Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Årbok for Universitetsmuseet

Årbok 2017

Hovedtemaet i 2017 er "Samlinger" og gir deg  et lite glimt av alt det som finnes i museets magasiner.

Årbok2017
Fra hesteskjelettsamlingen på Universitetsmuseet. Foto: Hanneke Meijer

Hovedinnhold

Årboken presenterer historier om hvilken sammenheng gjenstandene og objektet er hentet fra. Den forteller om innsamlere og innsamlinger, om hvordan gjenstander er kommet hit og om hvordan de blir forvaltet og forsket på. 

Universitetsmuseet har i sine magasiner omfattende natur- og kulturhistoriske samlinger. Bare av arkeologisk materiale tar museet i dag hånd om rundt 1. 7 millioner gjenstander. Annet kulturhistorisk materiale kommer i tillegg. Antall av dyr, fisk, fugler og planter og annet som finnes i de naturhistoriske samlingene er enda mer. Dette er vitenskapelige samlinger og bare en ytterst liten del av dette er stilt ut. 

Årboken omfatter også artikler om andre type samlingsmateriale som brev, foto, malerier/ illustrasjoner, dokumenter, digitaliserte materiale og annet. Disse finnes også hos andre institusjoner og fagmiljø  her i Bergen ,både på Universitetet og andre steder. Artikkelforfatterne bak årets utgave kommer fra Universitetsmuseet, men også fra  andre fagmiljø både innenfor og utenfor Universitetet i Bergen.

Du kan lese den digitale utgaven her eller få kjøpt trykksaken er i museumsbutikken på nett eller Historisk museum. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen er en populærvitenskapelig publikasjon med ulike artikler om museets virksomhet natur- og kulturfeltet.  Årbøkene fører videre en gammel  formidlingstradisjon helt tilbake til da museet ble etablert.

Innhold

 • Samlinger - forord
 • Svart natt på Universitetsmuseet
 • Om hvordan vestlendingen ble viking 
 • Til middelalderens kilder med et tastetrykk
 • Ei stavkyrkje ved Bergens Museum?
 • Hr. Kaptein Jacobsen og hans arbeid for Bergens national-ethnografiske forening
 • Antikviteter og snurrepiperier
 • En samling fra den franske oppdageren Bruni D’Entrecasteaux
 • Mørkrets hjarte
 • Verdien av museets naturhistoriske samlinger
 • Fra magasin til nye utstillinger
 • Universitetsmuseet i Bergen - om preparanter, præparatører, utstoppere eller taksidermister gjennom 190 år
 • Bygningen som objekt
 • Insekter på rikmyrer
 • Vossakvann- frå bondehage til Haute Cuisine
 • Universitetsmuseets vitskaplege samlingar - ei oversikt
 • Samlingene og Artsdatabanken - et fruktbart samarbeid
 • Geistlige arkiv – en fantastisk kilde om de som har levd før oss
 • Vandrende samlinger - om arkivmaterialet etter Catharine Hermine Kølle
 • Billedsamlingen gjennom femti år: fra Tornerosesøvn til digital tilgjengelighet,
 • «Heil og sæl» frå Marie Hamsun
 • Språk på flyttefot – Språksamlingane til Bergen