Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Nyhet

European Reference Genome Atlas (ERGA)

European Reference Genome Atlas (ERGA) er et tverreuropeisk prosjekt for å generere genomer av referansekvalitet for hele det biologiske mangfoldet på tvers av det europeiske kontinentet (omkring 200 tusen arter). Truede, endemiske og ikoniske arter så vel som de som er viktige for landbruk, fiskeri, skadedyrbekjempelse og for funksjonen og stabiliteten til økosystemene anses som kritisk biologisk mangfold av ERGA. Likevel er genomer av referansekvalitet tilgjengelig for bare en liten brøkdel av europeiske arter.

European Reference Genome Atlas (ERGA)
Foto/ill.:
European Reference Genome Atlas (ERGA)

Hovedinnhold

Europeisk samarbeid
Sammen med over 600 forskere i 48 land over hele det europeiske kontinentet, har Dr. Dimitar Dimitrov fra Universitetsmuseet i Bergen, sammen med kolleger over hele Norge, deltatt i byggingen av ERGA-konsortiet for å skape det nødvendige tverrfaglige og grenseoverskridende fellesskapet av eksperter som skal bygge bro over kunnskapsgapet. ERGA gir også støtte til nasjonale og regionale biodiversitetsgenomiske initiativer i Europa, som Earth Biogenome Project Norway (EBP-Nor) ved Universitetet i Oslo i samarbeid med 10 institusjoner over hele landet, finansiert av Norges forskningsråd.

- "For å redde, gjenopprette og respektere biologisk mangfold må vi forstå det. European Reference Genome Atlas vil etablere nøkkeldata for å fremme denne sårt tiltrengte kunnskapen"
                                   Robert Waterhouse (Vice Chair), University of Lausanne.

Genomisk forskning som miljøvern
I en perspektivartikkel publisert i den anerkjente Trends in Ecology and Evolution (24. januar 2022), fremhever ERGA-konsortiet behovet og viktigheten av referansegenomer i forbindelse med bevaringsbiologi, og som vil revolusjonere bevaringsbiologisk forskning. Genomisk forskning som bruker genetisk materiale til å studere individuelle organismer, populasjoner og økosystemer drar stor nytte av genomer av referansekvalitet ved å gi innsikt i arters evolusjon og adaptive potensial. Detaljeringsnivået i slike genomiske ressurser vil i betydelig grad fremme mange felt innen biologisk forskning og innovasjon. Spesielt for bevaring av biologisk mangfold vil tilgjengeligheten av referansegenomer av høy kvalitet for en representativ brøkdel av arter være grunnleggende. Å analysere en arts genomiske mangfold kan tjene som et tidlig varslingssystem ved å estimere genetisk tilpasningsdyktighet, forutsi nedgang i populasjonsstørrelse, og fremme strategisk planlegging av bevaringstiltak.