Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
ÅRBOK

Årbok for Universitetsmuseet 2018

«Feltarbeid» er tema for Årboken 2018 Her kan du lese om mangslungne og spennende faglige oppdrag, om bruk av kamera i felt, og om feltbøker som originalkilder til registreringer, kartlegging og personlige opplevelser av arbeidet «der ute».

Årbok omslag 2018 feltarbeid
Foto/ill.:
Innsamlet materiale av marine virvelløse dyr. Foto: Katrine Kongshavn

Hovedinnhold

Temaet for Årboken 2018 er feltarbeid. Her kan du lese artikler om  mangslungne og spennende faglige oppdrag, om bruk av kamera i felt og historisk fotodokumentasjon og om feltbøker som originalkilder til registreringer, kartlegging og personlige opplevelser av arbeidet «der ute». Ikke minst gir artiklene fortellinger om fargerike og spennende personer og forskere som viet mye av sitt faglige liv til arbeidet i felt. Artikkelforfatterne kommer både fra Universitetsmuseets egne rekker og andre fagmiljø både innenfor og utenfor Universitetet i Bergen.

Innhold

 • Feltarbeid – forord
 • Kleber, kunst og kveite - om å finne fine ting fra steinalderen
 • En uimodstaaelig Lyst til Naturens Studium
 • Felthistorier: feltboken som verdifull primærkilde
 • Astrid Løken - humleforsker i felt og krig
 • Stedet man ikke må si navnet på
 • Blant turister og helbredende boller i Himalaya
 • Med kamera i felt – et historisk tilbakeblikk
 • Fotografen og hans familie – et digitalt feltarbeid
 • Fra virkelige Vingen til virtuelle Vingen
 • Hvermansen i felt – med metalldetektor
 • Frøinnsamling i naturen
 • Innsamling av marine virvelløse dyr
 • Hva gjorde Kale i Dollsteinhola?
 • Hudsko fra Finnegården på Bryggen i Bergen
 • Rongelofthillaren - pionerbønder, steinaldergraver og vikingskipet i myra
 • Tilbake til kirken – et seminar om og i stavkirken i Røldal
 • Feltarkeolog i 48 år –Asle Bruen Olsen (1951-2018)

Les den digitale utgaven her