Hjem

Universitetsbiblioteket

Ansatte ved Universitetsbiblioteket

Kjersti Aksnes-Hoplands bilde

Kjersti Aksnes-Hopland

Universitetsbibliotekar, Fagkontakt for Psykologstudiet & Bachelor i generell psykologi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 21

Kjersti.Aksnes-Hopland@uib.no

Bjørn Arvid Bagges bilde
Anne Belsviks bilde

Anne Belsvik

Hovedbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 86 13
 • +47 55 58 83 65

Anne.Belsvik@uib.no

Ragnhild Bjellands bilde

Ragnhild Bjelland

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 31
 • +47 924 39 804

Ragnhild.Bjelland@uib.no

Kristin Børresens bilde

Kristin Børresen

Hovedbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 86 14
 • +47 920 89 893

Kristin.Borresen@uib.no

Kathrine Cohens bilde

Kathrine Cohen

Universitetsbibliotekar, forskningsstøtte, fagansvarlig for pedagogikk og barnevern

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 86 15

Kathrine.Cohen@uib.no

Elisabeth Ebners bilde
Elen Elvebakks bilde

Elen Elvebakk

Universitetsbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 43

Elen.Elvebakk@uib.no

Ketil Falcks bilde

Ketil Falck

Spesialbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 06
 • +47 407 62 179

Ketil.Falck@uib.no

Marthe Tolnes Fjellestads bilde

Marthe Tolnes Fjellestad

Universitetsbibliotekar, Fotohistoriker og kurator på Billedsamlingen

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 13

Marthe.Fjellestad@uib.no

Kirstine Folmanns bilde

Kirstine Folmann

Universitetsbibliotekar, Fagansvarlig for musikkvitenskap, musikkterapi og musikk utøvende

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 69 65
 • +47 55 58 69 65

Kirstine.Folmann@uib.no

Trude Færevaags bilde

Trude Færevaag

Underdirektør, Assisterende bibliotekdirektør / leder for bibliotektjenester

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 66 83

Trude.Ferevaag@uib.no

Aud Gjersdals bilde

Aud Gjersdal

Seniorkonsulent, Fagreferent i Digital kultur og Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 37

Aud.Gjersdal@uib.no

Morten Heiselbergs bilde

Morten Heiselberg

Seniorkonsulent, Fotograf

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 43
 • +47 991 65 248

Morten.Heiselberg@uib.no

Marit Østhus Henangers bilde

Marit Østhus Henanger

Universitetsbibliotekar, Fagreferent for helsefremmende arbeid og arbeids- og organisasjonspsykologi.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 86 18

Marit.Henanger@uib.no

Jo Hjelles bilde

Jo Hjelle

Førstekonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 89 73
 • +47 909 52 776

Jo.Hjelle@uib.no

Beate Krøvel Humbersets bilde

Beate Krøvel Humberset

Førstebibliotekar, forskingsstøtte og fagansvarleg for teoretisk fysikk, matematikk og informatikk

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 83 91

Beate.Humberset@uib.no

Katja Jakobs bilde
Unni Janbus bilde

Unni Janbu

Spesialbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 49

Unni.Janbu@uib.no

Runar Jordåens bilde

Runar Jordåen

Førstebibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 25
 • +47 900 68 573

Runar.Jordaen@uib.no

Olaf Knarviks bilde

Olaf Knarvik

Seniorkonsulent, Billedsamlingen

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 20
 • +47 404 53 960

Olaf.Knarvik@uib.no

Sigrid Kvarekvåls bilde

Sigrid Kvarekvål

Hovedbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 44
 • +47 412 28 566

Sigrid.Kvarekval@uib.no

Ane Landøys bilde

Ane Landøy

Universitetsbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 23
 • +47 416 77 225

Ane.Landoy@uib.no

Henry Langseths bilde

Henry Langseth

Universitetsbibliotekar, fagreferent for samfunnsøkonomi og økonomisk geografi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 42

Henry.Langseth@uib.no

Tarje Sælen Laviks bilde

Tarje Sælen Lavik

Hovedbibliotekar, Faglig leder, Digital utvikling

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 38

Tarje.Lavik@uib.no

Regina Küfner Leins bilde
Ivan J. Lieds bilde

Ivan J. Lied

Universitetsbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 48

Ivan.Lied@uib.no

Pernille Riise Lothes bilde

Pernille Riise Lothe

Universitetsbibliotekar, Fagreferent i informasjons- og medievitenskap

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 45 86

Pernille.Lothe@uib.no

Bjørg Lunds bilde

Bjørg Lund

Spesialbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 89 70

Bjorg.Lund@uib.no

Simon Mitternachts bilde

Simon Mitternacht

Førstebibliotekar, Digital utvikling

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 48 22

Simon.Mitternacht@uib.no

Marie Morkens bilde

Marie Morken

Administrasjonssjef

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 10
 • +47 452 62 176

Marie.Morken@uib.no

Marion Mühlburgers bilde
Kari Normos bilde

Kari Normo

Spesialbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 19

Kari.Normo@uib.no

Ekaterina Pasnaks bilde

Ekaterina Pasnak

Overingeniør, Konservator-NKF-N (papir)

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 48 16
 • +47 55 58 88 35

Ekaterina.Pasnak@uib.no

Maria Refsdals bilde

Maria Refsdal

Spesialbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 22 48
 • +47 414 62 775

Maria.Refsdal@uib.no

Karin Cecilia Rydvings bilde

Karin Cecilia Rydving

Seksjonssjef, Seksjonsleder utdannings- og forskningsstøtte

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 40
 • +47 482 99 721

Karin.Rydving@uib.no

Svein-Arne Selviks bilde

Svein-Arne Selvik

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 38
 • +47 906 35 760

Svein-Arne.Selvik@uib.no

Else Agathe Skjøndals bilde

Else Agathe Skjøndal

Spesialbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 03
 • +47 55 58 84 69

Else.Skjondal@uib.no

Ellen Solviks bilde

Ellen Solvik

Universitetsbibliotekar

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 27

Ellen.Solvik@uib.no

Pål Steiners bilde

Pål Steiner

Universitetsbibliotekar, fagbibliotekar for arkeologi, religionsvitenskap og klassisk. Faglig leder for undervisningsstøtte på UB.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 04
 • +47 450 85 351

Pal.Steiner@uib.no

Paul Simon Svanbergs bilde

Paul Simon Svanberg

Seniorrådgiver, Leder Tilvekstgruppen

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 07

Paul.Simon.Svanberg@uib.no

Terje Svardals bilde

Terje Svardal

Seniorkonsulent, leksikograf

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 89 74

Terje.Svardal@uib.no

Rolf M Svellingens bilde

Rolf M Svellingen

Førstekonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 32 45
 • +47 986 42 722

Rolf.Svellingen@uib.no

Ola Søndenås bilde

Ola Søndenå

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 08
 • +47 980 68 588

Ola.Sondena@uib.no

Sider