Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Årbok for Universitetsmuseet

Årbok 2016

Årboken 2016 er kommet, og har i år hovedtema «Havet».

Havet årbok uM 2016
Fiskere i Lofoten i 1920 er forsidebildet på 2016 utgaven av Universitetsmuseets årbok.
Foto/ill.:
Ander Beer Wilse

Hovedinnhold

Universitetsmuseets årbok for 2016 foreligger nå både i trykt og digitalt format. Hovedtemaet denne gangen er «Havet», men den har i tillegg også har flere andre spennende artikler. Forfatterne kommer fra Universitetsmuseet og andre fagmiljø både innenfor og utenfor Universitetet i Bergen.

Viktige deler av vår historie, kultur og identitet er knyttet til livet og virksomhetene her. De marine ressursene er grunnlaget for næringer, men vi ser at de marine miljøene nå også er utfordret.  Vi lever en tid der vi ser at menneskene er med å påvirke økosystemene i havet, det som vi tidligere trodde var uendelig og upåvirkelig. Derfor trenger vi mer enn noen gang kunnskap om våre marine miljø bygd på både erfaring og vitenskap slik at vi forvalter ressursene fornuftig og langsiktig.

Nytt av året er at du kan lese årboken i digital utgave. Bla deg igjennom de 17 artiklene om det marine og andre tema innen både  kultur og natur. Utenom hovedtemaet presenteres artikler om blant annet Hamsuns venner i Bergen, eksperimentell arkeologi, hager og parker på Haukeland og  om spennende utstillinger.  

Du kan laste ned alle artiklen her. Selve trykksaken er til salgs på nett i museumsbutikken, eller i vestibylen på Historisk museum.

Innhold

 • Havet og menneskene 
 • Fiske i eldre steinalder på Vestlandet
 • Snegler, skjell og fjæresand
 • Miljøarkeologi i Gásir
 • Fugl, fisk eller midt i mellom?
 • Brevet fra Lincoln og Fiskeriutstillingen i Bergen 1865
 • Bergen: Der hav, biologi og Johan Hjort møttes
 • Hvor ble det av skreien som gytte på Vestlandet?
 • Artsprosjektet - et kunnskapsløft om Norges arter
 • Havbunnens skjulte skatter
 • Norske varmekilder i dyphavet
 • Teknologi skaper kunnskap - Havlaboratoriet vårt nye verktøy
 • Knut Hamsuns venner i Bergen
 • Hage- og parkanlegg ved Haukeland og Fridalen 1850-1912
 • Eksperimentet som feilet
 • Når utstillingsarbeid skaper ny kunnskap
 • Rehabilitering og nye utstillinger ved Naturhistorisk museum