Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Nyhet

Kulturminner i konflikter: kulturarv som våpen fra, UNESCO til NATO

Hovedinnhold

Internasjonale organisasjoner som UNESCO, NATO og ICC erkjenner nå at voldelighet knyttet til kultur- og naturarv er blitt en gjentagende del av morderne konflikter som representerer trusler mot det enelte samfunn og global sikkerhet. 

Ironisk nok har NATO beveget seg stadig mer mot en politikk for bevaring av fred, mens UNESCO befinner seg i stadig økende grad viklet inn i konflikter.

Les mer på våre engelsk sider her >