Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
GRIND

Lokalhistorisk kunnskapsbase

Glad i lokalhistorie? Et av våre største pågående enkeltprosjekter innen formidling er Grindprosjektet.

Grind
Foto/ill.:
Svein Nord

Hovedinnhold

Det er et samarbeid mellom Vestland fylke og Universitetet i Bergen. Her finner du lokalhistorisk stoff innen natur- og kulturhistorie i fylket vårt.

Kunnskapsbasen GRIND er Universitetet i Bergen sin portal for formidling av kunnskap om landskap og livsmiljø, henta frå forskarar ved Universitetet i Bergen og frå fagmiljø som Bjerknessenteret,  Havforskningsinstituttet, forvaltningsmiljøa og  musea på Vestlandet.

Utgangspunktet for GRIND er dei to kunnskapsbøkene om Hordaland; Kulturhistorisk vegbok (1993) og Naturhistorisk vegbok (2004). Bøkene representerer ei nyskaping i formidling av «kunnskap i fullformat» frå forskarane i fagmiljøa, gjennom pedagogiske tema-artiklar, kombinert med naturhistoriske og kulturgeografiske presentasjonar av landskap og lokalitetar i kommunane, eit rikhaldig biletstoff i høg kvalitet og historiske kart og grafikk.

Prøv vår kunnskapsportal Grind her: En reise i kultur og naturhistorisk landskap 

Kontakt: Knut Olav Aslaksen, E-post grind@uib.no, Telefon 55 58 00 00.