Hjem
Universitetsbiblioteket

Ansatte ved Universitetsbiblioteket

Kjersti Aksnes-Hoplands bilde

Kjersti Aksnes-Hopland

Universitetsbibliotekar, Fagkontakt for psykologstudiet, bachelor i generell psykologi og masterprogram i psykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 21

Kjersti.Aksnes-Hopland@uib.no

Sigrun Asks bilde

Sigrun Ask

Hovedbibliotekar, Faglig leder Bibliotek for kunst og design, Fagreferent for design

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 73 35
 • +47 922 14 378

Sigrun.Ask@uib.no

Bjørn Arvid Bagges bilde

Bjørn Arvid Bagge

Universitetsbibliotekar, Seksjonsleder - Seksjon for spesialsamlinger

Fagressurser - Spesialsamlingene

 • +47 55 58 25 72

Bjorn.Bagge@uib.no

Anne Belsviks bilde

Anne Belsvik

Hovedbibliotekar, Faglig leder, Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 83 65

Anne.Belsvik@uib.no

Ragnhild Bjellands bilde

Ragnhild Bjelland

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 31
 • +47 924 39 804

Ragnhild.Bjelland@uib.no

Tore Brekkes bilde

Tore Brekke

Førstekonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 68 97
 • +47 478 48 178

Tore.Brekke@uib.no

Kristin Børresens bilde

Kristin Børresen

Hovedbibliotekar, Faglig leder, Bibliotek for medisin

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 86 14
 • +47 920 89 893

Kristin.Borresen@uib.no

Kathrine Cohens bilde

Kathrine Cohen

Universitetsbibliotekar, Fagkontakt for pedagogikk, barnevern og arbeids- og organisasjonspsykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 86 15

Kathrine.Cohen@uib.no

Ingrid Cutlers bilde

Ingrid Cutler

Universitetsbibliotekar, Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 95
 • +47 415 54 221

Ingrid.Cutler@uib.no

Gina Dahls bilde

Gina Dahl

Førstebibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 76

G.Dahl@uib.no

Elisabeth Ebners bilde
Elen Elvebakks bilde

Elen Elvebakk

Universitetsbibliotekar, Fagansvarlig for juridiske fag

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 43

Elen.Elvebakk@uib.no

Torill Elise Endresens bilde

Torill Elise Endresen

Førstekonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 15
 • +47 948 16 424

Torill.Endresen@uib.no

Kjersti Hasle Enerstvedts bilde

Kjersti Hasle Enerstvedt

Førstebibliotekar, Fagreferent i geofag, anvendt fysikk og teknologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 48 24

Kjersti.Enerstvedt@uib.no

Ketil Falcks bilde

Ketil Falck

Spesialbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 06
 • +47 407 62 179

Ketil.Falck@uib.no

Kirstine Folmanns bilde

Kirstine Folmann

Universitetsbibliotekar, Fagansvarlig for musikkvitenskap, musikkterapi og musikk utøvende

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 69 65

Kirstine.Folmann@uib.no

Trude Færevaags bilde

Trude Færevaag

Underdirektør, assisterende bibliotekdirektør / seksjonsleder for bibliotektjenester

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 66 83

Trude.Ferevaag@uib.no

Aud Gjersdals bilde

Aud Gjersdal

Universitetsbibliotekar, Fagreferent i Digital kultur og Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 37

Aud.Gjersdal@uib.no

Michael Grotes bilde

Michael Grote

Førstebibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 26 31
 • +47 916 24 845

Michael.Grote@uib.no

Morten Heiselbergs bilde

Morten Heiselberg

Seniorkonsulent, Fotograf

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 43
 • +47 991 65 248

Morten.Heiselberg@uib.no

Jo Hjelles bilde

Jo Hjelle

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 89 73
 • +47 909 52 776

Jo.Hjelle@uib.no

Michael Høghs bilde

Michael Høgh

Tekniker

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 68 96
 • +47 926 90 016

Michael.Hoegh@uib.no

Unni Janbus bilde

Unni Janbu

Spesialbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 49

Unni.Janbu@uib.no

Runar Jordåens bilde

Runar Jordåen

Førstebibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 25
 • +47 900 68 573

Runar.Jordaen@uib.no

Olaf Knarviks bilde

Olaf Knarvik

Seniorkonsulent, Billedsamlingen

Fagressurser - Spesialsamlingene

 • +47 55 58 25 20
 • +47 404 53 960

Olaf.Knarvik@uib.no

Rune Kyrkjebøs bilde

Rune Kyrkjebø

Førstebibliotekar

Fagressurser - Spesialsamlingene

 • +47 55 58 25 15
 • +47 958 28 683

Rune.Kyrkjebo@uib.no

Henry Langseths bilde

Henry Langseth

Universitetsbibliotekar, fagreferent for samfunnsøkonomi og økonomisk geografi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 42

Henry.Langseth@uib.no

Regina Küfner Leins bilde
Pernille Riise Lothes bilde

Pernille Riise Lothe

Universitetsbibliotekar, Fagreferent i informasjons- og medievitenskap

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 86

Pernille.Lothe@uib.no

Bjørg Lunds bilde

Bjørg Lund

Spesialbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 89 70

Bjorg.Lund@uib.no

Paul Meurers bilde

Paul Meurer

Senioringeniør

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 36
 • +47 926 27 674

Paul.Meurer@uib.no

Susanne Mikkis bilde

Susanne Mikki

Førstebibliotekar, faglig leder for forskningsstøtte, bibliometriker

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 08
 • +47 909 08 266

Susanne.Mikki@uib.no

Marion Mühlburgers bilde

Marion Mühlburger

Seksjonssjef, Leder seksjon for tilvekst og system

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 68 95
 • +47 988 83 992

Marion.Muhlburger@uib.no

Ekaterina Pasnaks bilde

Ekaterina Pasnak

Overingeniør, Konservator-NKF-N (papir)

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 35
 • +47 55 58 88 35

Ekaterina.Pasnak@uib.no

Karin Cecilia Rydvings bilde

Karin Cecilia Rydving

Seksjonssjef, Seksjonsleder utdannings- og forskningsstøtte

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 40
 • +47 482 99 721

Karin.Rydving@uib.no

Svein-Arne Selviks bilde

Svein-Arne Selvik

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 38
 • +47 906 35 760

Svein-Arne.Selvik@uib.no

Else Agathe Skjøndals bilde

Else Agathe Skjøndal

Spesialbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 03
 • +47 55 58 84 69

Else.Skjondal@uib.no

Aurora L. Solbergs bilde
Ellen Solviks bilde

Ellen Solvik

Universitetsbibliotekar, Faglig leder, System

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 27

Ellen.Solvik@uib.no

Pål Steiners bilde

Pål Steiner

Universitetsbibliotekar, for arkeologi, religionsvitenskap og klassisk. Faglig leder for bibliotekets utdanningsstøtte.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 04
 • +47 450 85 351

Pal.Steiner@uib.no

Paul Simon Svanbergs bilde

Paul Simon Svanberg

Seniorrådgiver, Faglig leder, Tilvekst

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 07

Paul.Simon.Svanberg@uib.no

Terje Svardals bilde

Terje Svardal

Seniorkonsulent, leksikograf

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 89 74

Terje.Svardal@uib.no

Rolf M Svellingens bilde

Rolf M Svellingen

Førstekonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 32 45
 • +47 986 42 722

Rolf.Svellingen@uib.no

Sider