Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Beredskap og brann

Om du oppdager brann, ringer du 110 og sier HVEM som ringer, HVA som har skjedd og HVOR det brenner. Her finner du viktig informasjon både om beredskap og brannvern,

Hovedinnhold

BRANN

Dersom du oppdager en brann skal du:

   -Varsle brannvesenet på telefon (0) 110 og opplyse om:

  • Hvem som ringer
  • Hva som har skjedd
  • Hvor det brenner

• Forsøke å slukke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

• Utløse brannalarmen med en manuell brannmelder, dersom alarmen ikke allerede er startet automatisk.

• Evakuere!

Ikke risiker eget liv og egen helse i forsøk på å redde andre.

se også HMS portalen - brannvern

BEREDSKAP

Universitetsmuseets beredskapsplan revideres halvårlig.

Den skal iverksettes ved større ulykker, brann, eksplosjoner eller andre uforutsette hendelser som har betydning for Universitetet som institusjon . Den er et vedlegg til Sentral beredskapsplan for UiB.

Beredskapsplanen gjelder både for Museets arbeidsplasser på UiB og ved feltarbeid og reiser.

Hva er en krise?  

En situasjon som truer eller kan true liv og helse, universitetets kjernevirksomhet og/eller omdømme.

Overordnede prinsipp

  • Den som har ansvar i normalsituasjon, har og ansvar i en ekstraordinær situasjon
  • Organisering i en krise, skal være mest mulig lik den ordinære organiseringen
  • Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå

BEREDSKAPSGRUPPE MED TELFONLISTE

Ved større og/eller alvorlige hendelser aktiveres museets beredskapsgruppe. Denne består av direktør, administrasjonssjef, avdelingsledere og HMS-koordinator. I tillegg vil andre ressurspersoner trekkes inn etter behov.

(kommer)

Direktør (leder)

Kari Loe Hjelle

Mobil

97557123

Underdirektør

Wenche Førre

41294058

Avdelingsleder, Natur 

Jenny Smedmark

40726194

Avdelingsleder, Kultur

Bjørn Nilsson

41246913

Avdelingsleder, Forskningskommunikasjon

Eli Hausken

48133749

Avdelingsleder, Samlingsforvaltning

Camilla Nordby

97659632