Hjem
Universitetsbiblioteket

Ansatte ved Universitetsbiblioteket

Pål Steiners bilde

Pål Steiner

Universitetsbibliotekar, fagbibliotekar for arkeologi, religionsvitenskap og klassisk. Faglig leder for undervisningsstøtte på UB.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 04
 • +47 450 85 351

Pal.Steiner@uib.no

Paul Simon Svanbergs bilde

Paul Simon Svanberg

Seniorrådgiver, Faglig leder, Tilvekst

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 07

Paul.Simon.Svanberg@uib.no

Terje Svardals bilde

Terje Svardal

Seniorkonsulent, leksikograf

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 89 74

Terje.Svardal@uib.no

Rolf M Svellingens bilde

Rolf M Svellingen

Førstekonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 32 45
 • +47 986 42 722

Rolf.Svellingen@uib.no

Trond Søbstads bilde

Trond Søbstad

Spesialbibliotekar, Fagansvarlig for Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst, KMD

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 73 37

Trond.Sobstad@uib.no

Ola Søndenås bilde

Ola Søndenå

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 08
 • +47 980 68 588

Ola.Sondena@uib.no

Helene Jakobia Thorsens bilde

Helene Jakobia Thorsen

Universitetsbibliotekar, forskningsstøtte. Fagansvarlig for juridiske fag.

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 95 23

Helene.Thorsen@uib.no

Maria-Carme Torras Calvos bilde

Maria-Carme Torras Calvo

Avdelingsdirektør

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 01
 • +47 915 45 139

Maria.Carme.Torras@uib.no

Erik Hauke Tønnesens bilde

Erik Hauke Tønnesen

Universitetsbibliotekar, fagreferent for Sosialantropologi og Geografi

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 28

Erik.Tonnesen@uib.no

Pedro Vasquezs bilde

Pedro Vasquez

Avdelingsingeniør

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 88 12
 • +47 993 47 501

Pedro.Vasquez@uib.no

Hilde Wedvichs bilde

Hilde Wedvich

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 86 17
 • +47 900 85 366

Hilde.Wedvich@uib.no

Bjørn André Widveys bilde

Bjørn André Widvey

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 63 43
 • +47 970 76 258

Bjorn.Widvey@uib.no

Anne Bjørkum Åsmuls bilde

Anne Bjørkum Åsmul

Hovedbibliotekar, Faglig leder Bibliotek for humaniora,

Universitetsbiblioteket

 • +47 55 58 25 24

Anne.Asmul@uib.no

Sider