Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

ÅRBOK 2005

Dokumentasjon av livet i havet og på landjorda er hovudtema for denne årboka med artiklar om mellom anna kvalskjeletta på Bergen Museum, om nye teknikkar innan taksonomi, om illustratøren Miranda Bødtker og mykje anna

Hovedinnhold