bilde

Caroline S Armitage

Førstebibliotekar, Forskningsstøtte, Fagreferent i helsefremmende arbeid og global utvikling

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 48 02

Caroline.Armitage@uib.no

Sigrun Asks bilde

Sigrun Ask

Hovedbibliotekar, Faglig leder Bibliotek for kunst og design, Fagkontakt for Avdeling for design

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 73 35
 • +47 922 14 378

Sigrun.Ask@uib.no

Anne Belsviks bilde

Anne Belsvik

Hovedbibliotekar, Faglig leder, Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 83 65

Anne.Belsvik@uib.no

Tore Brekkes bilde

Tore Brekke

Førstekonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 68 97
 • +47 478 48 178

Tore.Brekke@uib.no

Kristin Chisholm Valeur Børresens bilde

Kristin Chisholm Valeur Børresen

Hovedbibliotekar, Faglig leder, Bibliotek for medisin

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 86 14
 • +47 920 89 893

Kristin.Borresen@uib.no

Kathrine Cohens bilde

Kathrine Cohen

Univ.bibliotekar, Fagkontakt for pedagogikk, barnevern og arbeids- og organisasjonspsykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 86 15

Kathrine.Cohen@uib.no

Ingrid Cutlers bilde

Ingrid Cutler

Univ.bibliotekar, Faglig leder digital utvikling, Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 95
 • +47 415 54 221

Ingrid.Cutler@uib.no

Elen Elvebakks bilde

Elen Elvebakk

Univ.bibliotekar, undervisningsstøtte. Fagansvar, rettsvitenskap.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 43

Elen.Elvebakk@uib.no

Torill Elise Endresens bilde

Torill Elise Endresen

Førstekonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 15
 • +47 948 16 424

Torill.Endresen@uib.no

Kjersti Hasle Enerstvedts bilde

Kjersti Hasle Enerstvedt

Førstebibliotekar, Fagreferent i geofag, anvendt fysikk og teknologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 48 24

Kjersti.Enerstvedt@uib.no

Kirstine Folmanns bilde

Kirstine Folmann

Univ.bibliotekar, Fagansvarlig for musikkvitenskap, musikkterapi og musikk utøvende

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 69 65

Kirstine.Folmann@uib.no

Trude Færevaags bilde

Trude Færevaag

Underdirektør, assisterende bibliotekdirektør / seksjonsleder for bibliotektjenester

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 66 83

Trude.Ferevaag@uib.no

Michael Grotes bilde

Michael Grote

Førstebibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 26 31
 • +47 916 24 845

Michael.Grote@uib.no

Morten Heiselbergs bilde

Morten Heiselberg

Seniorkonsulent, Fotograf

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 43
 • +47 991 65 248

Morten.Heiselberg@uib.no

Michael Høghs bilde

Michael Høgh

Tekniker

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 68 96
 • +47 926 90 016

Michael.Hoegh@uib.no

Unni Janbus bilde

Unni Janbu

Spesialbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 49

Unni.Janbu@uib.no

Olaf Knarviks bilde

Olaf Knarvik

Seniorkonsulent, Billedsamlingen

Fagressurser - Spesialsamlingene

 • +47 55 58 25 20
 • +47 404 53 960

Olaf.Knarvik@uib.no

Rune Kyrkjebøs bilde

Rune Kyrkjebø

Førstebibliotekar

Fagressurser - Spesialsamlingene

 • +47 55 58 25 15
 • +47 958 28 683

Rune.Kyrkjebo@uib.no

Henry Langseths bilde

Henry Langseth

Univ.bibliotekar, fagreferent for samfunnsøkonomi og økonomisk geografi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 42

Henry.Langseth@uib.no

Bjørg Lunds bilde

Bjørg Lund

Spesialbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 89 70

Bjorg.Lund@uib.no

Paul Meurers bilde

Paul Meurer

Senioringeniør

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 36
 • +47 926 27 674

Paul.Meurer@uib.no

Susanne Ruth Mikkis bilde

Susanne Ruth Mikki

Førstebibliotekar, faglig leder for forskningsstøtte, bibliometriker

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 08
 • +47 909 08 266

Susanne.Mikki@uib.no

Robert Kristof Paulsens bilde

Robert Kristof Paulsen

Overingeniør, norrøn filologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 48 22

Robert.Paulsen@uib.no

Karin Cecilia Alexandra Rydvings bilde

Karin Cecilia Alexandra Rydving

Seksjonssjef, Seksjonsleder utdannings- og forskningsstøtte

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 40
 • +47 482 99 721

Karin.Rydving@uib.no

Svein Arne Selviks bilde

Svein Arne Selvik

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 38
 • +47 906 35 760

Svein-Arne.Selvik@uib.no

Pål Steiners bilde

Pål Steiner

Univ.bibliotekar, for arkeologi, religionsvitenskap og klassisk. Faglig leder for bibliotekets utdanningsstøtte.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 04
 • +47 450 85 351

Pal.Steiner@uib.no

Terje Svardals bilde

Terje Svardal

Seniorkonsulent, leksikograf

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 89 74

Terje.Svardal@uib.no

Trond Hilmar Søbstads bilde

Trond Hilmar Søbstad

Spesialbibliotekar, Fagansvarlig for Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst, KMD

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 73 37

Trond.Sobstad@uib.no

Helene Jakobia Thorsens bilde

Helene Jakobia Thorsen

Univ.bibliotekar, forskningsstøtte. Fagansvarlig for juridiske fag.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 95 23

Helene.Thorsen@uib.no

Maria Carmen Torras Calvos bilde

Maria Carmen Torras Calvo

Avdelingsdirektør

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 01
 • +47 915 45 139

Maria.Carme.Torras@uib.no

Erik Hauke Tønnesens bilde

Erik Hauke Tønnesen

Univ.bibliotekar, fagreferent for Sosialantropologi og Geografi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 28

Erik.Tonnesen@uib.no

Hilde Wedvichs bilde

Hilde Wedvich

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 86 17
 • +47 900 85 366

Hilde.Wedvich@uib.no

Anne Bjørkum Åsmuls bilde

Anne Bjørkum Åsmul

Hovedbibliotekar, Bibliotek for humaniora

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 24

Anne.Asmul@uib.no