Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
NYHET

Et sensasjonelt og enestående funn på Seljesanden

Arkeologer ved museet har gjort et sensasjonelt funn av en såkalt hellekistegrav som trolig er 4000 år gammel - altså fra 2000 år før Kristus da vi i Norge startet med jordbruk og like gammel som pyramidene i Egypt. - Det er første gang, og helt spesielt i norsk målestokk, at det er funnet en sikker hellekiste med så mange graver, sier seksjonsleder ved Universitetsmuseet Morten Ramstad.

Neste
Hellekiste på Seljesanden
Konrad Smiarowski under utgraving av ett av skjelettene i hellekistegraven på Seljesanden.
Foto/ill.:
UiB/UM
1/4
Hellekistegrav på Seljesanden
Thomas Bruen Olsen under oppmåling og dokumentasjon av hellekistegraven på Seljesanden.
Foto/ill.:
UiB/UM
2/4
Hellekistegrav på Seljesanden
Yvonne Dahl og Thomas Bruen Olsen under utgravning av ett av skjelettene i hellekistegraven.
Foto/ill.:
UiB/UM
3/4

Graven på Seljesanden

Produsent:
UiB, Fornminneseksjonen
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

Det er anslått at det er funnet rester av omlag fem personer i den store steinkisten som er fire meter lang og over to meter brei. Ramstad forventer massiv interesse for funnet fra hele landet, også fra de skandinaviske landene, fordi et slikt spesielt funn vil gi oss ny kunnskap. 

Denne gravtypen, en såkalt hellekistegrav, er så langt bare funnet på Østlandet, Sverige, Danmark og på kontinentet. At typen nå dukker opp på Vestlandet, gjør at vi kan tenke nytt om fortiden her hos oss. Funntypen knyttes gjerne til den jordbrukende befolkningen lenger øst og sør, noe som gjør av vi nok også må tenke nytt om jordbruket her hos oss.

- Dette er ett av de mest betydningsfulle funnene vi har gjort i etterkrigstiden, sier Ramstad.

Les mer om saken på NRK >

Selje hotell: hotelldirektøren med løsskjegg.... (NRK) >

Video om graven på Youtube >

Møte 4000 år gammel vestlending (TV) >

 

Følg saken på våre Facebooksider >