Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

ÅRBOK 2005

Dokumentasjon av livet i havet og på landjorda er hovudtema for denne årboka med artiklar om mellom anna kvalskjeletta på Bergen Museum, om nye teknikkar innan taksonomi, om illustratøren Miranda Bødtker og mykje anna