Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Årbok

Årbok 2021

Universitetsmuseet årbok for 2021 kan du lese både i trykt og digitalt format. Hovudtemaet i 2021 er "Årets museum 2021". 

Hovedinnhold

Årets årbok er den 26. utgåva i ein nyare serie som i format og utforming er inspirert av eldre utgåver. Her kan du lesa om samlingar og samlarar, om ukjende objekt og innsatsen til mindre kjende personar. Her er òg artiklar om spanande funn og det funna kan fortelja om livet i tidlegare tider. Som vanleg har årboka artiklar av forfattarar utanfrå museet, noko vi set stor pris på. Her er dessutan omtalar av enkelte av dei mange pågåande prosjekta ved museet. Redaksjonen sitt mål er å løfta fram spanande historier som du ikkje kjende til, og som gjer deg nysgjerrig på å følgje spor av kunnskap frå fortid og nåtid.

Universitetsmuseet årbok kan du lese både i trykt og digitalt format.  Du kan kjøpe boka i museumsbutikken for 200 kroner. Hovudtemaet i 2021 er "Årets museum 2021". 

Redaksjonen i år har bestått av vår nyslåtte direktør Kari Loe Hjelle, Knut Rio, Anne Helene Solberg Tandberg, Dorothy Jane Dankel (Institutt for biovitenskap), Jo Høyer og Knut Olav Aslaksen.

- Redaksjonen takkar alle forfatterane som har bidratt med artiklar til årboka og håper at deira finn stoff av interesse i boken, seier fungerande redaktør Knut Olav Aslaksen ved Universitetsmuseet i Bergen.

Universitetsmuseets årbok 2021- "Årets Museum" er nå tilgjengelig her i digitalt format.